Om Harstadklubben

Harstadklubben i Oslo er en uegennyttig forening som skal ha en sosial funksjon for sine medlemmer og fremme Harstad og omlands felles interesser. Klubben skal spre kunnskap om Harstad og støtte aktiviteter innenfor samfunnsliv, næringsliv og kultur. 
Klubben ble startet i 1994.

Her kan du se et eksempel på hva som ligger under toppmenyen
Her finner du dem gamle nettsiden vår fram til 2017: www.harstadklubben.org

Minneord Gerhard Mikkelsen (1931-2024)

Vi har fått melding om at klubbveteranen Gerhard Mikkelsen døde 6. juni.

Gerhard, født i 1931, er oppvokst på Trondenesveien. Han jobbet i posten hjemme i Harstad, både som postbud ute i byen og som funksjonær inne på postkontoret i Hans Egedes gate. På slutten av 1980-tallet flyttet han og kona Synnøve sørover og bosatte seg i Oppegård. Gerhard fortsatte i Postverket og ble etter hvert fagsjef i Post Norge.

Gerhard og kona Synnøve meldte seg inn i Harstadklubben helt i starten i 1994. Begge har deltatt i mange klubbarrangementer. Gerhard har bidratt i festkomiteen til mange av klubbens årsfester de første årene. Han har møtt på mange av våre Rorbutreff og er også fast deltaker på klubbens båtturer med D/S Børøysund.

Som en kuriositet tar vi med at Gerhard og noen andre allerede i 1995 tok til orde for å danne en underklubb for seniorene i klubben. (Det har det for lengst vist seg ikke å være behov for!)

Harstadklubben i Oslo takker Gerhard for hans innsats og deltakelse i klubben.

Vi lyser fred over hans minne.

Bisettelse: Kolbotn kapell, tirsdag 18. juni 2024 kl. 13.00, se :https://jolstad.no/tjenester/minnesider


Invitasjon til jubileumsfest (16.05.2024)

Harstadklubben i Oslo inviterer til 30-års jubileumsfest

Tid og sted: Lørdag 14. september 2024, kl. 17.00 på Nordstrand Seniorsenter

Det blir servert koldtbord, si ifra dersom du har allergier, ved påmeldingen.

Prisen er 450 kroner for medlemmer og 500 kroner for venner.
Ellers er det mulig å kjøpe drikke, kontant på stedet, helst med Vipps

Vi får besøk av ordfører Kari-Anne Opsal, og det blir underholdning med Trond Trudvang.

Meld deg på ved å sende epost til: postmaster@harstadklubben.org

og betal samtidig påmeldingen til kontonr. 4730.66.98873.

Bindende påmelding innen 19. august.

Velkommen!

NB! Se invitasjonen med kart for gående/trikkende og kjørende, (dette er nytt).

Påmeldinger pr. 10.06.2024:
Odd Henning Arntzen
Liv Haraldsen og Øyvind Borge
Gunn Herdis Eikesæth


Lørdag 27. april 2024 - Årsmøte 2024 kl. 13.00 og Rorbutreff kl. 14.00
Sted: Rorbua, Aker Brygge

Harstadklubbens årsmøte ble avviklet på Rorbua lørdag 27. april. 13 medlemmer deltok.

I årsberetningen ble det orientert om at årets møljefest ble holdt i mars med 34 deltakere. Båtturen gikk i slutten av august med 28 deltakere. Lutefisk-sammenkomsten på Rorbua i oktober samlet 31 deltakere.

Et nytt innslag i 2023 var en busstur i november til Strømstad og videre med ferga/båten over til Sandefjord og hjem til Oslo. 11 av klubbens medlemmer reiste sammen med 25 fra turgruppen Skeid 60+ på denne turen.

I 2023 ble det innbetalt kontingent for 44 enkeltmedlemskap og 30 familiemedlemskap, til sammen 104 medlemmer, som er åtte færre enn i 2022.

Harstadposten hadde også i 2023 fire utgaver med stoff om det som skjer på våre hjemtrakter.  Klubben har egen nettside med orienteringer om og bilder fra klubbens arrangementer. Noe av dette legges også ut på klubbens Facebook-side.

Årsregnskapet for 2023 ble, etter noen oppklaringer, godkjent. Budsjettet for 2024 ble tatt til orientering.

Styrets forslag om å øke medlemskontingenten med 50 kroner ble godkjent, gjeldende fra 2025.

Valget ga bare én endring, ved at Sigrid Andreassen ble valgt inn som nytt varamedlem.

Sammensetningen av det nye styret blir da slik:

Verv                                      Navn                                                                   Funksjonstid
Styreleder                                Odd Henning Arntzen                                        2024 og 2025
Nestleder                                 Liv Haraldsen                                                           2023 og 2024
Kasserer                                  Thor Dahl Istad Hartviksen                              2023 og 2024
Styremedlem                         Stein Helge Johansen                                          2024 og 2025
Styremedlem                         Svein Harald Haukebøe                                      2023 og 2024
Varamedlem                          Jan Kaarbø                                                                            2024
Varamedlem                          Sigrid Andreassen                                                            2024 

Revisor: Jan Sverre Bakken fortsetter.
Redaksjon: Gunnar og Tor Eliassen fortsetter.

Her finner du Årsmøtererferatet 2024.

 Etter årsmøtet var det vanlig klubbtreff.

Bildene ligger på Rorbua-2024

Møljefest 2024 16. mars 2024

Tradisjonen tro har vi  arrangert vår årlige møljefest med deilig fersk skrei, lever og rogn, flybåren fra vår faste leverandør
i Bø i Vesterålen. Festen fant igjen sted i lokalet til Nordstrand seniorsenter lørdag 16. mars. 35 medlemmer og innbudte gjester storkoste seg med den gode maten og det trivelige samværet.

Se bildene

Orientering fra styremøte 8. april 2024

Det er til nå innbetalt 2024-kontingent for 45 enkelt- og 52 familiemedlemskap. Vi savner kontingent fra noen av de som var medlemmer i fjor (og året før), og ser gjerne at de «melder seg på igjen».

Vi ønsker også gjerne at venner av våre medlemmer og andre harstadværinger blir medlem i klubben vår. Hjelp oss med å verve nye medlemmer. Vi kan tilby klubb- og mimretreff på Rorbua, Aker brygge hver siste lørdag i måneden, årlig båttur med DS Børøysund, årlig møljefest i mars, lutefisktreff i oktober og ikke minst Harstadposten med seks-sju sider fire ganger i året, med korte notater (og bilder) om det som skjer i vår hjemby.

35 medlemmer og venner deltok på møljefesten i mars. Fisken var som vanlig god, men Kvæfjordkaka gikk dessverre litt i oppløsning, - det er bare å beklage.

Styret har gjort klart for årsmøtet som skal holdes lørdag 27. april, timen før månedens klubbtreff på Rorbua. Årsberetningen vil bli lagt ut på klubbnettet i om noen dager. Underskudd på møljefesten og båtturen i fjor gjør at også årsregnskapet denne gang viser underskudd.

