Minneord

Gunhild Munkebye Ursin (01.12.1944-02.04.2023)

Vårt klubbmedlem gjennom mange år, Gunhild Munkeby Ursin, måtte gi opp for kreften og
døde 2. april 2023, vel 78 år ung.

Vi husker Gunhild hjemmefra. Familien Munkeby bodde flere steder i sentrum. Der ble hun kjent med alt som var av unger. Etter hvert flyttet familien til Sommerfjøsveien (nå Skogveien).
Etter realskole og gymnas i Harstad reiste hun sørover. Det ble likevel mange hjembesøk tilbake til Harstad, til sin tvillingsøster Solveig (Sol) og til hytta på Hamarøya.
Gunhild var lektor i Bærum, kroppsøving var ett av fagene hennes.
Det vanskelig å forstå at denne spreke dama skulle rammes av kreft. Gunhild har svømt og svømt, i basseng, rundt Kalvøya, tvers over Sognefjorden og mellom Alcatraz og fastlandet. Hun har sprunget høyt og lavt, både i Bærumsmarka og i Harstadmarka. Maraton har det også blitt. Sammen med sin Arnt Egil har hun reist til mange fjerne steder i alle kontinenter.
Gunhild har vært medlem i Harstadklubben siden starten i 1994. Hun var med i klubbstyret fra 2007 til 2015.

Vi sender våre tanker til Arnt Egil og tvillingsøster Sol og lyser fred over Gunhilds minne.  

Harstadklubben i Oslo.

Gunnar Reppen (19.09.1937-03.10-2022)

Vårt klubbmedlem Gunnar Reppen døde 3. oktober etter en tids sykeleie hjemme i Harstad. Han bodde på Tofta, men flyttet til Bærum på 2000-tallet. Likevel beholdt han og kona Sylvia huset på Tofta og brukte det i sommerhalvåret. Gunnar ble syk i 2019 og ble etter hvert beboer på Bergseng bo- og servicesenter. Han ble 85 år.

Gunnar og kona Sylvia ble medlemmer i Harstadklubben i Oslo i 2005. De har begge vært med på mange Rorbu-treff og klubbarrangementer. Gunnar var også med i klubbens redaksjon, sammen med Gunnar Strøm. 
I sine unge år var Gunnar ivrig fotballspiller hjemme i Harstad, både på klubblag og i bedriftsfotballen. Han var utdannet typograf. I 1982 startet han Trykksentralen, som senere ble Vizuelli, og ble daglig leder der til han gikk i pensjon i 2002. Han har skrevet bok om trykkerier og aviser i Harstad.
Gunnar Reppen var lokalhistoriker og forfatter. Han gjorde mye av grunnarbeidet til Harstadleksikonet på lokalhistoriewiki.no. Der har han skrevet flere artikler, bl.a. om lokalpolitikk, personer, gater og hus i Harstad. Det er blitt bøker om krigen i Harstad og om utviklingen i Harstad fra byen ble født og fram til kommunesammenslåingen i 1964. Flere av hans artikler er tatt inn i Harstad Tidende og Årbok for Harstad.
Gunnar Reppen var initiativtaker for å få reist minnestøtten i Generalhagen over de som falt under krigen.

Vi kondolerer Sylvia og familien og lyser fred over Gunnars minne.

Harstadklubben i Oslo

Adele Bothner (02.07.1934-28.10.2021)

Harstadklubben i Oslo har mottatt den triste meldingen at Adele Bothner døde 28. oktober.

Adele, født Kristiansen, vokste opp i Fjordgata, ikke langt fra porten til Kaarbøverkstedet. Hun giftet seg med Jan Bothner, sønn av disponent Søren Bothner. Da Adele ble alene, flyttet hun sørover og bosatte seg i Asker. Hun ble medlem i Harstadklubben i 2000. Adele deltok ofte på våre klubbtreff på Rorbua, ble som en stamgjest å regne. Hun ble også med på de fleste av klubbens båtturer og øvrige arrangementer. Vi husker Adele som en ivrig deltaker i diskusjoner og mimringer om livet i Harstad.

Vi lyser fred over Adeles minne.

