Arkiv/Nytt  2018

Fotballen i Harstad i 2018 (01.12.2018)

Slik gikk det:
HILs herrelag ble nr. seks i 3.divisjon, avdeling 6, mens Medkilas damelag ble nr. fem 1. divisjon.

HILs herrelag
Laget har i år spilt sammen med 13 andre lag. HIL startet friskt også i vår, men hadde en down-perioden i sommer. Høsten ble bedre og laget vant flere kamper. HIL vant 12 kamper, spilte tre uavgjorte og tapte ni kamper i sin avdeling. Laget oppnådde 39 poeng, scoret 52 mål og slapp inn 47 mål. HIL endte på sjetteplass i år.

Bjørn Ludvigsen har vært HILs hovedtrener i år. Han har imidlertid signalisert at han ønsker å trappe ned og vil gi seg nå. Han går kanskje inn i en mindre krevende trenerjobb i HIL til neste år. Det er nylig avklart at assistenttrener Jostein Kajander nå overtar som hovedtrener, med Thomas Bergland (ex Medkila) som assistenttrener.

I NM-cupen vant HIL 3-1 over Grand Bodø, 3-2 over Salangen og 5-3 over Mosjøen. HIL tapte 2-5 mot Bodø/Glimt og var dermed ute av NM-cupen.

Medkilas damelag
Laget falt ut av toppserien i fjor og har spilt i 1. divisjonen i år, sammen med 12 andre lag. Medkila-damene vant ni kamper, spilte fire uavgjorte og tapte åtte kamper. Laget endte på femteplass i sin serie.

Trener har vært den tidligere landslagspilleren Ingunn Haugenes. Hun har hatt positive samtaler med Medkila-ledelsen, men det er foreløpig ikke avklart om hun fortsetter som lagets trener.

Medkila-damene slo Sortland 5-0 i første kamp i NM-cupen, men tapte 0-3 for Innstranden og ble dermed slått ut.

Kinoen i Harstad (29.09.2018)
Les Gunnar Reppens gjennomgang av historien til kinoen i Harstad

Anna Rogde (29.09.2018)
Skonnerten Anna Rogde hadde 150-års jubileum i august i år.  Skuta sjøsatt i Bergen i 1868 og het da «Anna af Bergen». I 1872 kjøpte Isak Rogde fra Hardanger skuta og året etter flyttet han nordover og bosatte seg på Kjøtta. Der giftet han seg med Anna, og dermed fikk skuta navnet «Anna Rogde». I den første tiden fraktet skuta klippfisk som var tørket på bergene på Kjøtta. Skuta har vært sør til Spania og Portugal og nordover til Murmansk og Arkhangelsk. «Anna Rogde» var nær ved å gå ned under en orkan i 1889, men mannskapet måtte hugge ned stormasta og skuta klarte seg. Isaks sønner, Per og Wilhelm, fortsatte fraktingen etter at Isak døde.
I 1972 lot de skuta gå i opplag. Fire år senere overtok brødrene Magne og Aage Indahl skuta. De restaurerte skuta og brukte den til turer for ungdom. I 1990 ble skuta kjøpt av et interesseselskap i Harstad. I dag eies «Anna Rogde» av en stiftelse, mens Sør Troms Museum har den daglige driften sammen med «Anna Rogdes Venner». Skonnerten er 35-36 meter lang og veier 100 tonn.

Nærmere tusen mennesker tok mot Anna Rogde da den kom inn til byen for å bli feiret for sine 150 år, etter å ha besøkt heimhavna, Kjøtta, tidligere på morgenen. Skuta manøvrerte seg inn bak hurtigbåtene ved kai 1. Om bord i skuta var representanter for Sør-Troms Museum, politikere, etterkommere av Isak og Anna Rogde, mannskapet, et kor og trubaduren Ola Bremnes med musikere. På kaia var det folk i gamle, tidsriktige kostyme, lirekassesveivere, rallare og klippfiskplattinger, tønner o.l. Et rallarkor på 36 mann fra Narvik sang og Ola Bremnes framførte en musikalsk bursdagsprolog.