Vi har bestilt båttur med DS Børøysund til 25. mai. Invitasjon blir lagt ut om kort tid.

Klubben har eksistert siden 1994. Styret forbereder nå 30-jubileumsfest 14. september. Harstad-trubaduren Trond Trudvang er leid inn for å synge og spille på festen. Invitasjon kommer senere.

Orientering fra styremøte 8. januar 2024 (15.01.2024)

 I 2023 ble det innbetalt kontingent for 44 enkelt- og 30 familiemedlemskap, til sammen 104 medlemmer. Ved innkallingen om betaling av 2024-kontingent vil styret oppfordre medlemmene til å verve sine venner, spesielt de som ofte deltar på våre klubbarrangementer, om like greit å bli medlem i klubben.

De foreløpige regnskapene for møljefesten og båtturen i 2023 viser begge klare underskudd. Det er behov for noe økning av prisene på deltaking og drikkevarer.

Turen, sammen med turgruppen Skeid 60+ via Strømstad og Sandefjord, ble godt mottatt og vellykket. Turen frister til gjentakelse nærmere jul i år.

Vi minner om klubbens 30-års jubileumsfest til høsten. Notér datoen: lørdag 14. september.

Styret forbereder årets møljefest. Notér også denne datoen: Lørdag 16. mars, kl. 17.

Både møljefesten og jubileumsfesten holdes på Nordstrand seniorsenter (som vi har brukt flere ganger).

Kontingent 2024 (10.01.2024)

Nå er det tid for fornying av medlemskapet i Harstadklubben i Oslo.
Kontingenten er fortsatt bare 200 kroner for enkeltmedlemskap og 250 kroner for familiemedlemskap.

Betal kontingent nå, så slipper du senere å lure om du har betalt.

Klubbens kontonr. er: 4730.66.98873. Ikke bruk Vipps.
Husk å oppgi navn på innbetalingen.

 Oppfordring

Alle blir eldre, også klubbmedlemmer. Gjennomsnittsalderen i medlemslista øker stadig.
For å «forynge» medlemslista trenger vi også nye og yngre medlemmer.
Klubbstyret appellerer derfor til dere alle om både å betale 2024-kontingenten og å verve nye medlemmer. Vi ser jo at flere av dere ofte inviterer venner og kjente med på våre månedlige kubbtreff og på våre møljefester og båtturer. Disse deltar da til subsidierte priser. Det er selvsagt hyggelig, men disse vennene burde også komme til oss som medlemmer.

Vi ser gjerne at både medlemmer og deres venner blir med på klubbtreff, møljefest og båttur og andre arrangementer.

 Arrangementer

I år har Harstadklubben har 30-års jubileum. Det blir jubileumsfest til høsten. I tillegg til jubileumsfesten vil vi også i år arrangere møljefest (i mars), båttur med DS Børøysund (denne gang på forsommeren) og lutefisktreff (i oktober/november).
Bussturen via Strømstad-Sandefjord-båten i desember 2023, sammen med turgruppa
Skeid 60+, viste seg å være hyggelig og vellykket. Klubbstyret går inn for en slik tur også i 2024.

 Vi satser på et Godt Nytt År for våre medlemmer, potensielle medlemmer og for klubben.

 Med optimistisk hilsen fra klubbstyret

Gunn Herdis Eikesæth – 80 år, 9. desember 2023

Harstadjenta Gunn Herdis, fra Magnus gate, meldte seg inn i Harstadklubben ved starten i 1994. Hun var blant de mange spente som deltok på oppstartfesten på Najaden i april samme år.

Gunn Herdis kom inn som varamedlem i 2002 og ble sekretær året etter, et verv hun hadde i fire år. Hun har deltatt på de fleste klubbarrangmenter, opp gjennom tiden, både på klubbtreff på Rorbu, års- og møljefester og båtturer med DS Børøysund. Vi husker og takker Gunn Herdis for flere meget gode takk-for-maten-taler.

Vi gratulerer Gunn Herdis med åremålsdagen.

Inger Voll Andreassen – 80 år, 6. desember 2023

Tida går, - Inger består!

Inger har vært aktiv i Harstadklubben helt fra starten i 1994. Hun var klubbens første sekretær og fortsatte i vervet i sju år. Deretter var hun varamedlem i fire år. I 2007 gikk hun inn som klubbens nestleder, et verv hun hadde i ni år til hun i 2015 gikk ut av styret.

Inger har vært med på og delaktig i de fleste av klubbens aktiviteter, også etter at hun gikk ut av styret. Inger og hennes Gunnar hadde i mange år hovedarbeidet med klubbens båtturer med DS Børøysund. Begge har stilt opp på et utall av klubbtreffene på Rorbua, med Inger som fast, delvis selvoppnevnt fotograf.

Vi gratulerer Inger med åremålsdagen,
Vi sender samtidig en forsinket gratulasjon til hennes Gunnar, som hadde sin runde dag i oktober.

Minneord Steinar Kristiansen (1946 – 2023)

Vi har mottatt den triste meldingen om at Steinar Kristiansen døde 8. november. Han har vært medlem i Harstadklubben i Oslo helt fra starten i 1994.

Steinar vokste opp i Harstadbotn. Vi husker ham som trompetist i Seljestad skolemusikkorps. I unge år trommet han sammen et band med seljestadgutter. Da våknet hans sterke interesse for jazz.

Etter realartium i Harstad startet Steinar studier ved Universitetet i Oslo, først realfag som etter en tid ble skiftet ut med humanistiske fag. Han ble samfunnsviter og var ansatt i Rikstrygdeverket og senere i Forskningsrådet.

Steinar tok initiativ til å etablere jazzklubb på Sogn i Oslo og også Universitets storband der han var både musiker og administrativ leder. Han tok initiativ til Nordnorsk Jazzforum og også et storband der nordpå. Steinar var medlem og leder at Norsk Jazzforbund i mange år.

Steinar ble omtalt som en grå eminense i jazzmiljøet. Han berømmes av jazzmiljøet for sin årelange og utrettelige innsats for jazzens vilkår i Nord-Norge, Norge og Norden.

I de senere år har Steinar ordnet og formidlet sin fars rike samling av fotografier fra Harstad.

Vi lyser fred over Steinars minne.

Harstadklubben i Oslo

Ny bok fra Bjørn Hall-Hofsø (24.10.2023)

Hei
Alle dere kjøpte min forrige bok "Fra pangboks til Black-gjengen" som ble en kjempesuksess. Nå foreligger min siste (aller siste bok) dvs. den ankommer fra trykkeriet til Harstad i løpet av uke 45.
Dere kan forhåndsbestille den og jeg sender den umiddelbart.
Flere sider- flere bilder.

