Rorbua 28. desember 2019
Foto: Svein-Erik Lind

Gerhard Mikkelsen, Jan Kaarbø, Guttorm Hjertøy

Det var ca. 12 deltakere.
Har antakelig vært noe tåke i lokalet ?

Monica Skaug Ness, Odd Henning Arntzen

Svein Erik Fjellsaune, Gunn Herdis Eikesæth, Guttorm Hjertøy

Øystein Ness, Odd Henning Arntzen, Einar Kulseng,
Monica Skaug Ness

Monica Skaug Ness, Odd Henning Arntzen, Jan Kaarbø

Monica Skaug Ness, Øystein Ness, Odd Henning Arntzen

Rorbua 30. november 2019
Foto: Odd Henning Arntzen

Odd Henning Arntzen, Jann Lindberg, Thor Hartviksen, Jann Wiggo Pedersen, Jan Kaarbø, Sigrid Andreassen

Rorbua 28. september 2019
Foto: Odd Henning Arntzen                                                                                        15 stk. var innom

Harry Stokkan, Hogne Steinbakk, Sigrid Andreassen, Jan Kaarbø, Gerhard Mikkelsen

Liss Holst-Roness, Monica Skaug Ness, Svein-Erik Lind

Thor Hartviksen, Liss Holst-Roness, MonicaSkaug Ness,
Svein-Erik Lind

Svein-Erik Lind, Jan Wiggo Pedersen, Odd Henning Arntzen

Elsa Mikalsen, Hogne Steinbakk, Sigrid Andreassen,
Jan Kaarbø, Gerhard Mikkelsen

 

Rorbua 31. august 2019
Foto: Odd Henning Arntzen

Elsa Mikalsen, Odd Henning Arntzen, Erik Uhre Schjelderup, Laila Evanger, Jarle Evanger, Unni Loholt Gohn,
Jan Kaarbø, Sigrid Andreassen

Rorbua 25. mai 2019
Foto: Einar Kulseng

Einar Kulseng, Odd Henning Arntzen, Thor Hartviksen, Jan Wiggo Pedersen

Rorbua 27. april 2019.Det var ca. 20 stk. innom

Gunnar Reppen, Jan Wiggo Pedersen

Foto: Else Methi Iversen og Inger Andreassen

Thor Hartviksen, Marit Solli Aas, Sigrid Andreassen

Sigrid Andreassen, Else Methi Iversen

Inger Andreassen, Jan Wiggo Pedersen, Thor Hartviksen, Marit Solli Aas, Sigrid Andreassen

Thor Hartviksen, Marit Solli Aas, Sigrid Andreassen,
Elsa Myrland, Odd Roald Lund

Odd Roald Lund, Erik Uhre Schjelderup

Elsa Myrland, Odd Roald Lund

Jan Jansen, Ellen Jansen, Inger Andreassen

Siri Uhre, Tori Kaarbø

Jan Kaarbø, Erik Uhre Schjelderup

Odd Henning Arntzen , Liss Holst-Roness,
Marit Aabel Kulseng, Gunnar Reppen

Einar Kulseng, Odd Henning Arntzen, Liss Holst-Roness

Odd Henning Arntzen, Liss Holst-Roness, Marit Aabel Kulseng

Elsa Myrland, Marit Solli Aas

Rorbua 30. mars 2019

Harry Stokkan, Liv Haraldsen

Foto: Else Methi Iversen og Tone Mathisen

Gunnar Strøm, Tone Mathisen

Lars Rønning, Gunnar Strøm

Tori Kaarbø

Stein Helge Johansen, Svein-Erik Lind

Ingrid Pedersen, Stein Helge Johansen

Åse Gilleberg, Monica Skaug Ness, Øystein Ness

Leif Arne Heløe

Gunnar og Sylvia Reppen

Svein-Erik Lind, Jarle og Laila Evanger

Odd Henning Arntzen,
Kristin Stoltz Thomassen, Vivi Stoltz Thomassen

Fritz Dahl

Svein-Erik Lind, Sigrid Andreassen

Tone Mathisen, Ragnhild Fossmark

Laila Evanger, Tori Kaarbø

Øystein Ness, Gunnar Strøm, Fritz Dahl

Harry Stokkan, Liv Haraldsen, Ingrid Pedersen

Odd Roald Lund, Leif Arne Heløe, Sigrid Andreassen

Odd Roald Lund, Leif Arne Heløe, Sigrid Andreassen,
Åse Gilleberg, Monica Skaug Ness

Kristin Stoltz Thomassen, Vivi Stoltz Thomassen
Gunnar Reppen

Gunnar og Sylvia Reppen, Odd Roald Lund

 

Rorbua og årsmøtet 23. 02.. 2019  rundt 20 stk. var innom

Per Gunnar Danielsen, Tor Eliassen, Hogne Steinbakk

Foto: Gunnar Eliassen

Nærmest: Odd Roald Lund, Jan Kaarbø

Else Methi Iversen, Tori Kaarbø, Marit Kaarbø Mathisen,
Siri Uhre

Per Gunnar Danielsen, Tor Eliassen, Hogne Steinbakk,
Odd Henning Arntzen

Bakerst er det overføring av VM på ski på mobiltelefon

I forkant Odd Roald Lund

Odd Roald Lund, Jan Kaarbø, Fritz Dahl

Siri Uhre, Jan Kaarbø, Fritz Dahl, Sigrid Andreassen

Hogne Steinbakk, Odd Roald Lund

Tor Eliassen, Hogne Steinbakk, Else Methi Iversen

Lørdag 26. januar 2019.  Foto: Else Methi Iversen

Unni Loholt Gohn, Jan Kaarbø

Ca. 20 stk. var innom

Ingrid Wang, Liv Haraldsen

Sigrid Andreassen, Sylvia Reppen

Thor Hartviksen, May Grønning, Arthur Grønning

Gunnar Reppen, Ingrid Wang

Svein Erik Fjellsaune, Harry Stokkan, Thor Hartviksen

Else Methi Iversen, Einar Kulseng

Jan Kaarbø, Erik Uhre Schjelderup, Siri Uhre

Ragnhild Fossmark, Fritz Dahl

Guttorm Hjertøy, Svein Erik Fjellsaune,
Harry Stokkan, Thor Hartviksen

Lars Rønning, Tori Kaarbø