Jernbane (29.09.2018)
Tidligere rådmann i Harstad, Magnar Hellebust, var ivrig forkjemper av en Nord-Norgesbane. Han la etter seg en stor samling av egne og andres utredninger. Disse har vært arkivert på Harstad Bibliotek. Dokumentsamlingen på 15 ringpermer skal nå flyttes over til statsarkivets avdeling I Tromsø.
Jernbaneverket laget en rapport om jernbane i nord i 2011. Jernbanedirektoratet skal nå oppdatere denne rapporten.  I den forbindelse arrangeres det innspillmøter i nord. En ny utredning skal deretter ut på høring i mai 2019. Siktemålet er å få saken inn i NTP for perioden 2022-2033.
Ordfører Eva Ottesen i Gratangen representerte Sør-Troms regionråd på direktoratets innspillmøte i Narvik i september. Ottesen argumenterte sterkt for at en forlengelse av Nordlandsbanen fra Fauske til Tromsø med sidearm til Harstad bør utredes. Hun er klar over at Narvik jobber for å få dobbeltspor på Ofotbanen, men det trenger ikke å komme i veien for en Nord-Norgesbane. Ordfører Ottesen som har 24 kommuner og 228.000 potensielle togpassasjerer i ryggen, framholdt at vi er nok folk til tog her nord. Den enorme transporten av sjømat betinger også sidespor til Harstad. Hun oppfordrer politikere, kommuner og næringslivet til å være aktive i denne saken. «Det er nå toget går», poengterer Ottesen.

Turisme (29.09.2018)
Skjærgården: Visit Harstad får ofte forespørsler fra utenlandske turister og operatører om opplegg for turer i skjærgården. Visit Harstad mener at det må satses på skjærgårdsopplevelser og vil derfor ha Senjaferga i gang igjen. Den var sist i gang sommeren 2013, da mellom Stornes og Skrolsvik. Når Bjarkøyforbindelsen åpnes senere i høst, vil strekningen Bjarkøy – Skrolsvik være et naturlig valg for denne ferga. Visit Harstad og Visit Senja er sammen om dette ønsket og håper på fylkeskommunens hjelp til en finansieringsplan for ei Senjaferge, helst helårsferge.
Turistkontor: Politiker og butikkeier Håkon Vahl mener det er flaut at Harstad ikke har turistkontor. Turister er henvist til et digitalt kontor som de må lete opp på nettet, eller de kan få noe hjelp i byens hotellresepsjoner. Riktignok har Visit Harstad en fin hjemmeside, men Vahl mener at dette ikke er godt nok. Turistene ønsker å snakke med en person.
Visit Harstad viser til at det ikke er økonomi nok til å drifte et helårs turistkontor, derfor ble det for et par år siden valgt en midlertidig digital løsning. I tillegg har Visit Harstad vanlig formiddags kontortid i annen etasje i Sjøgata. Der gis det ut nødvendig informasjon om turistmulighetene i Harstad. Det samme blir gjort på Evenes flyplass og i byens hotellresepsjoner.
Visit Harstad, som eies av kommunen, ønsket seg tre mill. kroner og rådmannen innstilte på det. Kommunestyret bevilget imidlertid bare én mill. kroner i denne omgang. Visit Harstads dårlige økonomi skyldes en feilføring i regnskapet i 2016. Før dette ble oppdaget ble det satt i gang investeringsprosjekter som det egentlig ikke var økonomisk dekning for. Når Visit Harstad etter dette viser evner til å drive i balanse, vil kommunen kunne bidra med ytterligere én mill. kroner. Næringslivet er forventet a bidra med én ekstra mill. kroner.

Åsegarden (29.09.2018)
Forsvaret skal avhende Åsegarden leir innen 2020. Harstad kommune har forkjøpsrett og har lenge jobbet for å finne alternativ aktivitet for området. Det ble først satset på at leiren fortsatt kunne være et alliert treningssenter i et sivil-militært samarbeid. Dette har vært vanskelig å få gehør for. Nå ønsker kommunen å etablere et beredskapssenter på Åsegarden. Konseptet er et senter for samvirke og øving for beredskapsenheter som politi, brann, helse, sivilforsvar og forsvarets avdelinger, sammen med sivile organisasjoner.
Ordføreren og kommunens næringssjef mener at det er på høy tid at også Nord-Norge får et beredskapssenter, som et innspill i nordområdestrategien.  De går nå i gang med å involvere politikere både lokalt, i fylket og sentralt, parallelt med at aktuelle aktør i et beredskapssenter skal kontaktes. 

