Her finner du "gamle" nyheter

Klassefest for 1950-årgangen på Harstad Folkeskole
17 september 2011 klokken 18.00 møttes årskullet fra 1943 til opprop og oppstilling på samme skoleplass som de møtte opp på i august 1950.
Det er i år 61 år siden vi begynte i første klasse på Harstad Folkeskole. Vi var 32 personer som stilte opp.
Etter å ha vært på klasserommet var det en liten omvisning på skolen. Ikke mye var forandret og det var enighet om at skolen sårt trengte vedlikehold.

Klokken åtte om kvelden møttes vi på Galleri Nord-Norge til mimrestund.
Fredag formiddag møttes vi på Trondenes for omvisning ved Adolf-kanonen og et besøk i Trondenes kirke.
Det ble på en mer enn utmerket måte gjennomført av pensjonert offiser og klassekamerat Børge Larsen.

Lørdag kveld var det festmåltid og festlig samvær i Trondenes Historiske Senter.
Alle ga uttrykk for at de var strålende fornøyd med oppholdet i Harstad. Vi ble enige om at det måtte ikke bli lenge før vi planla et nytt treff.

1. rekke:
Laila Munkvold, Jorunn Søvik, Anders Leithe, Gunnar Strøm, Bjørn Lindquist.
2. rekke:
Karin Gudmundsen, Gunn-Kari Kaspersen, Ellen Marie Rønbeck, Unni Johnsen, Børge Larsen, Lillian Hoff.
3. rekke:
Turid Hansen, Liv Frønum, Gunn Herdis Gjertsen, Sissel Olsen, Marit Balswick
4. rekke:
Steinar Hansen, Marit Bothner, Ole Martin Skaanes, Ninni Vollan, Richard Sletten, Anne Myrlund, Olaug Budahl, Per Strøm,
Arne Helge Østgaard, Kjell Dagenborg Sørensen, Kari Johansen, Britt Karlsen, Fritz Dahl, Rolf Kristiansen, Kjell Sverre Hegna.

26.09.2011 - Gunnar Strøm

Klasse 1A i 1950

Klasse 1 B i 1950

Klasse 1 C i 1950

60-års skolestart-jubileum i Harstad – 2011
I sommer møttes 45 elever fra tre klasser som begynte på Harstad folkeskole i 1951. Etter sigende var dette det første jubileum av dette slaget i Harstad.

Klasse 3 A
Bakerste rekke fra venstre:
Egil Trudvang, Jan Amundsen, Odd Henry Hansen, Carsten Nilsen, Knut Torgersen, Carl-Johan Johansen (Karl Malme Hareide), Bjørnar Mortensen (Bjørnar Grægus Samsonson), lærer Ringberg
3. rekke fra venstre:
Stein Ivar Galschiødt, Alf Georg ”Knoppen” Hansen, Otto Munkvold (død), Harald Hartvigsen, Arne Strøm (død),
Jan Wilhelm Borgersen.
2. rekke fra venstre:
Elsa Enoksen(død), Sigrid Agersborg, Inger Johanne Rønning, Inger Lise Ingebrigtsen (død), Unn Hartvigsen.
1. rekke fra venstre:
Sissel Eriksen, Britt Selanger, Marta Sofie Pedersen, Sissel Paulsen, Rigmor Henriksen, Ellen ”Bitten” Mathisen, Unni Johansen.

Klasse 3 B
Bakerste rekke fra venstre:
Svein Erik ”Gulla” Henriksen, Torbjørn Knutsen, Odd Helge Jensen, lærerinne Gudrun Jacobsen, Jan Kaarbø, Tor Aas, Tore Wold.
3. rekke fra venstre:
Ivar Fredriksen, Bjørn Kristiansen, Per Helge ”Pelle” Lorentsen (død), Knut Tangen, Randi Torbergsen, Turid Pettersen.
2. rekke fra venstre:
Åse Mikalsen, Britt Lehn Nilsen, Sidsel Bertelsen, Herbjørg Andreassen, Ragnhild Amlie, Laila Larsen, Gunn Klæboe Andreassen, Kari Holst.
1. rekke fra venstre:
Anne Lise Schjøtner, Guri Larsen, Gerd Olsen, Grete Holst Roness, Marianne Methi.

