Arkiv/Nytt 2009

Veien til Tømmeråsen, Storvassbotn og Sørlia
Fylkesvei 10 til Sørlia kan forbedres og asfalteres allerede neste år.
Fastboende og hytteeiere i Tømmeråsen, Storvassbotn og Sørlia har i mange år kjempet for fast dekke på fylkesveien FV 10 fra Åsegarden til Sørlia, med god drahjelp fra den tidligere kommunalpolitikeren Ottar Anthonsen. For to år siden ble det lagt én kilometer med asfalt fra Åsegarden, men det gjenstår fortsatt åtte kilometer. I år har bygdelaget tatt initiativ til opparbeiding, grøfting og asfaltering av den resterende delen. Bygdelaget, der folkene fra entreprenørfirmaet Brødrene Killi (som også hadde del-entreprisen på den nye Ervik-veien) er medlemmer, vil gjøre jobben på dugnad. Deres innsats er kalkulert til ca. 1,2 mill. kroner. Nå er også de ca. 175 hytteeierne langs veien invitert til å bidra med 1,150 kroner for bl.a. å dekke drivstoffkostnader til maskiner og lastebiler. I tillegg skal det søkes støtte fra Forsvaret som har skytefelt innenfor Sørlia og dermed er stor bruker av veien. Håpet er at kommunen skal forskuttere restbeløpet på ca. 7,8 mill. kroner.
Og i årets siste budsjettmøte ga kommunestyrets grønt lys for forskuttering av 7,8 mill. kroner til asfalteringen av veien. Det skapte selvsagt stor jubel blant beboerne i Tømmeråsen, Storvassbotn og Sørlia og også blant hytteeierne langs veien. Dette betyr at involverte maskinentreprenører, dugnadsgjengen og Vegvesenet allerede til våren/sommeren kan gå i gang med arbeidet. Oppgraderingen og asfalteringen kan dermed være ferdig til neste høst.
23.12.2009 – Ted.

Bok om Harstad
Lokalhistorie om gamle Harstad.
Den tidligere Harstad Tidende-journalisten Malvin Karlsen har redigert og skrevet lokalhistorie om Harstads tilblivelse. Boka heter ”En by blir til” og dekker perioden 1830 – 1930. Boka er utviklet i samarbeid med Sør-Troms Museum og illustrert av To-Foto. Den har flotte bilder som forteller om arkitektur og design i byen. Harstad Sparebank gir 250 klassesett av boka som julegave til grunnskolene i Harstad. 
23.12.2009 – Ted.

Lastebåt til besvær
Lastebåten utenfor kulturhuset kan nå flyttes.
Lastebåten MS ”Ocean Sun” grunnstøtte i oktober 2007 og siden desember 2008 har den ligget i arrest langs Havnepromenaden, like ved kulturhuset i Harstad havn. Det 47 meter lange skipet er forsøkt påtent og to ganger er fortøyningene løsnet. Rederiet er konkurs og båten er abandonert. En bank på Færøyene har pant i båten som er 40 år gammel, men har ikke vist interesse for å overta den. Trondenes tingrett har nylig bemyndiget Harstad Havn KF til å flytte fartøyet til annen kaiplass.
23.12.2009 – Ted.

Verdensrekord i isbading
155 deltok i isbadingen i Skånland.
Lørdag 5. desember sprang 155 store og små, med ordfører Berg i spissen, ut i den kalde sjøen på den nye badestranda på Evenskjer. Det var skyfri himmel og fire minusgrader i lufta og fire plussgrader i sjøen. Noen nøyde seg med en rask tur ut i sjøen, mens andre tok seg tid til en liten svømmetur. Etterpå var det iskafé, bl.a. med underholdning av Skånlandblåseran og en humorist, på ungdomshuset.
NRKs Norge Rundt var til stede og gjorde opptak av begivenheten som også samlet mange tilskuere. TV-reportasjen skal vises på NRK1 18. desember.
10.12.2009 – Ted.

Gapahuk
Det er bygd åtte gapahuker i Harstadmarka.
Harstad kommunes arbeidslag og Park og idrett har satt opp åtte gapahuker i området Folkeparken og videre innover til Musvannet. Denne arbeidsgjengen består bl.a. av ungdommer som ikke passer helt inn i dagens skolesystem, men som har likevel har arbeidslyst. De gjør alt selv, de driver hogst, kvester, barker og produserer villmarkspanel. Den første gapahuken ble satt opp i 2001 og de to siste kom ble oppført i høst. Området rundt gapahukene blir ryddet slik at det blir utsikt rundt dem. Guttene har også forbedret skiløypene i Folkeparken-området. Gapahukene er blitt veldig populære blant turgåere og har gjort av stadig flere bruker Folkeparken og turveiene innover i marka. I Harstad Tidendes reportasje om saken mente noen av turgåerne at kommunen burde spandere julebord på gapahusbyggerne.
Og julebord ble det; investor Knut Eidissen hos Picasso og Tom-Ove Johansen, daglig leder hos Kaffistova inviterte pensjonistene og guttene til julemat. Det ble en koselig stund og julematen smakte. Og ordfører Eriksen var også innom og roste Arbeidslaget for den fine jobben de gjør.
Noen dager senere kunne vi lese at også direktør Dybdahl på Grand Nordic Hotel spanderte julebord på hverdagsheltene i Arbeidslaget. Samtidig krevde han at hotelledelsen måtte få en dagsjobb sammen med Arbeidslaget. Dette ble ”innvilget” og de skal få være med å plukke søppel i sentrum, bygge gapahuk eller kjøre opp løyper i Folkeparken. Hotelldirektøren, som er full av beundring over Arbeidslagets innsats, fortalte også at han over nyttår vil legge inn besøk til Folkeparken og gapahukene som aktivitetstilbud for hotellets gjester.  
17.12.2009 – Ted.