Luftambulansebase (29.09.2018)
Luftambulansebasen på Evenes må innen våren 2019 flytte ut av Forsvarets lokaler på Evenes. Vesterålen regionråd krever at ambulansehelikopterbasen flyttes til Stokmarknes lufthavn. Regionrådene i Sør-Troms og Ofoten aksepterer ikke flytting av basen fra Evenes og har skrevet brev til Helse Nord om dette.  De viser til at det ble gjort en grundig utredning om plasseringen da basen ble lagt til Evenes. Sør-Troms regionråd har bedt om et møte med Helse Nord. Evenes kommune tilbyr Helse Nord flere andre tomter ved flyplassen.

Svein-Erik Lind har fylt 75 år

Tilbake etter sommerferie registrer vi at Harstadklubbens tidligere styreleder Svein-Erik Lind gjennom mange år har passert 75-årsgrensen.

Han er Seljestad-gutt, oppvokst i Rollnesbyen. Derfra var det ikke langt til Landsåsbanen. Dermed ble han grepet av fotballen. Hjemme i Harstad var Landsås hans lag. Etter at han forlot hjembyen har Svein-Erik spilt på flere andre lag. Nå for tiden er han og andre fotballfrelste harstadværinger engasjerte tilskuere på en rekke fotballkamper. Svein-Erik har jobbet i Norwegian Contractors/Aker Kværner/Aker Solution i til sammen 43 år.
Han kom med i Harstadklubben i Oslo allerede fra starten i 1994, ble varamedlem til styret fra 2003 og var klubbens styreleder fra 2006 til 2015.

Harstadklubben og styret gratulerer Svein-Erik med 75-årsdagen som var 22. august!

Svein Erik Sogge – 80 år.

Tiden går, hjembyens største skøyteløper, Samagutten Svein Erik Sogge, fyller 80 år 3. august. Vi som har levd en stund husker ham både fra Harstad stadion, men også fra nasjonale og internasjonale skøytemesterskap.  Under senior NM i Harstad i 1962 oppnådde han femteplass.

Som sin far var han også korpsmusikant, først i Harstad folkeskoles musikkorps, for øvrig samtidig med sin søster Eva, deretter i ungdomskorpset, Garden og Asker musikkorps.
Svein Erik og kona Synnøve har vært medlemmer i Harstadklubben helt fra starten i 1994.
Han var styremedlem i to perioden på 1990-tallet. Han har vært toastmaster på klubbfester, sist var han hovedtaler på klubbens 20-års jubileumsfest.

Harstadklubben gratulerer med enda en «rundetid».

Anna Rogde (09.07.2018)
Skonnerten Anna Rogde har 150-års jubileum 20. august i år.  På denne dagen i 1868 ble skuta sjøsatt i Bergen. Den het da «Anna af Bergen». Skonnerten var lettere å manøvrere og trengte mindre mannskap. I 1872 kjøpte Isak Rogde fra Hardanger skuta og året etter flyttet han nordover og bosatte seg på Kjøtta. Der giftet han seg med Anna, og dermed fikk skuta navnet «Anna Rogde». I den første tiden fraktet skuta klippfisk som var tørket på bergene på Kjøtta.  Skuta har vært sør til Spania og Portugal og nordover til Murmansk og Arkhangelsk. «Anna Rogde» var nær ved å gå ned under en orkan i 1889, men mannskapet måtte hugge ned stormasta og skuta klarte seg. Isaks sønner, Per og Wilhelm, fortsatte fraktingen etter at Isak døde.

I 1972 lot de skuta gå i opplag. Fire år senere overtok brødrene Magne og Aage Indahl skuta. De restaurerte skuta og brukte den til turer for ungdom. I 1990 ble skuta lagt ut for salg og deretter kjøpt av et interesseselskap i Harstad. I dag eies «Anna Rogde» av en stiftelse, mens Sør Troms Museum har den daglige driften sammen med «Anna Rogdes Venner». Skonnerten er 35-36 meter lang og veier 100 tonn.

150-års jubileet skal markeres med flere små og store arrangementer i august. 

