Bildene fra Rorbua i 2024

Lørdag 27. januar 2024
(Foto: Odd Henning Arntzen)