NB! Jeg betaler frakta

Hilsen
Bjørn Hall- Hofsø
Mølnåsen 15 F
9415 Harstad
Norway
mobil +47 913 15 412

epost: post@hall-hofso.no

Minneord Gunnar Strøm (1943-2023)

Klubbmedlem gjennom mange år, Gunnar Strøm, døde av kreft 15. september 2023. Han fylte 80 år i januar i år. Han har vært medlem av Harstadklubben helt fra starten i 1994. Han tok over som redaktør av Harstadposten i 2000, et verv han hadde til 2009. Gunnar satte opp første versjon av klubbens nettside og installerte også klubbens e-postsystem. I 2009 flyttet Gunnar og kona Kristina fra Fossum i Bærum til Sandefjord, fortsatt som medlem av Harstadklubben. I Sandefjord startet han en klubb for nord-norgesvenner.
Gunnar vokste opp i et hus midt i Harstadgårdsbakken. Etter realskolen gikk han på BSIN, befalskolen i Harstad. Gunnars interesse for fly og flyving førte han til flyverutdanning i USA. Etter hvert ble han flyinstruktør og flyskolesjef. Han var flyvesjef hos Polarwing i Harstad, og han fløy for Norwing og som ambulanseflyver. Senere ble han sjefinstruktør ved Statens trafikkflyverskole. Gunnar jobbet i mange år i Luftfartsverket som sertifikat-kontrollant og flyverinspektør. Han oppnådde kapteins grad der.
Gunnar hadde stor interesse for golf og har spilt på mange baner rundt om i verden.

Harstadklubben sender sine tanker til Kristina og lyser fred over Gunnars minne.

 Harstadklubben i Oslo

Minneord Laila Evanger (1943-2023)

Vi har mottatt den triste meldingen om at Laila Evanger døde 27. september.
Laila og Jarle har vært medlemmer i Harstadklubben i Oslo helt fra starten i 1994. Vi betrakter Laila som en stamgjest på klubbarrangementene. Hun har vært på svært mange Rorbu-treff, båtturer, møljefester og lutfisklag. Til tross for skrall helse ble Laila med på båtturen med DS Børøysund i august i år.

Vi sender vår kondolanse og våre tanker til Jarle og familien og lyser fred over Lailas minne.

Harstadklubben i Oslo

Svein-Erik Lind fylte 80 år 22. august 2023

Han vært medlem i mange år, bl.a. styremedlem fra 2003, og styreleder i perioden 2006-2015
og er still going strong.

Vi gratulerer!


Svein-Erik var i Harstad for noen dager, og gikk en tidlig morgentur i sentrum.
Han har sendt oss disse fine bildene. 

Medlemslisten (06.06.2024)
Finner du under Medlem

Møljefesten 2023 (15.03.2023)
Harstadklubben i Oslo inviterte til Møljefest 11. mars 2023, kl. 17.00.

Nå ligger bildene fra Møljefesten på Arrangementer/Mølje-2023

Klubbens avtale med Scandic Harstad fra 2021 (23.04.2023)

Bekrefter herved at vi viderefører avtalen på 15% av gjeldende Flexpris.
Bestilling må foretas direkte med hotellet.
Scandic Harstad, telefonnr: 77 00 30 00

 Gry Myhre
Booking- & Revenue Manager
Scandic Harstad

Gamle og nye bilder fra byen (14.08.2022, Gunnar Eliassen)
For en del år siden foretok Gunnar Strøm (tidl. redaktør) en runde gjennom byen, og tok bilder av kjente bygninger og steder.
Sommeren 2022 gikk jeg samme turen og tok bilder av de samme bygningene og stedene.
Nå ligger de gamle og de nye bildene på fanen  Byen før og nå.

Boka om musikklivet i Harstad. (06.09.2022)

Vi har fått denne eposten:
Jon Erik Henriksen her. Jeg er nesten ferdig med ei bok jeg har skrevet om musikklivet i Harstad fra 1954 -2004.
Jeg er nå pensjonist, men har vært musikklærer ved Hagebyen Ungdomsskole i 40 år og aktiv musiker i byen siden 1968.

Boka handler om utviklinga av Harstad by, sett fra en musikers syn. Jeg har skrevet om framdriften av hotellnæringen og dermed danseplassene. Der kommer musikken inn. Grand Hotell, Viking, Oldersletta, Heggenkollen, Folkeparken og Corner. Og Ikke minst det vi husker best:  Samfen!
Boka er fylt med bilder. Spesielt når det kommer til det neste kapitel som gjelder band fra Harstad!
Hvem husker ikke Norges beste Shadowsgitarist Jan Otto Trudvang og bandet The Snapshots?
Husker du Savages og Solaris? Enn Corny Horns?
Som enkeltartister må jeg nevne Odd Børre, Jan Høiland, KM.Myrland, Randi Hansen, Iren Reppen, Kine Hellebust, Trond Trudvang, Ketil Stokkan, Marit Sandvik og forbausende mange flere. 

Boka inneholder 320 sider med opplysninger og bilder. Den koster 400 kroner i utsalg. Det er mindre enn hva du betaler for en 3-liters rødvin. Forskjellen er bare at boka varer lengre, gir deg kunnskap, gir deg følelser som varer og gir ikke hodeverk.

Jeg håper at noen av dere der sør ønsker å mimre med meg gjennom disse 50 år med musikk fra Harstad! 

Boka koster 400 kr + porto, og blir solgt direkte fra
Jon Erik Henriksen, epost: jerhenri28@gmail.com  

Ny bok fra Bjørn Hall-Hofsø (28.10.2021)

Han har skrevet en ny bok. Den foreligger i salg hos bokhandlerne i Harstad i uke 45.
Kan også bestilles hos post@hall-hofso.no

148 sider med muntre harstadminner:
Les blant annet om:
Da vi og han Bothner..
Kinoen, Sakkus og oss
Pølsebyen
Schjøtnerkiosken, Torvet og Sentrum
Blackgjengen
Vær beredt, alltid beredt???

Boka er innbundet, 148 sider med masse av bilder.
pris kr 300,- (eks.frakt)

Båtturen med D/S Børøysund. (01.09.2021)

Vi inviterte til tur lørdag 28. august 2021, kl. 17.00 – 21.00, og hadde med 41 deltakere.
Se referatet og bildene.
Du finner det også under Arrangementer - Børøysund-2021

Sentrum på 1950-tallet (11.01.2021)

I Harstad, som i flere norske byer, har store kjøpesentra sugd ut mye av livet i sentrumsbutikkene.

Det begynte så smått utpå 1950-tallet med filialer av sentrums kolonialforretninger, bl.a. Samvirkelaget i HABO og på Seljestad og Weltzien Holst på Kaarbøjordet.

I 1985 kom Amfi Kanebogen og senere kom også Sjøkanten på Nedre Seljestad. Begge disse har for få år siden doblet sitt areal og de er blitt kjempestore.