Storhall på Harstad Stadion? (09.07.2018)
Sportslig leder i HIL, Dag-Jøran Olsen, med støtte fra klubbens hovedtrener, Bjørn Ludvigsen, ønsker seg storhall på Harstad Stadion. Han viser til at Harstad har mange nærmiljøanlegg, men mangler «prikken over i-en». Han viser også til at andre kommuner/steder klart å skaffe seg storhall, bl.a. Sortland, Bardu, Fauske og Mo i Rana og at de er i gang med storhall på Silsand og i Bjerkvik. Forslaget går ut på å bygge storhall på stadion, med parkeringshall under. I tilknytning til hallen bør det bygges garderober, treningsstudio, kafeteria, møterom, kontorer for idrettsrådet, fotballkretsen, fysioterapi m.m. Hallen bør også egne seg for konserter og andre kulturelle arrangementer.

Prosjektet bør kunne finansieres med spillemidler og kommunal og privat støtte. Storhallen bør hete Harstad Spektrum.

Nå er det imidlertid slik at Harstad Idrettsråd for kort tid siden vedtok en prioritert investeringsplan og der står stadionområdet som femte prioritet. HILs nestleder, Helge Eriksen, er HILs representant i idrettsrådets anleggsgruppe. Han ser behov for utvikling på stadion, men respekterer idrettsrådets prioriteringer og mener at HIL må være lojal overfor idrettsrådets vedtak.

Leder av Idrettsrådet, Hilde Lilleng, har registrert forslaget om storhall, men mener at forslagsstillerne er i utakt med sitt eget klubbstyre.

Anna Rogde 150 år (24.06.2018)
Skonnerten Anna Rogde ble sjøsatt for 150 år siden. Båten ble bygd i Namsos i 1868. Hennes første navn var Anna af Bergen. I dag er det en stiftelse som eier båten, mens Sør-Troms museum sammen med Anna Rogdes venner sørger for driften. Siden 2009 har Anna Rogde vært inne på statsbudsjettet.

I forbindelse med jubileet har mannskapet funnet fram til tidsriktige klær fra den tiden. Det er planlagt opptil flere aktiviteter i løpet av jubileumsåret. Det er bl.a. holdt tre foredrag i serien «Ord ved roret». Harstad fotoklubb har vært på tur med skonnerten og tatt mange bilder som stilles ut i Grottebadet i juni. Harstad Bryggeri skal laget et eget øl; Annas ankerøl. Selve jubileumsfeiringen skal skje 17. august som en del av arrangementet Bakgården, som for øvrig i år blir flyttet til området foran inngangen til kinoen i Erlings gate.

Oljetanker (24.06.2018)
To store oljetanker på Gangsås har i mange år stått som landemerker, sett fra byen. I juni ble tankene, som kunne romme hhv. 8,9 mill. og 1,3 mill. liter, demontert. De ble skåret i mindre biter og sendt til Rødskjær for videre sanering. Tankene, som eies av Esso, ble bygd like etter krigen, men har stått tomme i mange år. Anlegget på Gangsås lagrer fortsatt diesel og bensin, men dette skjer inne i fjellet. 

Mandskoret 105 år (24.06.2018)
Harstad Mandskor fyller 105 år i år. I april deltok koret og 16 andre kor i feiringen, med til sammen ca. 300 sangere. Det var oppvarmingskonsert på Rikard Kaarbøs plass med påfølgende parallelle konserter i Harstad kirke og i universitetsaulaen. Feiringen ble avsluttet med festforestilling og gallamiddag. Mandskoret hadde på forsommeren konsert på Senja. I oktober blir det stortur til Budapest i Ungarn.

Ny asfalt (24.06.2018)
Vegvesenets asfaltprosjekter for 2018 innebærer at det blir ny asfalt på Høgda, ved Tjeldsundbrua, i Sørvik, fra Strandgata i sentrum til Bergsengbrua og fra Åsegarden til Sollia. Strekningen i Storgata fra Byskillet til Torvet skal få spesiell slitesterkt dekke.

Kommunen er ellers i gang med å lappe vinterens hull i asfalten mange steder i byen.

Festspillkontoret flytter (24.06.2018)
Festspillkontoret flytter fra Hamneset til Arbeidersamfunnet i Storgata til høsten. Dette skyldes både at FINN med dette vil redusere sine bokostnader og et ønske om å bli mer synlig og tilgjengelig og kunne være tettere på sentrumsutviklingen. Det legges også vekt at Arbeidersamfunnet gjennom mange år har vært et viktig samlingssted og en scene for kunst og kultur. FINN vil etter flyttingen komme nærmere Generalhagen og aktivitetene som planlegges på området i det gamle Kaarbøverkstedet. 

