Harstadklubben i Oslo er en uegennyttig forening som skal ha en sosial  funksjon for sine medlemmer og fremme Harstad og omlands felles  interesser.
Klubben skal spre kunnskap om Harstad og støtte  aktiviteter innenfor samfunnsliv, næringsliv og kultur. 

Harstadklubben i Oslo
Org,nr: 994 777 718

OOrgrg.nr:Org.nr 994 777 718
v/Odd Henning Arntzen, leder
Steinhammarveien 6 D
1177 Oslo

Styret som ble valgt på årsmøtet 2023:

Leder                             : Odd Henning Arntzen     2022 og 2023
Nestleder                   : Liv Haraldsen                        2023 og 2024       
Kasserer                     : Thor Hartviksen                  2023 og 2024
Styremedlem           : Stein Helge Johansen       2022 og 2023
Styremedlem           : Svein Haukebøe                   2023 og 2024
Varamedlem            : Jan Kaarbø                               2023
Varamedlem            : Tone Mathisen                       2023  

Redaktør                                        : Gunnar Eliassen
Redaksjonsmedarbeider      : Tor Eliassen

Odd Henning Arntzen

Liv Haraldsen

Thor Hartviksen

Stein Helge Johansen

Svein Haukebøe

Jan Kaarbø

Tone Mathisen

 

Gunnar Eliassen

Tor Eliassen

 

 

Harstadklubbens årsmøtereferater siden starten i 1994

Harstadklubbens 10-års-jubileum 2004

Harstadklubbens 20-års-jubileum 2014

Harstadklubbens 25-års-jubileum 2019

25 år 2019 Harstadposten gjennom tidene

VEDTEKTER FOR HARSTADKLUBBEN I OSLO