Ønsker du å bli medlem ?

Send oss en epost der du oppgir :

    Navn
    Postadresse
    Postnummer og Poststed
    Telefonnummer
    Epost-adresse

Send eposten til : postmaster@harstadklubben.org

Årskontingenten er:
kr. 200 for enkeltmedlemmer
kr. 250 for familie (oppgi da også navn på familiemedlemmene)

Nye medlemmer som melder seg inn i klubben i 2. halvår avkreves bare halv kontingent i innmeldingsåret.

Betales til konto : 4730.66.98873, eller VIPPS: Harstadklubben i Oslo (106285)
Husk å merke innbetalingen med navn og adresse

Medlemsfordeler
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Flight Park AS

Avtalen gjelder parkering på Oslo Lufthavn Gardermoen til rabatterte priser. Som medlem i Harstadklubben, med betalt kontingent, får du 15 prosent rabatt på firmaets gjeldende priser.
Rabatten gjelder både privat- og jobbreiser.


NB ! For å oppnå avtalt rabatt må bestillingen skje via firmaets nettsider: www.flightpark.no.
Harstadklubben skal benytte firmakoden: 1107
Når våre medlemmer nå bestiller plass første gang, må den firesifrete koden skrives i feltet ”Firmakode” i bestillingsskjemaet. Samtidig må man opprette et eget passord. Ved senere bestillinger må både firmakoden (1107) og eget passord benyttes.
Telefonbestilling kvalifiserer ikke til rabatterte priser.
Ved utreise fra Gardermoen: Du leverer bilen i av- og påstigningsfeltet foran avgangshallen og én av Flight Parks sjåfører kjører den til firmaets inngjerdede og bevoktede parkeringsområde.
Ved retur til Gardermoen: Når du returnerer, får du bilen levert, ferdig oppvarmet, på korttidsparkeringen utenfor ankomsthallen.
Rabattavtalen med Flight Park AS gjelder ikke bilpleie, service og vask.
Firmaets parkeringsvilkår, inkl. prisliste, kan du lese på nærmere om på firmaets nettsider.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scandic i Harstad

Klubbens avtale med Scandic Harstad fra 2021:

Bekrefter herved at vi viderefører avtalen på 15% av gjeldende Flexpris.
Bestilling må foretas direkte med hotellet.
Scandic Harstad, telefonnr: 77 00 30 00

 Gry Myhre
Booking- & Revenue Manager
Scandic Harstad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banktjenester
Tilbyr en egen eksklusiv ”bankpakke” uten årskostnad
HARSTAD-TOTAL  til medlemmene i Harstadklubben