Over tid har flere av de gamle forretningene i byens sentrum mistet mye av sitt kundegrunnlag og har måttet gi opp. Nye har prøvd seg, men også noen av disse har måtte kaste inn håndkledet.

Livlig femtitall. De av oss som opplevde Harstad sentrum på 1950-tallet vil huske butikkene i sentrum.

Hjørnet. På Hjørnet (som noen «historieløse» nå omtaler som Torvet) lå Brødrene Bothner med butikk og slakteri. Ved siden av Bothner ligger fortsatt byens bank, som nå heter Sparebank 68° Nord. Videre rundt lå Helga Lind med trikotasje, tøy, gardiner, garn m.m. På andre siden av Hjørnet lå Weltzien Holsts kolonialforretning, Ralf Jørgensens frukt- og tobakkforretning og Conny Fuglebergs manufakturforretning.

Gågata. Fra Hjørnet og nedover gågata (Rikard Kaarbøs gate) til kaia var det full virksomhet. Der var bl.a. tre klesbutikker (Peder Alvestad, Eilert Mathisen og Sverre Pedersen) og to bakerier (Peder Moen og Hans T. Johnsen). I gågata fant vi også en frisør (Wilh. Jensen), Gunnar Nilssens farvehandel, en fruktbutikk (Hilmar Budahl), flere kiosker (fru Saue, Kristiansen og Andreassen), Centrum parfymeri og Knut Schjelderups fiskematbutikk.

Ned mot havna. Under gammelkinoen hadde Andreas Eriksen frisørsalong og Enok P. Eilertsen urmaker- og optikerforretning. Der, under kinotrappa, hadde også bybudstasjonen et lite innsmett. Over gata lå Torfinn Kaarbøs glassmagasin. I 1. etasje av det gamle kjølelageret lå Alf Bottolfsens kiosk. I toppetasjen der lå den populære kafeen Sjøfarten.

Oppover fra Hjørnet. I den øvre delen av Rikard Kaarbøs gate lå Harstad Papirforretning, Harstad Lærhandel (Ulles skobutikk), Brødrene Rønnings kolonial (Einar og

Haakon) og skomaker Rubach i underetasjen hos Adly Bergans syatelier på den ene siden. På den andre siden, bak banken, fant vi «fiskeboll-Hansens» kjellerutsalg, Samvirkelaget og Meieriutsalget.
I Hans Egedes gate lå Åas-kiosken som ble revet da Simon Iversen startet Blomterstua i forlengelsen av banken. På hjørnet, vis-a-vis Postkontoret og Telegrafen, åpnet Harstad Meieri sitt populære iskremutsalg.

Strandgata. På den ene siden av Strandgata lå gullsmed G. Eriksen, fotograf B. Slagstad, Hartmann Johansens fiskemat (senere Jermo & Holtes jernvare), Framnes (damemoter), Sport, Harstad Bokhandel, Istad (damekonfeksjon), Elito barnekonfeksjon (Liv Thorbergsen) og Harstad Automobilforretning (Edvin og Eskild Thorbergsen). Videre var det H. Heitmann (Karl Harr) (glassmagasin og møbler), søstrene Killi (damekonfeksjon og garn), Selmer Hanssen (kolonial), Symra blomster (Gudmund Torgersen), Leif Roger Johansens bakeri og konditori, elektriker Arthur Carlsen, Eilertsens møbelforretning og Jarlings parfymeri. Vi tar også med Klæbo Andreassen (manufaktur) med inngang fra Havnegata.

På den andre siden av Strandgata lå Helga Lind, Sara Johansens blomsterforretning, gullsmed M. (Astrid) Pedersen, A. Graadahls slakteributikk, Harstad drogeriforretning (Trolie), Johanne Lunds hattebutikk, Trondenes Sparebank, Per Lorentzen (fotograf og musikk), H. Storbergets Steia (konfeksjon og moter), Grandkiosken, Harald Uhres agentur, Per Lorentzens første butikk, O. Knutsens jernvare, Schjelderups motekonfeksjon, Harstad farvehandel (Schjelderup) og gammelapoteket.

Torvet. Ved siden av Weltzien Holst lå Sko-i-nor (Bjørn Johannessen) og M. Sokolskys herreklær og Connie Havaas Arnesens damefrisør bakenfor, med Kåre Budal (skipsproviant) i underetasjen. Mot Torvet lå også Vegard Bendiksens kiosk, Kaarbøs klesforretning, Evald Eriksens sport, Hardanger Fruktutsalg. På hjørnet på andre siden husker vi Brødrene Henriksens jernvare.

Storgata. Eriksens elektroforretning og restaurant Alliance, Generalhagen, Fredriksens hage. I kjelleren til Storgata 16, et bolighus, var Paul Grønlies kiosk og maler Johan Hartvigsen. I underetasjen på Arbeidersamfunnet fant vi Johannessens akcidenstrykkeri, Simonsen Røds kolonial og O. Kvendseth (kontorrekvisita, foto m.m.).

På andre siden av Storgata fant vi skredder Christoffersen, baker Andersen, Vistnes kolonial, brødrene Mikalsens fiskemat, Glassmagasinet, Fruktcentralen (Jollys kiosk), Arthur Grønningseter (sko), J. Henriksen (manufaktur), Maja Kanstads blomster, maler Sverre Bakkeli, Andreas Natlands manufaktur, Harstad Tidende og litt lengre opp Senja Margarin og Inger Iversens bokhandel.

 Ps. Vår klubbredaksjon sendte artikkelen til Harstad Tidende (HT) som tok den inn i avisen 9. januar 2021, og noen dager senere også på sin nettside. Ved en misforståelse i HTs redaksjon ble artikkelforfatter Tor Eliassen presentert som leder i Harstadklubben, hvilket selvsagt ikke er riktig.

Ovenstående versjon av artikkelen er utdypet/oppdatert noe etter at den sto i Harstad Tidende.


Husker du sirupskaka? (20.12.2020)

«I gamle dager», dvs. på 1950-tallet, kunne vi kjøpe sirupskake på bakeriene i Harstad. Vårt klubbmedlem Jan Kaarbø har lenge savnet sirupskake til jul. Kaka, med rosiner og sirup, smaker nydelig med brunost eller lammerull eller skinke på, mener han, – og det kan vi bekrefte. Jan har i år trålet etter sirupskake i bakerier i Oslo, uten å få napp, - de hadde aldri hørt om sirupskake.

Jan ga seg ikke. Han husket at Harstadbotn Bakeri og Konditori fortsatte å bake sirupskake etter at bl.a. Johnsens Bakeri i gågata opphørte.


