Arkiv/Nytt 2015

Lederskifte i Harstadklubben i Oslo
Harstadklubben i Oslo avholdt årsmøte 25. november 2015.
Svein-Erik Lind, som har vært styreleder siden 2007, hadde bedt om avløsning. Han overlot nå ledervervet til Jan Kaarbø og fortsetter selv som klubbens sekretær. Karl Jakob Jakobsen ble valgt til nestleder og Ole Martin Skaanes fortsetter som kasserer. Nye styremedlemmer ble Else Methi Iversen og Per Gunnar Danielsen, mens Odd Henning Arntzen og Hogne Steinbakk ble valgt til varamedlemmer. Odd Roald Lund har vært klubbens revisor i mange år, han ble gjenvalgt for to nye år.

Fire styreveteraner gikk ut av styret; Inger Voll Andreassen, som har vært styrets ”pytt og panne” i mange år, Elsa Mikalsen, som bl.a. har vært proff loddselger på klubbens arrangementer, Gunhild Munkebye Ursin og Tove Kristine Olsen.
I løpet av 21 års virke har ca 650 harstadværinger vært medlemmer i klubben. Medlemsmassen har nå stabilisert seg i underkant av 200. 
Harstadklubben arrangerer årlig møljefest og båttur med DS Børøysund. Klubben har også hatt fest om bord på hurtigruta når den har besøkt Oslo. Siste lørdag i hver måned er det klubb- og mimretreff i Rorbua på Aker brygge.
Harstadklubben har egen web-side: ”harstadklubben.org”, Facebook-side og gir ut klubbavis fire ganger i året.
14.12.2015 Ted.

Gammelbrygga
Nye alternativer til Gammelbryggas framtid
”Byen Harstads venner” har forslag til hvordan Gammelbrygga kan gjøres til en attraksjon i byen. Brygga bør restaureres til hvordan den så ut tidlig på 1900-tallet. Den skal bl.a. huse ei unik fuglesamling med 2.000 utstoppede fugler og et museum for byens skipshistorie. Turistkontoret bør flyttes til brygga. I tillegg bør det bli kafé med uteservering. Foreningen tenker seg også at Ottar Håløygs plass skal være park og at gamle ærverdige veteranbåter skal ligge like utenfor.
Ap-leder Kari-Anne Opsal vil prøve å berge Gammelbrygga. Hun ønsker å bevare en del av historien som byen er bygd på. Hun vil se på hva det vil koste å ”kjøpe ut” fra nåværende eiere. Opsal vil bl.a. kartlegge muligheter for tilskuddsordninger, bl.a. regionsutviklingsmidler.
Nåværende eier av området, Eiendomsgruppen Nord-Norge i Tromsø, mener at Opsal har små sjanser for å vinne fram. Eiendomsgruppen er innstilt på å bygge boliger på hele området. De vil helst rive Gammelbrygga eller få den flyttet. Renovering av brygga er kalkulert til 20 mill. kroner. I tillegg kommer tomta som vil koste 17 mill. kroner.
14.12.2015 - Ted.

Harstadleksikonet
Stor aktivitet i det elektroniske Harstadleksikonet.
Arbeidet med det elektroniske Harstadleksikonet ble startet for sju år siden. Drivkreftene bak Harstadleksikonet er lokalhistorikeren Gunnar Reppen og historikeren Gunnar E. Kristiansen. Leksikonet inneholder flere hundre biografier og artikler om bedrifter, foreninger, personer m.m. og ca. 1.200 tilhørende bilder.
Reppen har i lang tid jobbet med å kartlegge husene i de sentrumsnære gatene i byen. Han har fotografert husene og også funnet gamle fotografier av flere av dem. I tillegg har han funnet fram til hvem som bygde husene, hvem som har bodd i dem eller drevet næringsvirksomhet i dem. Husene, med fotografier og beskrivelser, er ordnet etter gatenavn og –nummer. Beskrivelsen for noen av husene er fortsatt noe mangelfull. Reppen oppfordrer derfor publikum til å bidra med utfyllende opplysninger.
Her finner du nettsiden: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Harstadleksikonet Der kan du se mye stoff om hjembyen.
Fortegnelsen om husene finner du ved å søke på ”Gater og hus i Harstad”.
14.12.2015 - Ted.

