Ønsker du å bli medlem ?

Send oss en epost der du oppgir :

    Navn
    Postadresse
    Postnummer og Poststed
    Telefonnummer
    Epost-adresse

Send eposten til : postmaster@harstadklubben.org

Årskontingenten er:
kr. 200 for enkeltmedlemmer
kr. 250 for familie (oppgi da også navn på familiemedlemmene)

Nye medlemmer som melder seg inn i klubben i 2. halvår avkreves bare halv kontingent i innmeldingsåret.

Betales til bankkonto : 4730.66.98873
Husk å merke innbetalingen med navn og adresse

Medlemmer pr. September 2023

A
Andreassen, Inger Voll og Gunnar
Andreassen, Sigrid Marie
Anthonsen, Kåre og Jonathan Hansen
Arntzen, Odd Henning
B
Borgersen, Jan-Wilhelm og Wencke
Borkenhagen, Britt
D
Danielsen, Per Gunnar
E
Eikesæth, Gunn Herdis
Eliassen, Gunnar
Eliassen, Tor
Endresen, Jostein og Wenche
Eriksen, Inger Johanne
Espenes, Randi
Evanger, Jarle
F
Fjellsaune, Svein Erik
G
Gehrken, Marit
Gohn, Unni Gerd Loholt
Grønning, Arthur og May
H
Hansen, Kjell Erling og Aase Storvik
Hansen, Magne og Solfrid Portvik
Haraldsen, Liv og Øyvind Borge
Hartviksen, Thor Dahl Istad og Emmy M Andersen
Haukebøe, Svein Harald og Jenny Ånensen
Havnø, Mai Randi
Holst-Roness, Liss Irene
Høyersten, Jan Otto
I
Isachsen, Knut
Iversen Else Methi og Runar Iversen
Iversen, Jorunn
J
Jansen, Ellen Borchgrevink og Jan
Johansen, Stein Helge og Bodil Anne
Jørgensen, Jorunn Annie
Jørgensen, Karin Irene
K
Karlsen, Harriet og Svein Ingebrigtsen
Karlsen, Reidar
Kjelsaas, Hans Arne
Knutsen,Ole
Kristiansen, Bjørn og Randi
Kulseng, Marit Aabel
Kurthi, Mie og Erling Røshol
Kaarbø, Jan og Margaret
Kaarbø, Per Ole og Kari
Kaarbø, Tori
L
Lind, Svein-Erik og Margaret
Lindberg, Jann Karstein
Lund, Odd Roald og Kristin Óddsdóttir
M
Martinsen, Alf Martin og Aud
Mathisen, Marit Kaarbø
Mathisen, Tone
Mikalsen, Elsa Henriette
Mikkelsen, Gerhard Laurits
N
Ness, Monica Skaug
Nikolaysen, Terje og Elin
Nylund, Ulf
Nævdal, Janne-Marie
P
Pedersen, Gerd Karin
Pedersen, Ingrid Pauline
Pedersen, Ivar
R
Rønning, Lars
S
Schjelderup, Erik Uhre
Selanger, Britt
Sirevåg, Eva
Skaanes, Ole Martin
Steinbakk, Hogne og Rósa Áskelsdóttir
Steiro, Birgit
Stillesby, Stillesby
Stokkan, Harry Jarl
Strømseng, John Oddvar
U
Uhre, Siri og Finn Gehrken
Ursin, Arnt Egil
V
Vollen, Alf-Erik og Heidi A Jørgensen
W
Wang, Øystein Wang
Winge, Anne Myrhaug og Gerhard