Harstadklubben i Oslo

Guttorm Hjertøy (09.12.1942-25.09.2021)

Harstadklubben i Oslo har mottatt den triste meldingen at Guttorm Hjertøy døde plutselig 25. september.
Guttorm har vært medlem i klubben helt fra starten i 1994. Han har deltatt i mange av klubbens arrangementer, både på Rorbu-treffene, årsfestene og alle båtturene, senest på vår tur tidligere i høst. Han hadde nylig sagt seg villig til å overta som revisor i Harstadklubben, et oppdrag han dessverre ikke fikk startet på.
Vi husker Guttorm fra guttedagene hjemme i Harstad, oppvokst i Jørns gate, med kort vei til stadion. Guttorm spilte fotball på HIL i sin ungdom. Hans interesse for fotball gjorde at han ble en av fotballgutta i Harstadklubben som følger med alt de kommer over av fotballkamper, og spesielt hvordan det går med HIL. Guttorm var med i Harstad skoles musikkorps, først på althorn og avanserte etter hvert til trompet. I voksen alder har Guttorm vært ivrig golfspiller.
Guttorm utdannet seg til bankøkonom og hadde lang karriere som banksjef i DnB til han ble pensjonist i 2007.

Vi lyser fred over Guttorms minne.
Harstadklubben i Oslo

Helge Størkersen (21.08.1936 - 20.04.2021)

Størkersen ble medlem av Harstadklubben i Oslo fra klubbstarten i 1994. Han var styremedlem i klubben i to perioder og nestleder i 2006. Helge var et engasjert medlem og bidro aktivt på klubbens treff og samlinger. I 2009 og 2010 arrangerte han klubbens skreimøljefest i idrettshuset «Helgestua» på Greverud i Oppegård. Det var flybåren, dagsfersk skrei fra Vesterålen og medbrakt kokk Synnøve og fisker Støre. Etter mølja var det kaffe og Kvæfjordkake, bakt av Turid.

Kvæfjæringen Helge var en av pådriverne for å fremme hvilke kvaliteter bygda Kvæfjord hadde å by på. Han var derfor en av ildsjelene med å få Kvæfjordkaka fram i lyset. Det ble laget bok om kvæfjordkaka. Boklanseringen i Oslo, med kulturelle innslag av nordnorske kunstnere og mange innbudte gjester hvor også Harstadklubben deltok, var helt i Helges ånd. Ikke rart at Helge var en stolt ambassadør for Kvæfjordkaka.

Helge har skrevet «Harstadambassadør-sangen» som ble avsunget ved flere av Harstadklubbens møljefester.

Helge flyttet tilbake til sitt barndomshjem på Dale i Kvæfjord der han var odelsgutt. På Dale bygde han et gårdsmuseum der han arrangerte Olsok-fest med kulturelle innslag, servering og dans på låven. For oss tilreisende fra Harstadklubben var dette en fin opplevelse. Besøk på Helges gårdsmuseum var et av høydepunktene i nord. Her fortalte en svært engasjert Helge om museet og tilblivelsen. Helge var gjestfri og hjelpsom når klubbens medlemmer var i Harstad.

De av oss som var så heldig å møte Helge, opplevde en person med evne til å lytte, se muligheter, ha ideer og gjennomføre ideene og derigjennom bidra også for Harstadklubben.

Vi lyser fred over Helges minne.

Per Ole Kaarbø og venner i Harstadklubben i Oslo.

Karl Jakob Jakobsen (13.04.1942 - 01.04.2020)

Vi har mottatt den triste meldingen at vår klubbvenn, Karl Jakob Jakobsen, døde i slutten av mars under et opphold på Solgården i Spania.
Karl Jakob vokste opp øverst på Kilhus. Etter skolegang var han telegrafbud i åtte år. Han kom tidlig inn i Røde Kors hjelpekorps i Harstad. Han var også hjelpepleier ved barneavdelingen på Trastad. Hans sosiale engasjement har fulgt han i alle år. Da han flyttet til Oslo i 1966, fikk han jobb med psykisk utviklingshemmede på Emma Hjort i Bærum. Karl Jakob var aktiv tillitsmann i Norsk Kommuneforbund i mange år.

Karl Jakob meldte seg inn i Harstadklubben i 2006 og kom inn i klubbstyret allerede året etter og satt der til 2015. Vi husker ham for hans ivrige innsats ved klubbens båtturer og møljefester. Han var i alle år stamgjest på klubbtreffene i Rorbua. Karl Jakob ville ha blitt 78 år i april.
Vi husker Karl Jakob som en god klubbvenn og for hans sosiale engasjement. 
Vi lyser fred over hans minne.

Harstadklubben i Oslo