Valget i Harstad 2015
Det nye kommunestyret er i gang og utvalgstyrene er utpekt.
Arbeiderpartiet beholder ordførerposten. Venstreleder Maria S. Fjellstad overtar som varaordfører etter sin far Jan.
Jan Fjellstad overtar ledervervet i Havnestyret etter Helge Eriksen.

Formannskapet ble slik:
Ordfører Marianne Bremnes (Ap)
Varaordfører Maria Serafia Fjellstad (V)
Halvar Hansen (Ap)
Kari-Anne Opsal (Ap)
Per Pedersen (KrF)
Marie Modal (H)
Johnny Kristiansen (SV/Rødt/Mdg)
Hanne CS Iversen (Frp)
Eivind Stene (Frp)

Utvalgsledere ble disse:
Planutvalget: Halvar Hansen (Ap)
Økonomiutvalget: Kari-Anne Opsal (Ap)
Kontrollutvalget: Mai Britt Lindstrøm (Frp)
Utvalg for oppvekst og kultur: Espen Ludviksen (Sp)
Utvalg for helse og omsorg: Kjetil Bjørklund (Ap)
Havnestyret: Jan Fjellstad (V)
12.10.2015 – Ted.

Bjarkøy
Boringen av Kvernsundtunnelen er godt i gang.
Bjarkøyforbindelsen
Arbeidet med tunnelen under Kvernsundet mellom Bjarkøy og Grytøy er godt i gang. Nå er ca. 750 meter sprengt ut og framdrifta er ca. 50 meter pr. uke. Fjellet har vært av fin kvalitet hittil. Steinmassen skal brukes til utfylling på forbindelsen over fra Grytøy til Sandsøy. Kvernsundtunnelen skal bli 3.250 meter lang og 120 meter dyp, med 50 meter overdekning, på det dypeste. Stigningen blir 8 prosent på Grytøysiden og 10 prosent på Bjarkøysiden. Hele Bjarkøyforbindelsen, dvs. Kvernsundtunnelen og broene og fyllingen over til Sandsøy, skal etter planen stå ferdig på seinhøsten i 2017.
Vikingskip på Bjarkøy
Det planlegges et opplevelsessenter på en molo på Bjarkøy. Der skal det settes opp en 60 meter lang bygning med et 35 meter langt velvet vikingskip inni, større enn Tore Hund hadde i sin tid. Et forprosjekt er i gang med å avklare finansiering, eierskap og drift. Plassering og historiefortelling skal diskuteres med Riksantikvaren.
17.09.2015 – Ted.

Golfbane
Kommunaldepartementet må avgjøre om det skal bli golfbane i Sørvik.
Planene om golfbane på Halsebø og/eller i Sørvikmark ble tema i kommunestyremøtet i august. Fylkesmannen har innsigelser til planene. Kommunestyret kunne ha tatt innsigelsene til etterretning/følge. Det ville bety at dette golfprosjektet ikke ville bli noe av. Kommunestyret valgte imidlertid å sende saken til kommunaldepartementet for endelig avgjørelse. En 18-hulls golfbane som dette er kostnadsberegnet til ca. 20 mill. kroner.
17.09.2015 – Ted.

Luftmålinger
Nå skal lufta i Harstad måles grundig.
Miljødepartementet har valgt ut en rekke byer i landet der luftkvaliteten skal kartlegges.  Harstad er en av disse byene. Det skal gjøres grundige målinger med mikrosensorer i et drøyt år. Hvert 20. sekund blir både NO2 og svevestøv målt fire steder i byen.
De enklere målingene som ble gjort i 2013-14 da fjernvarmeanlegget skulle bygges, viste at årsverdien av NO2 lå under grensen i forurensingsforskriftene.
17.09.2015 – Ted.