Museum (24.06.2018)
Sør-Troms museum på Trondenes var nominert, som ett av tre, til å bli utropt som årets museum. Dette er en høyt ansett pris innen museumsbransjen. Juryen lot seg imponere av det historiske senteret på Trondenes, men også russefangeleiren på Trondenes, Anna Rogde, Trastad Samlinger i Outsider Art-galleriet i gågata, Lundbrygga på Sjøvegan, Hemmestad brygge i Kvæfjord samt andre bygdetun som museet drifter.

Det var imidlertid Blaafarveverket som ble utpekt til årets museum. Sør-Troms Museum fikk diplom og rosende omtale for kreative arbeidsprosesser og nytenkning. Dette er en honnør til alle som jobber ved museet og alle frivillige som bidrar i museets arbeid.

Tore Hunds rike (24.06.2018)
Planlegging av ”Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år” er i gang. Trondenes og Bjarkøy er historiske steder som skal passes inn i dette. Sør-Troms regionråd startet allerede i 2012 prosjektet ”Tore Hunds rike” for å formidle Tore Hunds historie. Det ligger an til at dette prosjektet, sammen med Borg og Tjøtta i Nordland, kan bli en del av den nasjonale satsingen. Troms fylkeskommune har bevilget 425.000 kroner til Tore Hund-prosjektet, og Harstad kommune vil også gå inn med en egenandel.

Rødskjær (24.06.2018)
Harstad Havn og kommunen ønsker nytt industri-/havneområde på Rødskjær på Sandtorg. Området kan bli et nytt regionalt knutepunkt for logistikk og varestrøm, bl.a. kombinert med ei båtrute mellom Bodø og Tromsø gjennom Tjeldsundet. Et rådgivingsfirma har fått i oppdrag å utrede mulighetene. Studien vil foreligge allerede i sommer.

Divisjonsmusikken (26.04.2018)
Som vi meldte i Harstadposten i mars har ”Divisjonsmusikken” nylig skiftet navn. Korpsets kaptein har sjekket arkivene. Det viser seg at korpset ble etablert i 1911 under navnet 6. brigades musikkorps. Allerede i 1916 ble navnet endret til 6. divisjons musikkorps. Under krigen ble korpset oppløst, men i 1946 kom det tilbake som Divisjonsmusikken, (navnet som mange oss kjenner/bruker). I 1955 ble navnet skiftet til Forsvarets distriktsmusikkorps Nord-Norge. I 2003 ble det igjen flikket på navnet, som da ble Forsvarets musikkorps (FMKN). Og så – i 2018 – ble navnet omgjort til Hærens musikkorps.

Fotballen er i gang (26.04.2018)
Medkilas damer tapte sin første seriekamp i 1-divisjon i år på Harstad stadion. Gjestene fra Byåsen vant 2-0. I neste seriekamp ble det imidlertid seier laget da vant med 1-0 over Urædd, - den første seieren på lenge.
HILs herrer var nylig i Oslo og vant 5-3 over Korsvoll i årets første seriekamp i 3. divisjon, avdeling 6. I neste seriekamp ble uavgjort 2-2 mot Finnsnes.
Etter å ha vunnet over Grand/Bodø og Salangen i cupkvalifisering til NM vant HIL 1- runde i NM-cupen ved å slå Mosjøen 5-3 etter ekstraomganger. HIL har trukket Bodø/Glimt i neste cupkamp. Kampen går 2. mai i Harstad.

Innebandy (26.04.2018)
Harstad innebandyklubb har spilt seg opp til den nasjonale eliteserien i innebandy. Dette skjedde ved at laget klarte jobben i en opprykkskvalifisering nylig. Harstad IBK er dermed byens eneste eliteserielag.

Ny rektor på Heggen vgs (26.04.2018)
Til sommeren takker Ole Martin Linaker av som rektor ved Heggen videregående skole etter 12 år, to åremålsperioder.
Ny rektor blir Tor André Johnsen (39). Han har vært assisterende rektor ved skolen siden 2012. Den nye rektoren uttaler at skolesektoren er preget av store omveltninger. Han vil fortsette i den kursen som er i gang. Han vil ha dialog med ansatte og elever, men varsler at det nok vil bli endringer ved skolen, ikke minst fordi det ligger an til sammenslåing med Stangnes og kanskje også Rå vgs.