Klasse 3 C
Bakerste rekke fra venstre:
Ole Magnus Ellefsen, Oddvar Schjelderup (død), Dag Larsen, Kjell Røkke, Ole Arnt Bornø, Tor Larsen, Odd Olsen (død)
3.rekke fra venstre.:
Tove Berg, Jorunn Bremseth, Anne Britt Eriksen, Bodil Dahl, Gunhild Munkebye, Inger Marie Mikalsen, Inger Bendiksen,
Marit Johansen
2.rekke fra venstre:
Svein Larry Hansen, Aud Lillian Karlsen, Turid Nilsen, Liv Eriksen, Åse Hansen, Solveig Munkebye, Britt Klemming
1.rekke fra venstre:
Ketil Aas, Stein Lind, Martin Johan Hartløfsen, Oskar Kristoffersen og Sigmund Normann

Om kvelden var alle samlet til festmiddag på gamle Viking (Odd Fellow-bygget). Der koste vi oss med god mat, ordnet av Sigrid (Agersborg) Fredriksens mann. Etter hvert ble det musikk og dans. Innimellom ga spesielt Mia Mikalsen oss smakebiter av nord-norsk humor. Vi begynte etter hvert å kjenne hverandre bedre igjen, tross ”alderstilleggene”.

Bilde av alle deltakerne på jubileumsmiddagen:
1. rekke fra venstre:
Martha Sofie (Pedersen), Didriksen, Sigrid (Agersborg), Fredriksen, Olga Marie Bekkelund, Oskar Kristoffersen,
(foran) Solveig Marie Munkebye,
Inger Marie (Mikalsen) Markussen, Stein Ivar Galschiødt, Unn (Hartvigsen) Bådsvik, Sidsel Bertelsen Uran.
2. rekke fra venstre:
Bjørn O. Kristiansen, Gerd Helene (Olsen) Ødegaard, Vivi Louise (Wedahl) Ellingsen, Anne Lise (Schjøtner) Skaar,
Tone (Farstad) Mathisen,
Ivar Fredriksen, Bodil Dahl, Inger Johanne (Rønning) Arstein, Liv (Eriksen) Solbakken, Stein Lind.
3. og 4. rekke fra venstre: 
Bjørnar G. Samsonson, Britt Selanger, Sissel (Paulsen) Våge, rett bak henne - Ketil Aas, Tove (Berg) Laukli, Tor Larsen, Tor Aas,
Åse (Hansen) Horgnes, bak henne – Jan Kaarbø, Marianne (Methi) Lorentzen, Egil Trudvang, Gunhild Munkebye Ursin,
Sten Adeler,
Ellen (Mathisen) Olsen, Knut Johan Tangen, Ole Arnt Bornø, Martin Johan Hartløff, Svein Vollen, Jan Wilhelm Borgersen,
Svein Larry Hansen.
Bakerst fra venstre:
Svein Yttermo, Karl Hermann Olsen, Alf Georg ”Knoppen” Hansen.

Ikke tilstede da bilde ble tatt: Ketil Korneliussen og Øystein Ness.

På Samaåsen med Stornes og Grytøya i bakgrunnen
Fra venstre:
Bjørn Kristiansen, Bjørnar (Mortensen) Samsonson, Britt Selanger, Martin Hartløff, Alf  Hansen, Jan Kaarbøe,
Liv (Eriksen) Solbakken, ordfører Helge Eriksen, Oskar Kristoffersen, Svein Larry Hansen, Inger Marie (Mikalsen) Markussen,
Martha Sofie (Pedersen) Didriksen, Gunhild Munkebye Ursin, Solveig Munkebye, Inger Lisbet (Rønning) Arstein, Tor Aas,
Unn (Hartviksen) Bådsvik, Sigrid (Agersborg) Fredriksen, Ketil Aas, Ivar Fredriksen.
Foran: Ellen (Bitten Mathisen) Olsen, Jan Wilhelm Borgersen

Noen fikk også med seg hurtigruteanløpet mandag morgen.
Vi savnet de som ikke hadde anledning til å møte denne gangen. Det var likevel ei hyggelig helg med samvær og minner for oss som møttes til dette skolejubileet.
En stor takk til arrangementskomiteen som besto av:
Unn (Hartviksen) Bådsvik, Sigrid (Agersborg) Fredriksen, Bjørn Kristiansen, Jan Kaarbø, Liv (Eriksen) Solbakken og
Oskar Kristoffersen.