Vannkraftverk hugget opp
Tidevannskraftverket i Gimsøystraumen er en saga blott.
Tidevannskraftverket ”Morild 2” ble skapt av en gründer fra Harstad. Det ble sjøsatt og montert i Gimsøystraumen i 2010. Etter kort tid havarerte en av anleggets fire motorer og anlegget ble slept til Svolvær for reparasjon. Driftsselskapet Hydra Tidal gikk konkurs. Anlegget ble da kjøpt av selskapet Straum AS, som hadde ambisjoner om reparasjon og refinansiering. Det lyktes ikke å få kraftverket i gang igjen. Det førte til at det meste av anlegget nå er hugget opp og skal gå til omsmelting. Noen deler av konstruksjonen kan bli gjenbrukt i et eventuell mindre vannkraftverk, dersom finansieringen går i orden.
17.09.2015  – Ted.

Arctic Challenge
Mosjonsritt dagen før hovedrittet.
Arctic Challenge er et mosjonsritt som arrangeres onsdag 12. august, dagen før selve ARN-rittet starter i Harstad. Mosjonsrittet kjøres den såkalte Kvæfjordløypa, ca. 50 km. Det starter ved Tine-anlegget på Sama og går over Kvæfjordeidet der det blir naturlig stopp. Derfra videre til Borkenes der det blir en ny stopp. Siste stopp blir i Nupen. På alle disse stedene vil det servert mat, drikke og noe underholdning. Målgangen blir i sentrum.
Det blir også satt opp ei kortere løype. Også den starter på Sama og går til Åsegarden og Sollia og tar ”bakveien” ned til Ervik og derfra tilbake til byen, med målgang i sentrum.
Mens hovedrittet torsdag 13. august er på sin runde over på fastlandet, arrangeres et ritt for ca. 100 amatører, eller ”gårsdagens helter”. Alle starter i samme klasse. Rittet kjøres et antall runder i den samme sentrumsrunden som proffene skal kjøre når de kommer tilbake til byen.
10.08.2015 – Ted.

Sentrumsplanen og havna i Harstad
Kampen om sentrumsplanen og havneløsning tilspisser seg. Behandlingen av selve sentrumsplanen ble utsatt, men en havneløsning ble vedtatt, basert på litt bristende forutsetninger, viste det seg.
Sentrumsplanen skulle egentlig behandles i kommunestyrets møte 24. juni. I den knappe høringsrunden kom det inn tre viktige innsigelser og 45 andre merknader til planen. Innsigelsene, som kom fra vegvesenet, fylkeskommunen og fylkesmannen, var så vektige at det vil ta tid å avklare dem. Dermed ble behandlingen og klubbingen av sentrumsplanen utsatt.
Arbeiderpartiets foreslo å utsette også behandlingen av havneløsning, men dette vant ikke fram. Med Høyres, Fremskrittpartiets og Senterpartiets stemmer ble havnestyrets havneløsning vedtatt. Denne løsningen innebærer at havneområdet skal fylles ut ca. 14 mål mellom en forlengelse av Larsneset og kaiene ved administrasjonsbygget.
De andre partiene og en stor del av byens befolkning liker ikke denne løsningen. De frykter at utfyllingsområdet vil bli parkeringsareal i mange år før det blir bebygd og at området da får store lager- og kontorbygg som vil stenge for utsikten mot sjøen. Venstre vil ha omkamp og lover at byens havneløsning vil bli en sak i den forestående valgkampen.
I følge den vedtatte løsningen skal Rv 83 gå i forlengelsen av Storgata, dvs. tvers gjennom Torvet og ned til ei ny rundkjøring i Sjøgata. Det betyr at fotgjengere må krysse Torvet enten via en undergang eller en broovergang.
Så gikk det ikke bedre til enn av Harstad Havn ikke rakk opp i kampen om å få steinmasse fra den nye tunnelen gjennom Harstadåsen. Havna kunne ikke legge fram nødvendige dokumenter og tillatelser innen fristen 1.juli. Dermed går steinmassen til tre andre tilbydere.
Havnestyrets leder, Helge Eriksen, mener Vegvesenet har fulgt anbudsreglementet for strengt og har sett bort fra demokratiske spilleregler. Han har tatt saken om tunnelstein opp med Samferdselsdepartementet, som i sin tur har sendt saken til Vegdirektoratet. Avgjørelse eller vurdering derfra er ikke kommet ennå.
I mellomtiden er rådmannen i Harstad i gang med å avklare innsigelsene fra vegvesenet, fylkesmannen og fylkeskommunen. Han vil også se nærmere på havnestyrets finansieringsplan for havneutbyggingen. Rådmannen ber også politikerne klargjøre flere forhold ved den vedtatte havneløsningen, bl.a. de trafikkmessige sidene. 
Parallelt med dette kjører interessegruppen ”Unge Voksne” fram sin alternative havneløsning, ”Lille Venezia”, som har en mer begrenset utfylling og som slipper sjøen lengre inn mot sentrum. Arbeiderpartiet ser etter en minnelig løsning som gjerne kan være basert på både havnestyrets, kommunens og Unge Voksnes forslag.
Mye tyder på at siste ord om havneløsning i Harstad ikke er sagt. Det er foreløpig uklart når selve sentrumsplanen kan bli klar for behandling og endelig vedtak. Vi følger saken med spenning …..
06.08.2015 – Ted.

