Lørdag 24. november 2018

Jann Lindberg, Jan Kaarbø, Harry Stokkan

Foto: Thor Hartviksen

Ole-Martin Skaanes, Svein Erik Fjellsaune

Else Methi Iversen, Berit Høvde Efraimsen, Linda Methi

Tone Mathisen, Svein-Erik Lind, Sigrid Andreassen

Else Methi Iversen, Jan Lindberg, Jan Kaarbø, Harry Stokkan

Harry Stokkan, Thor Hartviksen

Lørdag 29. september 2018 (Foto: Inger Andreassen)

Thor Hartviksen, Jan Wiggo Pedersen, Harry Stokkan
Elsa Mikalsen i bakgrunnen

ca. 27 stk. var innom

Astrid Mustaparta Lind, Kurt Lind

Gunhild Munkebye Ursin, Elsa Myrland, Inger Andreassen, Adele Bothner

Odd Henning Arntzen, Linda Methi

Elsa Methi Iversen, Erik Uhre Schjelderup, Unni Loholt Gohn

Maren Anna Holst, Tone Mathisen

Odd Henning Arntzen

Tone Mathisen, Inger Andreassen, Gunn Frederiksen

Gunn Frederiksen, Børge Holen, Thor Hartviksen,
Jan Wiggo Pedersen, Harry Stokkan

Svein-Erik Lind, Jarle Evanger

Leif Arne Heløe, Berit Heløe

Leif Arne Heløe, Berit Heløe, Svein-Erik Lind, Jarle Evanger, Gunnar Reppen, Sylvia Reppen

Sigrid Andreassen

Elsa Mikalsen, Jan-Wilhelm Borgersen

Lørdag 25. august 2018 (Foto: Thor Hartviksen)

Tori Kaarbø, Gerd Føring, Jan Wiggo Pedersen, Jan Kaarbø, Adele Bothner

 

xx, Fritz Dahl, Jan-Wilhelm Borgersen

Jan-Wilhelm Borgersen, Tori Kaarbø, Else Methi iversen, Guttorm Hjertøy

 

Lørdag 24. mars 2018 (Foto: Gunnar Reppen)

Else Methi Iversen, Jan Kaarbø, Marit Kaarbø Mathisen

Jan Kaarbø, Marit Kaarbø Mathisen, Tori Kaarbø

Hogne Steinbakk

Svein-Erik Lind, Asbjørn Pedersen

Odd Henning Arntzen, John Oddvar Strømseng

Jan Wiggo Pedersen, Gunnar Reppen, Lars Rønning,
Sigrid Andreassen

Jan Wiggo Pedersen

Karl Jakob Jakobsen

Rorbua 24. februar 2018 (Foto: Laila Evanger)

Gunnar Reppen, Jan Kaarbø, Thor Hartviksen,
Jan Wiggo Pedersen

Jan Kaarbø, Thor Hartviksen, Jan Wiggo Pedersen

Jan Wiggo Pedersen, Fritz Dahl, Reidun Broen

Else Methi Iversen, Lars Rønning

Fritz Dahl, Reidun Broen

Jarle Evanger, Gunnar Reppen

Elsa Mikalsen, Laila Evanger

 

Rorbua 27. januar 2018, ca. 25 stk. innom, (Foto: Inger Andreassen)

Gerd Føring, Fritz Dahl, Odd Henning Arntzen

Fritz Dahl, Odd Henning Arntzen, Tori Kaarbø

Odd Henning Arntzen, Tori Kaarbø, Else Methi Iversen,
Jan Kaarbø

Svein-Erik Lind, Gerd Føring, Fritz Dahl

Jarle Evanger, Svein Erik Fjellsaune, Gunnar Reppen

Anne Myrhaug Winge, Gerhard Winge, Laila Evanger

Tori Kaarbø, Else Methi Iversen, Jan Kaarbø,
Karl Jakob Jakobsen

Gunnar og Sylvia Reppen

Odd Roald Lund, Erik Uhre Schjelderup, Sigrid Andreassen

Inger Andreassen, Elsa Mikalsen, Svein-Erik Lind

Laila og Jarle Evanger

Jan Wiggo Pedersen, Unni Gohn

Tori Kaarbø, Else Methi Iversen, Jan Kaarbø

Jan Kaarbø, Karl Jakob Jakobsen