Jan ringte til daglig leder Rune Torbergsen i bakeriet i Harstadbotn, som kunne bekrefte at bakeriet fortsatt baker sirupskake, i år blir det bakt 200 kaker. Rune syntes det var spesielt morsomt å få bestilling helt fra Oslo. Han tente på saken, - kundens ønske må oppfylles.
Rune ville ikke sende frossen kake til Oslo, den ville miste noe av smaken. Derfor tok han kontakt med bakeriet «Åpent Bakeri AS» i Oslo. Dette bakeriet, som har flere utsalg i Oslo, hadde ikke hørt om sirupskake. Oslo-bakeriet var imidlertid villig til å bake sirupskake. Dermed sendte Rune oppskrift fra Harstad til Oslo. Så kan Jan og kanskje flere få sirupskake til jul.

Dersom kaka faller i smak her sørpå, vil «Åpent Bakeri» vurdere å ta den inn i sitt sortiment neste år, forutsatt at Harstadbotn godkjenner det.

Jan fikk hentet sirupskake(r) like før jul hos Åpent Bakeri her i Oslo..
Han ble både glad og fornøyd.

Tips når du bruker mobiltelefonen for å lese nettversjonen

Du finner menyene til nettsidene ved å trykke på feltet med de
tre vannrette strekene (der pilen på bildet peker).

Da kommer alle menyene fram (som du ellers ser på topplinjen i pc-versjonen).

NB! Her finner du den gamle nettsiden (perioden 2006-2017)

Harstadkvinner (26.06.2020)

En oppmerksom leser, PGD, har opplyst at noen opplysninger var feil i dette innlegget i Harstadposten.
Det var Simon Iversen som hadde gartneri i Rollnesbyen, og som drev Blomsterstua ved siden av Aas-kiosken.

Her er den riktige versjonen:

Louise Iversen.
Vi skrev om kvinner og gatenavn i Harstad i påskenummeret. Før Harstad fikk summet seg, kom Oslo kommune i forkjøpet. Oslo har vedtatt at Harstad-veterinæren Louise Iversen skal få en grønn oase ved den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo oppkalt etter seg.Louise Iversen var Norges første kvinnelige veterinær, med eksamen i 1945. Hun var født i 1920 i Akershus, kom nordover og ble distriktsveterinær i Harstad i 1951. Louise var en allsidig og samfunnsengasjert dame. Hun satt i kommunestyret (for Venstre), bygningsrådet, helserådet, kvinnerådet, eldrerådet og soroptimistklubben, der hun også ble æresmedlem. Louise Iversen døde i 2006 og ville ha fylt 100 år i år. Hennes mann, Martin Iversen var byveterinær, en stilling som Louise overtok da han døde. De bodde i Rollnesbyen. 

Harstadåstunnelen (17.01.2020)

Nå er Harstadåstunnelen åpnet for trafikk.
Det var taler ved bl.a. ordfører Opsal og fylkesordfører Prestbakmo. Tidligere ordfører Helge Eriksen fikk skryt for sin innsats for å få veipakken og tunnelen. Harstad Janitsjar spilte så det ljomet i tunnelen. De ca. 3.000 fremmøtte fikk spasere, jogge eller sykle gjennom tunnelen, for første og siste gang. Deretter ble biltrafikken «sluppet på».

Fotoutstilling på Trondenes Historiske Senter (13.11.2019 og 04.01.2020)

Trondenes Historiske Senter viser en utstilling «Femtitallet i Harstad - fotografert av Johan Kristiansen» med bilder
som er tatt i perioden 1950-55.
Der vil du finne en fin dokumentasjon av byen og livet på den tiden.
Utstillingen ble offisielt åpnet 15. nov. der bla. HT, NRK og en del andre er invitert.

Bilder fra åpningen der Johans sønn, Steinar Kristiansen
(som har stilt bildene til disposisjon) deltok.

Denne utstillingen (som vil stå i to år) er den første i en rekke med skiftende nyproduserte utstillinger som skal integreres i den faste utstillingen på THS.
Her finner du en oversikt over utstillingen.
Noen korrigeringer har kommet til:

Bildet Sauesanking i Stikkveien:
Kjell Johnsgård var veterinær og bodde "sørpå". Det var brødrene Bjarne og Øystein som drev gården.
Sauesankeren i forgrunnen er Jerløv Bakke.


Sjekk også www.stmu.no

Nye bøker fra Harstad Historielag (13.11.2019)
«Harstadfolk i gode og onde dager» av Leif Arne Heløe som er et særhefte av gamle og nye artikler som dere fikk en smakebit av på jubileumsfesten vi hadde i september. Pris kr. 250.-

«Årbok for Harstad 2019» 32. årgang med over 100 sider med artikler fra en rekke bidragsytere.
Pris kr. 250.-

Se historielagets egen omtale:
Om forfatteren ibo (Leif Arne Heløe) kan du lese på baksida av boka. Og innholdslista for Årbok 2019 finner du her. Harstad historielag håper at både Særhefte nr. 5 (Harstadfolk) og Årboka 2019 vil gi folk gode mimrestunder over Harstad sin historie. Så håper vi også at bøkene vil stimulere flere til å bidra med både bilder og minner. Slike bidrag er med på å fylle vår felles forståelse og identitet til Harstad.

Bøkene kan kjøpes hver for seg og kan bestilles hos Frode Bygdnes, epost: bygdnes@online.no

Porto kommer i tillegg:           1 bok kr. 87.-   og    2 bøker kr. 130.-

Oppgi gjerne at du er medlem av Harstadklubben

Klubbens 25-års jubileum (06.09.2019)
I anledning klubbens 25-års jubileum har vi laget denne oppsummeringen:
25 år Jubileumsskrift og historie og 25 år Harstadposten gjennom tidene

Bilder fra festen (11.09.2019)
Det er nå lagt ut bilder fra festen.

Hjørnet (10.07.2019)


Arbeidet med fornying av Rikard Kaarbøs plass er godt i gang. Kommunen får skryt for god tilrettelegging for gående som skal besøke butikkene rundt plassen. Det er satt opp bannere og skilt som viser hvor publikum kan gå.

Anleggsarbeidet er beregnet å koste 35 mill. kroner og skal være avsluttet til høsten.

Folkeparken (26.06.2019)


I Harstadposten meldte vi at Brødrene Killi hadde tilbudt kommunen lekeapparater i Folkeparken, som takk for mange oppdrag for kommunen i 30 år.

Nå er formalitetene omkring denne gaven på plass. Ordfører Bremnes åpnet lekeparken ved å sitte i en traktor og med grabben løfte presenningen av apparatene. Barna i Bjørnebåsen barnehage var invitert og fikk boltre seg.
Tore Killi oppfordret andre anleggsentreprenører til å bidra til utvidelse av lekeparken med flere apparater.

14.03.2019
Møljefesten 2019
ble avholdt på Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo, lørdag 9. mars 2019, kl. 17.30
Se alle  bildene (Arrangementer/Mølje 2019)

Artikler om gamle Harstad (03.11.2018)
Lokalhistoriker Gunnar Reppen har i høst levert en serie artikler i Harstad Tidende om gamle Harstad.
Vi har fått Gunnars tillatelse til å lage og legge ut sammendrag/kortversjoner av artiklene:

  • Gamle bygninger i Harstad (8. sept.)
  • Banker i Harstad (15. sept.)
  • Kino i Harstad (22. sept.)
  • Kongebesøk i Harstad (6. okt.)
  • Skipperhuset Lindstua (13. okt.)