Arctic Race i Harstad
Sykkelrittet er meget god butikk. Årets ritt starter i Harstad.
ARN-2014
En analyse av fjorårets Arctic Race of Norway (ARN) viser at rittet ga en solid meromsetning på vel 80 mill. kroner for norsk næringsliv. Meromsetningen for det lokale næringslivet var ca. 55 mill. kroner, mye av dette gikk til den lokale overnattings- og serveringsbransjen.
160.000 publikummere fulgte fjorårets ritt, ca. 25.000 av dem var tilreisende. Reklameverdien er estimert til nærmere 200 mill. kroner.
ARN-2015
Årets ARN-ritt starter i Harstad torsdag 13. august. Oppvarmingen skjer allerede dagen før. Da blir det aktiviteter og fest i byens sentrum. Onsdag formiddag blir det sykkeldesignkonkurranse, underholdning, aktiviteter og konkurranse for barn, mye god mat og drikke. Da går også ARN Challenge, et lokalt mosjonsritt kalt Kvæfjordrunden. Gardemusikken kommer til byen og vil marsjere og drille i gatene og ha konsert i Generalhaven og på Kjeipen på Aunfjellet.
Onsdag ettermiddagen er det offisiell åpning av ARN med folkefest fra en scene ved Høgskolen. Da blir det underholdning og presentasjon av de 22 deltakerlagene, ryttere fra 12 av disse lagene deltok i årets Tour de France.
Selve sykkelrittet starter torsdag i Havnegata og går videre ut Storgata og sørover til Tjeldsundbrua. Etter en rundtur til Bogen, Skoddebergvann og Tovik kommer sykkeltoget tilbake til byen. Syklistene kjører to lokale runder i byen, opp til Sama og Blåbærhaugen, ned til Heggen og Harstadbotn, med målgang på Sama, som forrige gang.
Mens ARN-rytterne er ute av byen blir det arrangert Mini-ARN i Havnegata.
ARN i Kvæfjord
I Kvæfjord markeres ARN i tre dager. Gardemusikken og Thor Hushovd kommer. Allerede tirsdag 11.august blir det ARN-aktiviteter på Borkenes. Hushovd vil slå et slag for fosterhjemskampanjen ved å delta i et uformelt sykkelløp (5 km) for barn og ungdommer. Neste dag kjører mosjonsløpet ARN Challenge den såkalte Kvæfjordrunden, med start på
Sama. På Borkenes inviteres de ca. 1.000 sykkelrytterne til en stopp for å få med seg kulturinnslag, kanskje en svingom og litt munngodt. I Nupen blir det servert grillmat både til syklistene og publikum. På selve ARN-dagen holder gardemusikken konsert og drill på fotballbanen på Borkenes, og det blir arrangert en vielse og servert Kvæfjordkake i Nupen, Norges mest romantiske sted.
ARN i Skånland og Evenes
Både Skånland og Evenes kommune får besøk av sykkelrittet. ARN’s 1. etappe kjøres gjennom begge kommunene, 2. etappe starter på Evenskjer og går via Tovik og Grovfjord opp på Veggfjellet og ender på Setermoen. Det blir show og underholdning både på Evenskjer og i Bogen.
06.08.2015 - Ted.