Treff i juni 2014 som 70-åringer

Festmiddag på Odd Fellow/Hotel Viking

1. rad:
Alf "Knoppen" Hansen, Grete (Roness) Danielsen, Oskar Kristoffersen, Solveig Munkebye (foran), Olga Marie Bekkelund,
Sidsel (Bertelsen) Uran.
2. sikksakkrad:
Bjørn Kristiansen, Britt Selanger, Åse Hansen, Bjørnar (Mortensen) Samsonson, Sissel (Paulsen) Våge, Jan-Wilhelm Borgersen, Tone (Farstad) Mathisen, Steen Adler, Gunhild Munkebye Ursin, Liv (Eriksen) Solbakken, Carsten Nilsen,
Sigrid (Agersborg) Fredriksen, Unn (Hartvigsen) Bådsvik, Martin Hartløff, Marit (Johansen) Arnesen, Kjetil Aas,
Inger Sissel Bendiksen, Jan Kaarbø, Sigmund Normann, Ole Magnus Ellefsen.
Foto: Ivar Fredriksen

60-års skolejubileum i Harstad i 2012
I slutten av juni 2012 ble det arrangert jubileumstreff for elevene fra klassene som startet i 1952 på Harstad Folkeskole. Det var nå 60 år siden skolestart. Det møtte 31 elever, der flere ikke hadde sett hverandre på ca. 50 år. Gjensynsgleden var stor og stemningen høy.

Fredag 29. juni var det uformelt treff i Gammelbaren på Grand, der det ble foretatt navneopprop og vist klassebilder fra skoletida.

Lørdag 30. juni fikk de fleste med seg konserten til Divisjonsmusikken (FMKN) på Hjørnet, før det var gjensyn med skolebygningen og klasserommene.

Foran skolen i 2012
Foto: Tor Eliassen

1.rekke (fra venstre)
Knut Munkebye, Kjell Kristoffersen, Wera (Jakobsen) Kristiansen, Clara Sinclair Kristoffersen,
Jorunn Marie (Giæver) Hildrum, Ruth (Larsen) Jacobsen, Sidsel Mikkelborg, Grethe (Otting) Lidal
2. rekke
Rolf Markussen, Bertil Johansen, Eva (Holmen) Norman, Marit Aabel Kulseng, Ann-Helen (Olsen) Ingebrigtsen,
Karin (Jacobsen) Nilsen, Einar Gartå
3. rekke
Per-Kristian Evjen Andersen, Børre Johansen, Wenche (Kristiansen) Schjelderup, Janne Marie (Hansen) Nævdal,
Bjarne Henriksen, Rachel (Nilsen) Bratbergsengen, Gunnar Eliassen
Bakre rekke
Jan Henning Knudsen, Roald Martin Arntzen, Lars Rønning, Ivar Toften, Roar Søvik

Under middagen
Foto: Ivar Toften

1.rekke (fra venstre)
Marit Aabel Kulseng, Kjell Kristoffersen, Jorunn Marie (Giæver) Hildrum, Karin (Jacobsen) Nilsen,
Rachel (Nilsen) Bratbergsengen, Gunnar Eliassen, Wera (Jacobsen) Kristiansen
2. rekke
Finn Nilsen, Børre Johansen, Roald Martin Arntzen, Ann-Helen (Olsen) Ingebrigtsen, Sidsel Mikkelborg, Eva (Holmen) Norman, Wenche (Kristiansen) Schjelderup, Janne Marie (Hansen) Nævdal, Grethe (Otting) Lidal
Bakre rekke
Ivar Toften, Knut Munkebye, Jan Henning Knudsen, Roar Søvik, Lars Rønning, Einar Gartå, Bertil Johansen, Ruth (Larsen) Jacobsen, Bjarne Henriksen, Clara Sinclair Kristoffersen, Rolf Markussen,
Ninni (Bendiksen) Strøm.