Harstadjente ble stortingsdirektør (26.04.2018)

Marianne Andreassen er tilsatt som ny direktør for Stortingets administrasjon. Hennes første og største sak blir nok å gjennomføre Stortingets famøse garasjeprosjekt. Marianne er opprinnelig harstadjente, født og oppvokst i Hålogalandsgate, ikke langt unna Harstadgårdsbakken. Hun flyttet sørover etter videregående skole. Marianne Andreassen kommer nå fra jobben som adm. direktør for Lånekassen og har tidligere hatt flere lederstillinger innen økonomi. Hun har også vært statssekretær for fire Ap-statsråder. (Foto: Stortinget)


Vi kan legge til at Mariannes farmor, Dagmar Andreassen, var Harstads første kvinne på Stortinget der hun var vararepresentant i to perioder (1953-1961). Dagmar Andreassen representerte Arbeiderpartiet og var medlem av formannskapet og bystyret i Harstad fra 1945 til 1963. Hun ble en foregangskvinne i lokalpolitikken i Harstad med mange offentlige verv.

Arctic Race (31.03.2018)
Årets Arctic Race of Norway skal foregå i Finnmark. Rittet starter onsdag 15. august i Vadsø og går til Kirkenes. Neste dag skal det sykles fra Tana til Kjøllefjord. Tredje etappe går mellom Hammerfest og Honningsvåg. Siste dag, søndag, starter rittet i Kvalsund og avsluttes i Alta.

Bjarkøy (31.03.2018)
Harstad Elektro fikk jobben med å bygge et komplett elanlegg i den nye tunnelen mellom Grytøy og Bjarkøy og på veien og broene over til Sandsøy. Det gjelder lys, varsling, nødinstallasjon, vifter, pumper og nødnett for nødetatene. Jobben er kalkulert til 33 mill. kroner. Arbeidet startet tidlig på nyåret og skal være ferdig til jul 2018.

Busstrafikk (31.03.2018)
Busstrafikken i Harstad økte både i 2016 og 2017. I 2017 reiste 486.541 passasjerer med buss i Harstad. Det skyldes at det er investert i knutebussterminal i Kanebogen og på Sama, med tavler som viser når neste buss kommer. Harstad har dessuten et av landerts billigste 30-dagers periodekort. Det er også rabatt på barnebillett og på Mobilett.

I mars ble nye bussruter introdusert. Stammen i det nye bussnettet blir strekningen Kilbotn – Borkenes (Trastad snuplass). Denne ruten skal kjøres hver time mellom 0600 og 2230. Sama, sentrum og Kanebogen blir knutepunkter i bussnettet. To ruter skal via sykehuset i begge retninger én til to ganger på dagtid. Det kommer også nye ruter fra sentrum til hhv, Trondenes, Berg, Samamoa, Fagerlia,Grønnebakkan og Ruggevik.

Divisjonsmusikken (31.03.2018)
Forsvarets musikkorps Nord-Norge (FMKN) endrer navn til Hærens musikkorps (HMKN). Det skyldes at korpset nå knyttes nærmere til Hæren. Initialene kunne ha vært HMK, men de er det som kjent en annen som for lengst har lagt beslag på.

For oss som har levd en stund funker Divisjonsmusikken fortsatt best.

Flyplassen (31.03.2018)
I 2017 reiste 754.604 passasjerer over Evenes flyplass. Det er rekord og en økning på 6,1 prosent. Innlandstrafikken økte med 5,8 prosent og utenlandstrafikken økte med 10,8 prosent. Noe av økningen skyldes at flyplassen i Narvik ble lagt ned i mars 2017 og at det ble utviklet et bedre program for charterreiser.

Nytt gjestehus (31.03.2018)
Det tidligere Centrum Pensjonat i Magnus gate 5 er omfattende renovert og kan nå tilby 15 rom med bad. Gjestehuset som nå heter Brygga Gjestehus har døgnbemanning, egen resepsjon og egen frokostsal.

Kanskje kan dette være et overnattingssted for medlemmer av Harstadklubben i Oslo som skal på hjemmebesøk til sommeren.

Grytlandsferga (31.03.2018)
Riksantikvaren har fordelt potten på 61,8 mill. kroner til fartøyvern i 2018. M/S Grytøy og dens venneforening fikk hele 7,3 mill. kroner. Dermed har M/S Grytøy til sammen fått 19,3 mill. kroner derfra.

Anna Rogde fikk denne gang bare 25.000 kroner.