Minnesmerke
Historikere ønsker en minnestein over krigens falne.
Tre lokalhistorikere, Gunnar Reppen, Gunnar Kristiansen og Harald Isachsen, alle med spesiell interesse for krigshistorie, har tatt initiativ til å få reist et felles minnesmerke over 45 harstadværinger som falt under andre verdenskrig. De tenker seg ei minneplate med navnene på de 45 falne på en stein i Generalhaven i nærheten av Fleischer-statuen. De tre historikerne regner med at kommunen vil ha et ord med i laget. Det må også jobbes med finansiering av minnesmerket, og de tenker seg en pengeinnsamling.
06.08.2015 - Ted.

Kvæfjord
Kvæfjord kommune sliter med økonomien, men kan åpne asylmottaket igjen.
Kvæfjord kommune klarte ikke å dekke inn sitt budsjettunderskudd i 2012. Dermed havnet kommunen på fylkesmannens liste over kommuner i økonomisk ubalanse, den såkalte ”Robek-lista”. Dette innebærer bl.a. at større investeringer må forelegges fylket for eventuell godkjenning.
Kvæfjord kommune har, i likhet med bl.a. Ibestad kommune, fått såkalte RDA-midler til videre utbygging av sitt fibernett, 3,3 mill. kroner. Sammen med kommunens egne, avsatte midler kan det legges fibernett på strekningen fra Borkenes til Bremnes.
I tillegg til fibermidlene fikk Kvæfjord kommune ytterligere to mill. kroner av fylkesrådet til næringssatsing. Disse midlene vil inngå i kommunens tre-årige næringsprosjekt og vil bl.a. gjøre det mulig å ansette en prosjektleder.
I sommer skal det settes opp en kunstnerisk utformet gapahuk, med benker og bord i Nupen. Den er en del av ”Imella”-prosjektet i Sør-Troms. Gapahuken skal hete ”Fundur”, som er islandsk for møtested.
Ved påsketider ble Trastad asylmottak avviklet og alle asylantene er flyttet ut og til andre mottak i Nord-Norge. Lokalene blir nå pusset opp, bl.a. med tanke på at Trastad skal kunne bli integreringsmottak for de som har fått oppholdstillatelse, men ikke bosettingskommune.
Så kom gladmeldingen. Kvæfjord vant anbudskonkurranse om asylmottak. Kontrakten med UDI sikrer drift på Trastad i tre år, med mulighet for forlenging i nye tre år. Kommunen får betalt for 150 plasser, men for lov til å ta i mot 210. De første asylantene ankommer 18. august. I første omgang vil det nedlagte søsterhjemmet og åtte familieleiligheter på Trastad bli tatt i bruk.
12.06.2015 – Ted.

Skånland
Det medisinske senteret er godt i gang. Bedrifter i Grovgjord gjør det godt.
ETS medisinske senter ble åpnet i fjor sommer og har vært i drift i bortimot ett år. Senteret har nå seks fastleger, kommuneoverlege, to turnuskandidater samt åtte andre ansatte og flere vikarer. Senteret er dermed robust og størst i regionen. Det er opprettet tett samarbeid med den nye ambulansehelikoptertjenesten på Evenes og ETS’ bilambulansetjeneste.
I Grovfjord ligger to verft med suksess. Det ene er Grovfjord mek. verksted som bygger gode arbeidsbåter, bl.a. til oppdrettsnæringen. Verftet har nylig levert Norges største katamaranbåt i aluminium til Nordlaks Oppdrett AS. Båten er nærmere 25 meter lang og 12 meter bred. Den har to kraftige kraner og to vinsjer, fire lugarer, bysse og messe. Det tok ca. sju måneder å bygge båten som koster 35-40 mill. kroner. Båten skal i første omgang ha base ved oppdrettsanlegget i Kasfjord.
Det andre verftet er Grovfjord båtbyggeri. Verftet bygger nå ny verkstedhall. Hallen blir 40 meter lang og 22 meter i bredde og høyde. Da vil den kunne romme båter opp til 80 fot eller 400 tonn. Hallen vil få to traverskraner som kan løfte åtte tonn hver. Det nye bygget vil koste opp mot 25 mill. kroner og skal stå ferdig utpå høsten.
Begge bedriftene trenger mer plass og flere boliger til sine ansatte. Dette er tatt opp med kommunen som nå gir ei tomt på fem mål til Grovfjord Bygg for boligbygging på stedet. Kommunen vil dekke grunnkostnadene til vei, vann og kloakk. Det kan bli plass til 8-10 boliger på tomta. Byggestart kan bli allerede til høsten.
12.06.2015 – Ted.

