Harstadklubben i Oslo er en uegennyttig forening som skal ha en sosial  funksjon for sine medlemmer og fremme Harstad og omlands felles  interesser.
Klubben skal spre kunnskap om Harstad og støtte  aktiviteter innenfor samfunnsliv, næringsliv og kultur. 

Harstadklubben i Oslo
Org,nr: 994 777 718

OOrgrg.nr:Org.nr 994 777 718
v/Odd Henning Arntzen, leder
Steinhammarveien 6 D
1177 Oslo

Styret som ble valgt på årsmøtet 2022:

Leder                             : Odd Henning Arntzen     2022 og 2023
Nestleder                   : Tone Mathisen                      2021 og 2022
Kasserer                     : Thor Hartviksen                  2022
Sekretær                    : Stein Helge Johansen       2022 og 2023
Styremedlem           : Liv Haraldsen                        2022 og 2023
Varamedlem            : Jan Kaarbø                               2022
Varamedlem            : Svein Haukebøe                    2022  

Redaktør                                        : Gunnar Eliassen
Redaksjonsmedarbeider      : Tor Eliassen

Odd Henning Arntzen

Liv Haraldsen

Gunnar Eliassen

Tone Mathisen

Jan Kaarbø

Tor Eliassen

Thor Hartviksen

Svein Haukebøe

Stein-Helge Johansen

Harstadklubbens årsmøtereferater siden starten i 1994

Harstadklubbens 10-års-jubileum 2004

Harstadklubbens 20-års-jubileum 2014

Harstadklubbens 25-års-jubileum 2019

25 år 2019 Harstadposten gjennom tidene

VEDTEKTER FOR HARSTADKLUBBEN I OSLO