Aun eller Aune?
Til tross for folkeavstemning er det fortsatt uklarhet om hva bygda på utsiden av Aunfjellet skal hete.
Hva er det rette navnet på den lille bygda på utsiden av Aunfjellet, mot Toppsundet? Dette har i mange år vært et stridens eple. I en folkeavstemning i høst ble det klart flertall for Aune og formannskapet, og senere også kommunestyret i Harstad kommune ga sin tilslutning til dette. Saken er imidlertid ikke over med det. Noen har bl.a. påpekt at avstemningen ikke var representativ. Rådmannen viser til at den nedarvede uttalen er Aun og navnetjenesten i Språkrådet mener å ha dokumentasjon for at Aun er det rette navnet. Dette tyder på at navnesaken kan bli anket.
10.12.2009 – Ted.

Bjørnene i Folkeparken
Et gammelt bilde av bjørnene gjorde at mange kom opp med historien om bjørnene.
Harstad Tidende viste et gammelt bilde av bjørnene som var i Folkeparken i 50-årene. I kjølvannet av dette har mange gitt noe sprikende historier om bjørnene. Essensen synes imidlertid å være omtrent slik: Bjørnene var opprinnelig fra Canada. Flybasen Little Norway i Canada, der norske krigsflygere ble utdannet under krigen, tok seg av tre bjørnunger som hadde mistet moren sin og hadde dem som maskotter. Stasjonssjefen der, oberst Ole Reistad, tok bjørnene med seg til Norge og Bardufoss like etter krigen. Innhegningen på Bardufoss var ikke ideell og bjørnene ble derfor fraktet til Folkeparken i Harstad i 1949/50 der det ble laget en innhegning, kalt Bjørnebåsen. Bjørnene het Pelle, Peik og Funny (noen mener de het Per, Pål og Fanny). Peik døde tidlig av lungebetennelse, mens Pelle levde i flere år, kanskje til utpå 60-tallet. I påsken 1953 klarte Funny å komme ut av innhegningen. Hun ruslet først litt rundt i området. Folk kom til, Funny ble irritert og rakk å bite en 12-åring (Helge Methi) i leggen før hun tok veien videre nedover i Skaret. Etter å ha snust på noen hus klarte Funny å ta seg inn gjennom vinduet i en kjeller. Noen klarte å stenge henne inne, noe hun selvsagt ikke likte. Da hun stakk hodet fram i kjellervinduet, ble hun skutt av politiet.
10.12.2009 – Ted.

Blinking med billysene
Hvorfor du ikke bør varsle andre om trafikkontroller. 
En trafikkoordinator I Midtre Hålogaland politidistrikt har gjort seg noen tanker om blinking med billys for å varsle andre om at det er trafikk-/fartskontroll lengre fram. Vi videreformidler dette, til ettertanke:

 • Kjenner du den du blinker på?
 • Kanskje er han er ruspåvirket eller har narkotika i bilen?
 • Kanskje kjører han en stjålet bil?
 • Kanskje har han ikke gyldig førerkort?
 • Kanskje har han nettopp gjort innbrudd hos deg eller din nabo?
 • Kanskje kommer han til å forårsake en ulykke om kort tid på grunn av aggressiv kjøring?
 • Kanskje kommer han til å snu for å unngå kontrollen foran?

Politiet kan skrive ut anmeldelse og bøtelegge de som varsler om politikontroller ved blinking.
10.12.2009 – Ted.

Cruise-båter
Harstad ble godt besøkt av cruise-båter i år og flere kommer til neste år.
Åtte cruise-båter besøkte Harstad i sommer, og til nå har ni båter allerede meldt at de vil komme på dagsbesøk neste sommer. De største båtene (som har opp til 850 passasjerer) legger til kai på Stangnes, mens de mindre kan tas til kai i sentrum. Slike besøk betyr flere tusen passasjerer som vil legge igjen mye penger i byen. Turistkontoret Destination Harstad opplyser at det ikke lenger er bare eldre mennesker som kommer med cruise-båtene. Turistkontoret legger til rette for små grupper som kan oppsøke attraksjoner, kulturminner, shopping etc. i lokalmiljøet, bl.a. også fjelltur til Keipen på Aunfjellet.
10.12.2009 – Ted.