Ibestad
Ibestad kommune vil bygge ny skole og mer fibernett.
Ibestad kommune har budsjettert med ca. 77 mill. kroner til bygging av ny 1-10 skole på Ibestad. Anbud er gitt inn og byggingen kan starte i sommer.
Ibestad kommune får 9,1 mill. kroner i bidrag i såkalte RDA-midler (regional differensiert arbeidsgiveravgift) til å bygge ut bredbånd. Sammen med kommunens egne, avsatte midler vil ca. 70 prosent av kommunens befolkning få fibertilknytning. Et bredbåndsfirma skal legge infrastrukturen, men kommunen tar selv ansvar for driften. Fibernettet kan være på plass allerede like over nyttår.
12.06.2015 – Ted.

Folkeparken
Både for og imot bygging av servicehus i Folkeparken.
En interessegruppe, Folkeparken Trivsel, har lenge ivret for oppfrisking og fornying av Folkeparken, bl.a. ved å få satt opp et servicebygg med plass til garderober, dusjer, restaurant, møtelokaler etc. Interessegruppen har i de senere år gjort flere framstøt overfor politikerne og kommunen. Saken ble behandlet i kommunestyremøte i fjor høst, men den slo ikke an. Politikerne la vekt på at statuttene fra 1947, da Folkeparken ble etablert, ikke ga rom for slik utbygging. De mente også at et bygg ville ta mange parkeringsplasser.
I en artikkel i Harstad Tidende i mai i år, under tittelen ”Hva er så galt med et servicehus i Folkeparken?”, tok sjefredaktøren der til orde for nytenkning. Han trakk fram at et servicehus kunne bidra til at flere ungdommer og andre lettere ville bruke Folkeparken og områdene innenfor til trening og helseoppbygging.
Etter dette har det vært debatt på Facebook med meninger både for og mot servicehus. Det vises bl.a. til økonomien i dette. Selv om intensjonen skulle være å holde etablering og drift av servicehuset utenfor kommunale budsjetter, kan det vise seg vanskelig å dekke inn utgiftene. En konkurs vil lett kunne bli et problem og en utfordring for kommunen.
12.06.2105 – Ted.

Minnesmerker
Mange minnesmerker bekranset 17. mai.
På nasjonaldagen 17. mai ble det lagt ned blomster på flere minnesmerker i Harstad:

  • I Generalhaven: Ved statuen av general Fleischer for fremragende ledelse av 6. divisjon under kampene i 1940 og ved FN-minnesteinen for å hedre alle FN-veteraner fra Harstad-området.
  • Foran BSIN’s gymnastikksal til minne om befalsskolens falne befalingsmenn under 2. verdenskrig
  • På Harstad gravlund: På felles krigskirkegård for 11 allierte og norske personer som mistet livet under krigen og for 13 franske soldater som tidligere var gravlagt her.
  • Ved Trondenes kirke: Russermonumentet til minne om de over 800 sovjetiske soldatene som døde på Trondenes i 1941-1945.
  • I Sørvik: Bautaen ved Sandtorg kirke til minne om 11 falne fra tidligere Sandtorg kommune under krigen.

12.06.2015 – Ted.