Ved avslutningen ble det ytret ønske om å treffes igjen, ikke om 60 år riktignok, men kanskje om tre år, når de fleste runder 70 år.
12.07.2012 - ge

Slik så vi ut den gangen

Klasse 2A i 1953

1.rekke
Lærer Emil Rafter, Sidsel Mikkelborg, Ann-Helen Olsen, Jorunn Marie Giæver, Karen Menne Johnsen (død),
Karin Helene Jacobsen, Ruth  Larsen, Grethe Otting, Liv Synnøve Rønnevik
2. rekke
Hans Petter Harr, Finn Nilsen, Viggo Sletten (død), Kjell Kristoffersen, Clara Kristoffersen, Bente Knutsen, Ragnhild Isaksen
3. rekke
Børre Johansen, Roar Søvik, Ivar Toften, Lars Rønning, Jan Henning Knudsen, Leif Magne Pettersen,  Tore Lande Moe

Ikke på bildet :
Gunnar Ole Ellingsen, Hans Petter Lunde, Knut Munkebye, Roald Martin Arntzen, Rolf Edvard Johansen

Klasse 7A i 1959

1.rekke
Lærer Evelyn Hansen, Ruth Larsen, Sidsel Mikkelborg, Clara Kristoffersen, Ann-Helen Olsen, Karin Helene Jacobsen,
Børre Johansen
2. rekke
Jan Henning Knudsen, Lars Rønning, Ivar Toften, Karen Menne Johnsen (død), Grethe Otting, Grethe Meidell-Asbjørnsen,
Jorun Marie Giæver, Bente Knudsen, lærer/bestyrer Emil Rafter
3. rekke
Erik Johnsen, Einar Gartå, Kjell Kristoffersen, Roar Søvik, Viggo Sletten (død), Harald Hartvigsen, Leif-Magne Pettersen

Klasse 4B i 1956

1.rekke
Håkon Giving, Lars Lind, Jan Kristian Harr, Ole Gunnar Nilsen
2. rekke
Ragnhild Strøm, Liv Aina Rasmussen, Inger Karine (Rhine) Skaaanes, Inger-Marie Karlsen, Elsa Annie Erikson,
Marit Aabel Kulseng
3. rekke
Per-Kristian Andersen, Eva Holmen, Sissel Jørgensen (død), Janne-Marie Hansen, Anne Lise Marthinussen, Unni Hansen (død), Karin Bendiksen, Wera Jacobsen
4. rekke
Bertil Johansen, Gunnar Eliassen, Rolf Børre Olsen, Egil Hansen, Tore Christoffersen, Bjarne Henriksen, lærer Bendiks Gunnesdal

Klasse 7B i 1959

1.rekke
Inger Karine (Rhine) Skaanes, Sissel Jørgensen (død), Else-Lill Jørgensen, Janne-Marie Hansen, Eva Holmen, Liv Aina Rasmussen, Kirsten Rasmussen (død), lærer Bendiks Gunnesdal
2. rekke
Wera Jacobsen, Marit Aabel Kulseng, Ragnhild Strøm, Anne Lise Marthinussen, Elsa Hokland, Unni Hansen (død),
Inger-Marie Karlsen
3. rekke
Bertil Johansen, Gunnar Eliassen, Tore Christoffersen, Egil Hansen, Lars Lind, Ole Gunnar Nilsen, Rolf Børre Olsen,
Bjarne Henriksen

Klasse 2C i 1953

1. rekke
Jens Petter Heitmann (død), Harald Evensen (død), Rolf Johansen, Kristian Fredrik Villassen
2. rekke
Carl Martin Larsen, Gunn Andreassen, Gry Jensen, Herdis Annie Olsen, Rigmor Hågensen, Wenche-Synnøve Bakkeli
3. rekke
Gerd Nordang, Edel Kristiansen, Rita Bottolfsen (død), Nini Bendiksen, Wenche Kristiansen, Turid Gjertsen (død), Ellinor Olsen
4. rekke
Lærer Helga Svendsen, Fred Larsen, Fred Øystein Andersen (død), Gunnar Ole Ellingsen, Birger Pedersen, Per Olaf Mohn Berge, Roar Mortensen, Rolf Markussen

60-års skolestart-jubileum i Harstad 2013
I sommer var det 60-års jubileum for de som begynte på Harstad Folkeskole i 1953.