Anna Rogde (29.09.2018)
Skonnerten Anna Rogde hadde 150-års jubileum i august i år.  Skuta sjøsatt i Bergen i 1868 og het da «Anna af Bergen». I 1872 kjøpte Isak Rogde fra Hardanger skuta og året etter flyttet han nordover og bosatte seg på Kjøtta. Der giftet han seg med Anna, og dermed fikk skuta navnet «Anna Rogde». I den første tiden fraktet skuta klippfisk som var tørket på bergene på Kjøtta. Skuta har vært sør til Spania og Portugal og nordover til Murmansk og Arkhangelsk. «Anna Rogde» var nær ved å gå ned under en orkan i 1889, men mannskapet måtte hugge ned stormasta og skuta klarte seg. Isaks sønner, Per og Wilhelm, fortsatte fraktingen etter at Isak døde.

I 1972 lot de skuta gå i opplag. Fire år senere overtok brødrene Magne og Aage Indahl skuta. De restaurerte skuta og brukte den til turer for ungdom. I 1990 ble skuta kjøpt av et interesseselskap i Harstad. I dag eies «Anna Rogde» av en stiftelse, mens Sør Troms Museum har den daglige driften sammen med «Anna Rogdes Venner». Skonnerten er 35-36 meter lang og veier 100 tonn.

Nærmere tusen mennesker tok mot Anna Rogde da den kom inn til byen for å bli feiret for sine 150 år, etter å ha besøkt heimhavna, Kjøtta, tidligere på morgenen. Skuta manøvrerte seg inn bak hurtigbåtene ved kai 1. Om bord i skuta var representanter for Sør-Troms Museum, politikere, etterkommere av Isak og Anna Rogde, mannskapet, et kor og trubaduren Ola Bremnes med musikere. På kaia var det folk i gamle, tidsriktige kostyme, lirekassesveivere, rallare og klippfiskplattinger, tønner o.l. Et rallarkor på 36 mann fra Narvik sang og Ola Bremnes framførte en musikalsk bursdagsprolog. 

Jernbane (29.09.2018)
Tidligere rådmann i Harstad, Magnar Hellebust, var ivrig forkjemper av en Nord-Norgesbane. Han la etter seg en stor samling av egne og andres utredninger. Disse har vært arkivert på Harstad Bibliotek. Dokumentsamlingen på 15 ringpermer skal nå flyttes over til statsarkivets avdeling I Tromsø.

Jernbaneverket laget en rapport om jernbane i nord i 2011. Jernbanedirektoratet skal nå oppdatere denne rapporten.  I den forbindelse arrangeres det innspillmøter i nord. En ny utredning skal deretter ut på høring i mai 2019. Siktemålet er å få saken inn i NTP for perioden 2022-2033.

Ordfører Eva Ottesen i Gratangen representerte Sør-Troms regionråd på direktoratets innspillmøte i Narvik i september. Ottesen argumenterte sterkt for at en forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad bør utredes. Hun er klar over at Narvik jobber for å få dobbeltspor på Ofotbanen, men det trenger ikke å komme i veien for en Nord-Norgesbane. Ordfører Ottesen som har 24 kommuner og 228.000 potensielle togpassasjerer i ryggen, framholdt at vi er nok folk til tog her nord. Den enorme transporten av sjømat betinger også sidespor til Harstad. Hun oppfordrer politikere, kommuner og næringslivet til å være aktive i denne saken. «Det er nå toget går», poengterer Ottesen.

Turisme (29.09.2018)
Skjærgården: Visit Harstad får ofte forespørsler fra utenlandske turister og operatører om opplegg for turer i skjærgården. Visit Harstad mener at det må satses på skjærgårdsopplevelser og vil derfor ha Senjaferga i gang igjen. Den var sist i gang sommeren 2013, da mellom Stornes og Skrolsvik. Når Bjarkøyforbindelsen åpnes senere i høst, vil strekningen Bjarkøy – Skrolsvik være et naturlig valg for denne ferga. Visit Harstad og Visit Senja er sammen om dette ønsket og håper på fylkeskommunens hjelp til en finansieringsplan for ei Senjaferge, helst helårsferge.

Turistkontor: Politiker og butikkeier Håkon Vahl mener det er flaut at Harstad ikke har turistkontor. Turister er henvist til et digitalt kontor som de må lete opp på nettet, eller de kan få noe hjelp i byens hotellresepsjoner. Riktignok har Visit Harstad en fin hjemmeside, men Vahl mener at dette ikke er godt nok. Turistene ønsker å snakke med en person.

Visit Harstad viser til at det ikke er økonomi nok til å drifte et helårs turistkontor, derfor ble det for et par år siden valgt en midlertidig digital løsning. I tillegg har Visit Harstad vanlig formiddags kontortid i annen etasje i Sjøgata. Der gis det ut nødvendig informasjon om turistmulighetene i Harstad. Det samme blir gjort på Evenes flyplass og i byens hotellresepsjoner.

Visit Harstad, som eies av kommunen, ønsket seg tre mill. kroner og rådmannen innstilte på det. Kommunestyret bevilget imidlertid bare én mill. kroner i denne omgang. Visit Harstads dårlige økonomi skyldes en feilføring i regnskapet i 2016. Før dette ble oppdaget ble det satt i gang investeringsprosjekter som det egentlig ikke var økonomisk dekning for. Når Visit Harstad etter dette viser evner til å drive i balanse, vil kommunen kunne bidra med ytterligere én mill. kroner. Næringslivet er forventet a bidra med én ekstra mill. kroner.

Åsegarden (29.09.2018)
Forsvaret skal avhende Åsegarden leir innen 2020. Harstad kommune har forkjøpsrett og har lenge jobbet for å finne alternativ aktivitet for området. Det ble først satset på at leiren fortsatt kunne være et alliert treningssenter i et sivil-militært samarbeid. Dette har vært vanskelig å få gehør for. Nå ønsker kommunen å etablere et beredskapssenter på Åsegarden. Konseptet er et senter for samvirke og øving for beredskapsenheter som politi, brann, helse, sivilforsvar og forsvarets avdelinger, sammen med sivile organisasjoner.

Ordføreren og kommunens næringssjef mener at det er på høy tid at også Nord-Norge får et beredskapssenter, som et innspill i nordområdestrategien.  De går nå i gang med å involvere politikere både lokalt, i fylket og sentralt, parallelt med at aktuelle aktør i et beredskapssenter skal kontaktes.