Arctic Race 2015
Årets store sykkelritt går av stabelen 13. – 16. august i Midt-Troms og Midt-Hålogaland.
Første etappe starter og ender i Harstad. Fra byen går rittet sørover, over Tjeldsundbrua og via Evenskjer og Bogen opp på fjellet og ned til Grovfjord. Derfra ”hjem” via Tovik og brua og inn gjennom byen og videre en tur via Ervik, Nupen og Borkenes tilbake til byen der rittet avsluttes gjennom rundløypa til Harstadbotn, gjennom byen og opp til Sama-krysset. 
Andre etappe starter på Evenskjer og går via Tovik og Grovfjord og opp til E10 ved Holmvann og videre til Bjerkvik. Deretter følges E6 til Fossbakken, gjennom Spansdalen til Tennevoll og Sjøvegan og opp til Setermoen.
Tredje etappe starter på Finnsnes og går ut på Senja til Skaland på yttersida og tilbake via Lysnes og Gibostad, gjennom Finnsnes og opp til Målselv fjellandsby.
Siste etappe starter og ender i Narvik etter en tur til Ballangen og Kjeldebotn før rittet er tilbake i Narvik der det avsluttes med ei løype i byen som kjøres fire runder.
04.04.2015 – Ted.

Drikkevannet Storvann nord
Enighet i vannsaken
Striden om drikkevannkilden Storvann nord har pågått lenge. Bakgrunnen er at Mattilsynet ikke vil akseptere bading og innlagt vann i hyttene, et syn som delvis ble støttet av kommunens administrasjon/rådmannen. Politikerne i kommunens planutvalg pekte imidlertid på at vanninntaket ligger langt ute i vannet og dessuten at vannet renses meget godt i det forholdsvis nye renseanlegget på Langmyra. Planutvalget ville derfor komme hytteeierne noe i møte ved å tillate bading i vannet.
Etter flere befaringer og møter lokalt og hos fylkesmannen ble det enighet om at hyttefolket skal ha lov til å ”plaske og leke” i vannkanten. Det ble ikke enighet om gråvannutslipp.
Dermed måtte saken videre til Kommunaldepartementet. Vedtaket derfra kom i mars i år. Det ga Mattilsynet delvis rett i innsigelsene. Eierne av fritidsboligene/hyttene som ligger mer enn 50 meter fra vannet kan søke om å få legge inn vann, med de pålegg og krav om utslipp m.m. som stilles for dette. Søknadene må behandles individuelt.
04.04.2015 - Ted

HIL 2015
Nytt styre på plass
Etter at HILs faste trener ble sykemeldt på vårparten i 2014 ble Agnar Christensen (ex TIL) innleid som trener i høstsesongen. Senere på høsten tok Agnar på seg jobben med å utrede et forprosjekt om toppklubbsatsing i Midt-Hålogaland. Deretter sa han seg villig til å lede hovedprosjektet for en slik satsing. Dermed takket han nei til å fortsette som HIL-trener.
Ny hovedtrener for HIL ble Stian Johnsen. Han har tidligere spilt på HIL, Mjølner, Haugesund, Fredrikstad og Ålesund. I treningskamper i februar har HIL spilt uavgjort mot Mjølner, men tapt for Sortland og Tromsdalen.
Hugo Kjelseth, som har ”levd” i HIL i 35 år og vært i styret siden 2007, takket av som styreleder på årsmøtet i februar, et verv han har hatt siden 2011. Nytt styre er på plass og vil prioritere å redusere klubbens gjeld, bygge opp en god organisasjon og beholde plassen i 2. divisjonen.
04.04.2015 - Ted

Grand heter nå Scandic
Hotellet skifter navn igjen
Grand Hotell i Harstad har hatt flere navn. Mange bruker vel fortsatt navnet Grand, i dagligtale ”Grang”. For noen tiår tilbake ble hotellet en del av Nordic-kjeden og het da ”Grand Nordic”. Deretter ble det overtatt av Rica-kjeden og fikk navnet ”Rica Nordic”. Nå er hotellet overtatt av Scandic-kjeden, som har 84 hoteller i Norge og 230 ellers i Norden, de fleste i Sverige. Omdøpingen til ”Scandic Harstad” ble foretatt i februar, markert med snorklipping og kake til hotellets ansatte.
04.04.2015 - Ted