Her har vi klasse 1B fra 1953

Vi begynte på Harstad folkeskole i B-klassen med lærer Helga Svendsen (nå Walton) i 1953.

1. rekke:
Else Methi, Bente Skandfer, Tori Kaarbø, Britt Stangnæss, May-Britt Stangnæss, Hilda Hansen, Inger Lise Fredriksen, Siri Uhre, Sissel Iversen,
2. rekke:
Asbjørn Strøm, Kjell Nordli, Per Gunnar Lande, ?, Bjørnar Normann, Alf ?, Tor ?, Knut Arne Aune, "fru Svendsen",
Inger Johanne Giæver,
3.  rekke:
Odd Arntzen, Anne May Korneliussen, Ulla Berit Haaker, Liv Inga Schjøtner, Bjørn Andreassen, Roar, ?, Bjørn Dahl.

Vår klasse (over 20 stk.) møttes fredag 28. juni 2013.

Her er samme klasse i 2013

1. rekke :
Ragnhild Henningsen, Kjell Nordli, Bjørnar Normann, Bjørn Dahl, Karl Selanger,
2. rekke :
Sissel Iversen, Ulla Berit Haaker, Britt (Stangnæss) Fuhr, Sissel Hellem, Siri Uhre,
3. rekke:
Helge Lie, Inger Johanne (Giæver) Eriksen, Knut Arne Aune Luz, Tori Kaarbø, May Britt (Stangnæss) Bendiksen,
Hilda (Hansen) Sæther, Bente (Skandfer) Bergh, Else Methi Iversen, Inger Lise (Fredriksen) Larsen, Odd Arntzen, Asbjørn Strøm.

1960-russen møttes til 50-års jubileum i 2010

Avgangsklassen i 1960

Fra venstre :
Tom Riis (død), Torstein Dale, Annik Bothner, Aud  May Heitmann, Torgeir Thorbergsen, Harald Solheim, Ruth Haugland, Kjell Høgvold (død), Tor Eliassen, Tove Besstun, Ole-Magnus Strande, Ragnhild Aas, Terje Myklebust, Terje Uhre, Sigrid Hansen, Geir Lund, Odd-Håkon Eide, Solfrid Holst, Kjell Mensen (død), Bergsvein Killi og Reidar Bjørhovde.

Treffet i juni 2010
15 av et kull på 22, møttes til mimrekveld på Stangnes. To av dem kom langveis fra; USA og Italia. To fra dette russekullet, Sigrid Hansen og Terje Uhre, er autoriserte Harstad-guider og dermed startet neste dag med en profesjonell omvisning i Trondenes kirke og på Adolfkanonen. Deretter var det busstur til Sandtorgholmen der den kjente fiskesuppa ble servert. Bussturen gikk videre over Storjorda til Straumen og videre til Kvæfjordeidet der det ble omvisning og kaffepause i lavvoen på Olaåsen gård som drives av Sigrids datter. Samme kveld møttes russen med sine respektive til festmiddag på Røkenes gård.

1965-russen møttes til 45-årsjubileum i 2010

Bilde på trappa i Heggen i 1965 (fotograf John Berthung)