Luftambulansebase (29.09.2018)
Luftambulansebasen på Evenes må innen våren 2019 flytte ut av Forsvarets lokaler på Evenes. Vesterålen regionråd krever at ambulansehelikopterbasen flyttes til Stokmarknes lufthavn. Regionrådene i Sør-Troms og Ofoten aksepterer ikke flytting av basen fra Evenes og har skrevet brev til Helse Nord om dette.  De viser til at det ble gjort en grundig utredning om plasseringen da basen ble lagt til Evenes. Sør-Troms regionråd har bedt om et møte med Helse Nord. Evenes kommune tilbyr Helse Nord flere andre tomter ved flyplassen.

Ny Harstadhistorie fra Gunnar Reppen

Vår lokalhistoriker Gunnar Reppen har nå gitt ut sin tredje harstadrelaterte historiebok.  Denne boka har han kalt «Harstadhistorien fra nød til velstand – 1904-1964». Boka, som er på 174 sider, er meget velskrevet. Den gir en interessant oversikt om byens 60 første år, inndelt i bolker kronologisk for hvert tiår, fra byens barndom og ungdomstid, via nødsårene før krigen, gjennom krigen og frem til velstand og vekst i årene etter krigen. Hvert kapitel starter med en kort rikshistorisk oversikt som innledning til politiske, økonomiske og sosiale forhold i Harstad. Boka er rik på omtaler av personer, både menn og kvinner, som har hatt betydning for byens fremvekst. Reppen skriver om hendelser, bedrifter, bygninger, trossamfunn, foreninger, kulturliv m.m. Boka har også mange bilder og illustrasjoner.

Boka bør leses av harstadfolk og andre med interesse for byens lokalhistorie. Reppen håper også at både skolefolk og politikere vil fatte interesse for boka.Kinoen i Harstad
Les Gunnar Reppens gjennomgang av historien til kinoen i Harstad

Anna Rogde (09.07.2018)
Skonnerten Anna Rogde har 150-års jubileum 20. august i år.  På denne dagen i 1868 ble skuta sjøsatt i Bergen. Den het da «Anna af Bergen». Skonnerten var lettere å manøvrere og trengte mindre mannskap. I 1872 kjøpte Isak Rogde fra Hardanger skuta og året etter flyttet han nordover og bosatte seg på Kjøtta. Der giftet han seg med Anna, og dermed fikk skuta navnet «Anna Rogde». I den første tiden fraktet skuta klippfisk som var tørket på bergene på Kjøtta.  Skuta har vært sør til Spania og Portugal og nordover til Murmansk og Arkhangelsk. «Anna Rogde» var nær ved å gå ned under en orkan i 1889, men mannskapet måtte hugge ned stormasta og skuta klarte seg. Isaks sønner, Per og Wilhelm, fortsatte fraktingen etter at Isak døde.

I 1972 lot de skuta gå i opplag. Fire år senere overtok brødrene Magne og Aage Indahl skuta. De restaurerte skuta og brukte den til turer for ungdom. I 1990 ble skuta lagt ut for salg og deretter kjøpt av et interesseselskap i Harstad. I dag eies «Anna Rogde» av en stiftelse, mens Sør Troms Museum har den daglige driften sammen med «Anna Rogdes Venner». Skonnerten er 35-36 meter lang og veier 100 tonn.

150-års jubileet skal markeres med flere små og store arrangementer i august. 

Storhall på Harstad Stadion? (09.07.2018)
Sportslig leder i HIL, Dag-Jøran Olsen, med støtte fra klubbens hovedtrener, Bjørn Ludvigsen, ønsker seg storhall på Harstad Stadion. Han viser til at Harstad har mange nærmiljøanlegg, men mangler «prikken over i-en». Han viser også til at andre kommuner/steder klart å skaffe seg storhall, bl.a. Sortland, Bardu, Fauske og Mo i Rana og at de er i gang med storhall på Silsand og i Bjerkvik. Forslaget går ut på å bygge storhall på stadion, med parkeringshall under. I tilknytning til hallen bør det bygges garderober, treningsstudio, kafeteria, møterom, kontorer for idrettsrådet, fotballkretsen, fysioterapi m.m. Hallen bør også egne seg for konserter og andre kulturelle arrangementer.

Prosjektet bør kunne finansieres med spillemidler og kommunal og privat støtte. Storhallen bør hete Harstad Spektrum.

Nå er det imidlertid slik at Harstad Idrettsråd for kort tid siden vedtok en prioritert investeringsplan og der står stadionområdet som femte prioritet. HILs nestleder, Helge Eriksen, er HILs representant i idrettsrådets anleggsgruppe. Han ser behov for utvikling på stadion, men respekterer idrettsrådets prioriteringer og mener at HIL må være lojal overfor idrettsrådets vedtak.

Leder av Idrettsrådet, Hilde Lilleng, har registrert forslaget om storhall, men mener at forslagsstillerne er i utakt med sitt eget klubbstyre.

Anna Rogde 150 år (24.06.2018)
Skonnerten Anna Rogde ble sjøsatt for 150 år siden. Båten ble bygd i Namsos i 1868. Hennes første navn var Anna af Bergen. I dag er det en stiftelse som eier båten, mens Sør-Troms museum sammen med Anna Rogdes venner sørger for driften. Siden 2009 har Anna Rogde vært inne på statsbudsjettet.

I forbindelse med jubileet har mannskapet funnet fram til tidsriktige klær fra den tiden. Det er planlagt opptil flere aktiviteter i løpet av jubileumsåret. Det er bl.a. holdt tre foredrag i serien «Ord ved roret». Harstad fotoklubb har vært på tur med skonnerten og tatt mange bilder som stilles ut i Grottebadet i juni. Harstad Bryggeri skal laget et eget øl; Annas ankerøl. Selve jubileumsfeiringen skal skje 17. august som en del av arrangementet Bakgården, som for øvrig i år blir flyttet til området foran inngangen til kinoen i Erlings gate.

Oljetanker (24.06.2018)
To store oljetanker på Gangsås har i mange år stått som landemerker, sett fra byen. I juni ble tankene, som kunne romme hhv. 8,9 mill. og 1,3 mill. liter, demontert. De ble skåret i mindre biter og sendt til Rødskjær for videre sanering. Tankene, som eies av Esso, ble bygd like etter krigen, men har stått tomme i mange år. Anlegget på Gangsås lagrer fortsatt diesel og bensin, men dette skjer inne i fjellet. 

Mandskoret 105 år (24.06.2018)
Harstad Mandskor fyller 105 år i år. I april deltok koret og 16 andre kor i feiringen, med til sammen ca. 300 sangere. Det var oppvarmingskonsert på Rikard Kaarbøs plass med påfølgende parallelle konserter i Harstad kirke og i universitetsaulaen. Feiringen ble avsluttet med festforestilling og gallamiddag. Mandskoret hadde på forsommeren konsert på Senja. I oktober blir det stortur til Budapest i Ungarn.