Vinmonopolet
Vurderer å flytte utsalget
Vinmonopolet i Harstad holder til i Amfi Bertheus, men trenger mer plass og bedre parkeringsmuligheter for sine kunder. Det har vært vurdert å flytte polet til for eksempel Sjøkanten senter, som er i gang med stor utvidelse. Flere røster har tatt til orde for at polet fortsatt må ligge i sentrum. I følge Alkoholloven er det kommunestyret som skal godkjenne søknad om flytting av Vinmonopolet. Kommunen har til nå ikke mottatt slik søknad.
04.04.2015 - Ted

Buss utfor veien i Gullberget
Det gikk utrolig bra, bussen veltet ikke.
Bussen med 30 passasjerer var (torsdag 29. januar) på vei fra Lødingen til flyplassen på Evenes, de fleste av dem skulle på sydenferie til Gran Canaria. I nedkjøringa på nordsida av Gullberget måtte bussen ta en unnamanøver for å unngå kollisjon med en personbil på vei oppover. Det var is på veien, bussen ”mistet fotfestet”, braste utfor veien og tok med seg 80 meter av rekkverket. Bussen seilte åtte-ti meter nedover den forholdsvis bratte skråninga. Den veltet heldigvis ikke, men ble stående ”på vippen”.
Det ble slått katastrofealarm. Nødetatene, bl.a. sju ambulansebiler, kom straks til stedet. Passasjerene ble tatt ut gjennom ei siderute. Noen var sjokkerte ellers uskadde. To hadde pustebesvær og ble sendt til sykehus for sjekk. De øvrige ble hentet med buss til Harstad. I rådhusets kantine ble de møtt av kommunens kriseteam for debriefing. Kriseteamet, inkl. folk fra busselskapet, opptrådte profesjonelt og har i etterhånd fått skryt for innsatsen de gjorde.
Det tok to timer å få bussen opp på veien igjen.
05.01.2015 –Ted.

Ordførerintervju
Ordfører Bremnes mener 2014 var et godt år for kommunen, og hun ser positivt på 2015.
I et intervju Harstad Tidende hadde med ordfører Marianne Bremnes oppsummerer hun 2014 som et godt år for byen og kommunen, og hun ser optimistisk på 2015.
Kommunens driftsøkonomi ble brakt i balanse. Prosjektet Ren havn ble vellykket. Ny stor barnehage i Gullhaugen og nytt, kjempefint sykehjem på Bergsodden ble åpnet i 2014.
Ordføreren melder om optimisme og positiv stemning i byen og kommunen. Arbeidet med ny sentrumsplan pågår for fullt, planen skal vedtas i år. Arbeidet med ”Veipakke Harstad” og Bjarkøyforbindelsen er startet. Harstad er i dialog med sine nabokommuner om mulig sammenslåing. Utvidelsen av tørrdokka vil styrke byens verkstedindustri. Statoils flytting fra Medkila til sentrum er positiv for næringslivet i sentrum. Sjømatnæringen er i vekst i kommunen og regionen.
Til tross for høy kommunegjeld vil det være nødvendig med en del nyinvesteringer. Ny barneskole i byen står øverst på lista. Kommunen trenger mer sjønært næringsareal for å sikre flere nyetableringer. På sikt er det ønskelig med nytt rådhus. Ordføreren håper å kunne opprette et barnehus for kommunen og regionen der barn og ungdom som har vært utsatt for vold og overgrep og også voksne med psykisk utviklingshemming kan få hjelp. Kommunen vil jobbe med å styrke flyplassen på Evenes.
25.01.2015 – Ted.

Bransjeoversikt
En firedel av harstadværingene jobber i helsesektoren.
Av 12.344 registrerte harstadværinger i lønnet arbeid i 2014 jobbet 3.054 av dem (24,7 %) i helse- og sosialtjenesten. Kjønnsfordelingen i denne sektoren er, ikke uventet, ca. 80 % kvinner og 20 % menn. 1.918 personer jobbet innen varehandel, inkl. reparasjon av motorvogner. 1.003 personer jobbet innen offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring, 928 personer jobbet innen undervisning, 843 personer jobbet innen bygg og anlegg og 798 personer jobbet med transport og lagring.
25.01.2015 – Ted.