Foran :
Inger Bendiksen, Kirsti Fuhr, Bente Skandfer, Kari-Lisbeth Johansen (død), Britt Bendiksen,
Inger Eriksen, rektor Ingulf Guldbrandsen (død), Tori Kaarbø, Jorun Giæver, Grethe Otting, Evy Moen, Judith Engen, Liv Carstsen Knudsen, Ann Torheim, Gunhild Munkebye, Janne Hansen, Torhild Madsen, Sissel Paulsen, Eva Kristiansen, lektor Kasper Myklebust (død).
Bak :
Karl Agnar Selanger, Tom Bothner, Øyvind Nordli, Kolbjørn Bathen, Per Christian Erlandsen,
Kjell-Helge Styrvoll (død), Gunnar Hannås, Arnt Ryvold, Ivar Norodd Nilsen, Are Lind (død),
Per Gunnar Danielsen, Tor Larsen, Ivar Toften, Jan Øwre, Reidar Karlsen, Svein-Ivar Berg-Jacobsen, Jon Pettersen, Reidar Bertelsen, Steinar Kristiansen, Egil Weltzien Holst, Knut-Tore Haukebøe, Harald Isachsen (død)

Treffet i juni 2010
28 av et kull på ca. 50, hadde sin mimrekveld hjemme hos Peggy Borgersen i Holtet. Selv om det regnet, ble det et hyggelig treff der praten gikk livlig og historiene fra russetiden var mange. Neste dag var det festmiddag på Trondenes historiske senter. Dette russekullet møtes ca. hvert femte år, denne gangen var det de som har gjort tromsøværinger av seg som sto for arrangementet.

Utenfor Trondenes Historiske Senter i 2010

Fra venstre :
Mie Mikkelsen Kurthi, Tor J Larsen, Egil Weltzien Holst, Liv Carstens Knudsen, Eva Kristiansen Sirevåg, Øyvind Nordli, Grete Otting Lidal, Tori Kaarbø, Gunhild Munkebye Ursin, Arnt Ryvold, Inger Eriksen Lund, Gunnar Eliassen, Kirsti Fuhr Norkyn, Reidar Bertelsen, Per Kristian Erlandsen, Peggy Borgersen, Jorunn Giæver Hildrum, Ivar Toften, Berit Høvde Efraimsen, Torhild Madsen Simonsen, Reidar Karlsen, Per Gunnar Danielsen, Janne Hansen Nævdal, Knut Tore Haukebøe, Karl Agnar Selanger,
Bente Skandfer Bergh, Kjell- Roar Kanebog, Judith Engen

1965-russen møttes til 50-årsjubileum i 2015

Rødrussen fra 1965 hadde 50-års jubileumstreff i sommer, dvs. 19. - 21. juni 2015

Fredag var vi samlet hos Bente Høvde Efraimsen i Heggen for et uformelt treff, der vi oppfrisket minnene fra tidligere opplevelser. Kveldens overraskelse var at Bob Schongalla var kommet helt fra USA. Han var utvekslingsstudent og bodde hos Holst-familien i skoleåret 1964-1965.

Lørdag kveld var det var det fest på Grand i gamle festsal.
Karl Agnar Selanger (uformell formann i festkomiteen) ønsket velkommen. Tor Larsen var kvelden hovedtaler og ga oss en fornøyelig historegjennomgang av sine opplevelser gjennom barndom, ungdomstid, voksenliv og pensjonistliv. I løpet av kvelden var det også flere spontane talere som kom med sine bidrag. Bob viste også bilder som han hadde tatt under sitt opphold her for 50 år siden.

1. rekke:
Judith Engen, Ann Torheim, Jorunn Marie Giæver Hildrum, Peggy Borgersen, Eva Kristiansen Sirevåg, Evy Hansen Moen
2. rekke:
Liv Carstens Knudsen, Gunhild Munkebye Ursin, Kirsti Fuhr Norkyn, Berit Høvde Efraimsen, Bente Skandfer Bergh,
Torhild Madsen Simonsen, Janne Marie Hansen Nævdal, Jan Øwre, Inger Anna Eriksen Lund.
3. og 4. rekke:
Knut-Tor Haukebøe, Egil Weltzien Holst, Bob Schongalla, Karl Agnar Selanger, Tor Jermund Larsen, Ivar Toften,
Per-Christian Erlandsen,
Reidar Bertelsen, Tori Kaarbø, Per Gunnar Danielsen, Mie Mikkelsen Kurthi, Sissel Paulsen, Jon Pettersen, Sissel Bendiksen,
Arnt Ryvold, Gunnar Eliassen, Kjell-Roar Kanebog.