Museum (24.06.2018)
Sør-Troms museum på Trondenes var nominert, som ett av tre, til å bli utropt som årets museum. Dette er en høyt ansett pris innen museumsbransjen. Juryen lot seg imponere av det historiske senteret på Trondenes, men også russefangeleiren på Trondenes, Anna Rogde, Trastad Samlinger i Outsider Art-galleriet i gågata, Lundbrygga på Sjøvegan, Hemmestad brygge i Kvæfjord samt andre bygdetun som museet drifter.

Det var imidlertid Blaafarveverket som ble utpekt til årets museum. Sør-Troms Museum fikk diplom og rosende omtale for kreative arbeidsprosesser og nytenkning. Dette er en honnør til alle som jobber ved museet og alle frivillige som bidrar i museets arbeid.

Tore Hunds rike (24.06.2018)
Planlegging av ”Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år” er i gang. Trondenes og Bjarkøy er historiske steder som skal passes inn i dette. Sør-Troms regionråd startet allerede i 2012 prosjektet ”Tore Hunds rike” for å formidle Tore Hunds historie. Det ligger an til at dette prosjektet, sammen med Borg og Tjøtta i Nordland, kan bli en del av den nasjonale satsingen. Troms fylkeskommune har bevilget 425.000 kroner til Tore Hund-prosjektet, og Harstad kommune vil også gå inn med en egenandel.

Rødskjær (24.06.2018)
Harstad Havn og kommunen ønsker nytt industri-/havneområde på Rødskjær på Sandtorg. Området kan bli et nytt regionalt knutepunkt for logistikk og varestrøm, bl.a. kombinert med ei båtrute mellom Bodø og Tromsø gjennom Tjeldsundet. Et rådgivingsfirma har fått i oppdrag å utrede mulighetene. Studien vil foreligge allerede i sommer.

Harstadklubben's båttur med S/S Jomfruen
Lørdag 26. mai kl. 17.00 – 21.00
VI hadde 51 deltakere som opplevde Oslofjorden i flott sommervær, sol og nærmere 30 grader.
Se flere bilder på Båtturen 2018

Divisjonsmusikken (26.04.2018)
Som vi meldte i Harstadposten i mars har ”Divisjonsmusikken” nylig skiftet navn. Korpsets kaptein har sjekket arkivene. Det viser seg at korpset ble etablert i 1911 under navnet 6. brigades musikkorps. Allerede i 1916 ble navnet endret til 6. divisjons musikkorps. Under krigen ble korpset oppløst, men i 1946 kom det tilbake som Divisjonsmusikken, (navnet som mange oss kjenner/bruker). I 1955 ble navnet skiftet til Forsvarets distriktsmusikkorps Nord-Norge. I 2003 ble det igjen flikket på navnet, som da ble Forsvarets musikkorps (FMKN). Og så – i 2018 – ble navnet omgjort til Hærens musikkorps.

Ny rektor på Heggen vgs (26.04.2018)
Til sommeren takker Ole Martin Linaker av som rektor ved Heggen videregående skole etter 12 år, to åremålsperioder.

Ny rektor blir Tor André Johnsen (39). Han har vært assisterende rektor ved skolen siden 2012. Den nye rektoren uttaler at skolesektoren er preget av store omveltninger. Han vil fortsette i den kursen som er i gang. Han vil ha dialog med ansatte og elever, men varsler at det nok vil bli endringer ved skolen, ikke minst fordi det ligger an til sammenslåing med Stangnes og kanskje også Rå vgs.

Harstadjente ble stortingsdirektør (26.04.2018)


Marianne Andreassen er tilsatt som ny direktør for Stortingets administrasjon. Hennes første og største sak blir nok å gjennomføre Stortingets famøse garasjeprosjekt. Marianne er opprinnelig harstadjente, født og oppvokst i Hålogalandsgate, ikke langt unna Harstadgårdsbakken. Hun flyttet sørover etter videregående skole. Marianne Andreassen kommer nå fra jobben som adm. direktør for Lånekassen og har tidligere hatt flere lederstillinger innen økonomi. Hun har også vært statssekretær for fire Ap-statsråder. (Foto: Stortinget)

Vi kan legge til at Mariannes farmor, Dagmar Andreassen, var Harstads første kvinne på Stortinget der hun var vararepresentant i to perioder (1953-1961). Dagmar Andreassen representerte Arbeiderpartiet og var medlem av formannskapet og bystyret i Harstad fra 1945 til 1963. Hun ble en foregangskvinne i lokalpolitikken i Harstad med mange offentlige verv.

Arctic Race (31.03.2018)
Årets Arctic Race of Norway skal foregå i Finnmark. Rittet starter onsdag 15. august i Vadsø og går til Kirkenes. Neste dag skal det sykles fra Tana til Kjøllefjord. Tredje etappe går mellom Hammerfest og Honningsvåg. Siste dag, søndag, starter rittet i Kvalsund og avsluttes i Alta.

Bjarkøy (31.03.2018)
Harstad Elektro fikk jobben med å bygge et komplett elanlegg i den nye tunnelen mellom Grytøy og Bjarkøy og på veien og broene over til Sandsøy. Det gjelder lys, varsling, nødinstallasjon, vifter, pumper og nødnett for nødetatene. Jobben er kalkulert til 33 mill. kroner. Arbeidet startet tidlig på nyåret og skal være ferdig til jul 2018.

Busstrafikk (31.03.2018)
Busstrafikken i Harstad økte både i 2016 og 2017. I 2017 reiste 486.541 passasjerer med buss i Harstad. Det skyldes at det er investert i knutebussterminal i Kanebogen og på Sama, med tavler som viser når neste buss kommer. Harstad har dessuten et av landerts billigste 30-dagers periodekort. Det er også rabatt på barnebillett og på Mobilett.

I mars ble nye bussruter introdusert. Stammen i det nye bussnettet blir strekningen Kilbotn – Borkenes (Trastad snuplass). Denne ruten skal kjøres hver time mellom 0600 og 2230. Sama, sentrum og Kanebogen blir knutepunkter i bussnettet. To ruter skal via sykehuset i begge retninger én til to ganger på dagtid. Det kommer også nye ruter fra sentrum til hhv, Trondenes, Berg, Samamoa, Fagerlia,Grønnebakkan og Ruggevik.

Divisjonsmusikken (31.03.2018)
Forsvarets musikkorps Nord-Norge (FMKN) endrer navn til Hærens musikkorps (HMKN). Det skyldes at korpset nå knyttes nærmere til Hæren. Initialene kunne ha vært HMK, men de er det som kjent en annen som for lengst har lagt beslag på.

For oss som har levd en stund funker Divisjonsmusikken fortsatt best.

Flyplassen (31.03.2018)
I 2017 reiste 754.604 passasjerer over Evenes flyplass. Det er rekord og en økning på 6,1 prosent. Innlandstrafikken økte med 5,8 prosent og utenlandstrafikken økte med 10,8 prosent. Noe av økningen skyldes at flyplassen i Narvik ble lagt ned i mars 2017 og at det ble utviklet et bedre program for charterreiser.