Fretex-klær fra Harstad
Hver sjette uke går det trailerlass med klær til Polen og videre til Asia og Afrika.
Omtrent hver sjette uke går det trailerlass med klær til Polen. Fretex i Harstad får inn enorme mengder klær og bare en tidel av dette blir omsatt i Harstad. Resten pakkes i plastsekker og sendes til Polen med trailere som er på retur etter levering av annet gods i Nord-Norge. I Polen blir klærne sortert og pakket på paller som sendes videre til trengende i Asia og Afrika.
10.12.2009 – Ted.

Gammelbrygga
Vil Gammelbrygga bli revet? Vil det bli leilighetskompleks eller lekeområder og grøntareal der?
Gammelbrygga (Havnegata 23 B) ligger innerst på Havnepromenaden. Tomta og brygga er kjøpt av ei eiendomsgruppe. Det viste seg at bryggebygningen er i meget dårlig forfatning og at det vil bli meget kostbart å restaurere den. Det er heller ikke tilrådelig å plukke Gammelbrygga ned og flytte den til et annet sted. Eiendomsgruppa har derfor utarbeidet planer for et leilighetskompleks på tomta. Etter dette kom det fram at kommuneadministrasjonen ikke ønsker dette, samtidig som det vises til at det allerede er for få lekeområder og grøntarealer i Harstad sentrum. Kommunens planutvalg har nylig behandlet saken, og et knapt flertall der gikk inn for å legge utbyggers planer om leilighetskompleks ut til offentlig ettersyn. Kommunen vil gå i dialog med utbygger om utformingen av bygget, bl.a. for å begrense byggets høyde.
10.12.2009 – Ted.

Gründerhjørnet
Forgjengerovergangen ble fjernet, men brukes fortsatt.
Fotgjengerfeltet ved Gründerhjørnet nederst i Storgata ble fjernet tidligere i år og dette førte da til mange leserinnlegg i Harstad Tidende. Mange krysser Storgata på dette stedet fortsatt og diskusjonen er derfor i gang igjen for og mot fjerningen av fotgjengerfeltet. Det gjenstår å se om noen finner en holdbar løsning.
10.12.2009 – Ted.

Hytta på Grønnkollen
Turlagets hytte på Grønnkollen nedenfor Musvannet er plutselig blitt populær igjen.
Tidligere i høst kom det fram at Harstad Turlags hytte på Grønnkollen, nedenfor Musvannet, har vært veldig lite besøkt i de senere år, bare fem besøk i fjor. Dette førte til at flere tok turen til hytta senere i høst. Innen utløpet av oktober var det registrert 138 overnattinger i Grønnkoll-hytta, bl.a. fire skoleklasser, noen familier og grupper og en avslutningsfest.
10.12.2009 – Ted.

Ja til Bjarkøyforbindelsen
Fylkestinget vedtok byggestart for Bjarkøyforbindelsen.
Etter iherdig innsats fra øyfolket og andre entusiaster, som bl.a. har sikret en viktig del av finansieringen, vedtok Fylkestinget nylig at Bjarkøyforbindelsen skal etableres. Anlegget innebærer tunnel fra Grytøy til henholdsvis Sandsøy og Bjarkøy. Nå skal det utarbeides reguleringsplan med sikte på byggestart i 2012. Forbindelsen skal stå ferdig i 2015. Det var selvsagt stor jubel; ”Dette er det største som har skjedd i Bjarkøy siden Tore Hund dro til Stiklestad”, sa styrelederen i Bjarkøyforbindelsen AS. Parallelt med dette vil det bli jobbet videre med kommunesammenslåing med Harstad kommune.
Fylkestinget vedtok også opprusting av Rv 848 over Rolla og Andørja, med 40 mill. kroner til vedlikehold fram til 2013 og med til sammen 60 mill. kroner fordelt over perioden 2016 – 2018 til investering.
09.12.2009 – Ted.

Kunstgressbane i Hagebyen
Brage Trondenes planlegger praktanlegg.
Idrettsklubben Brage Trondenes, som dekker skolekretsene Hagebyen, Bergseng og Ervik, har hatt stor vekst på få år og vil derfor tilby sine medlemmer bedre fasiliteter, på høyde med hva HIL, Landsås og Medkila har. Neste høst setter klubben i gang anlegg av ny kunstgressbane med lysanlegg på Hagebybanen. Prosjektet er kalkulert til 2,5 mill. kroner. Klubben har søkt om spillemidler og Hagebybanen står på kommunens prioriteringsliste for nye anlegg. I tillegg til en egenandel vil det bli søkt om lån og sponsormidler/bedriftsandeler.
09.12.2009 – Ted.

Mangel på gravplass
Flere av gravlundene i Harstad-området har snart ikke flere gravplasser igjen.
Det er snart ikke kistegravplasser igjen på Trondenes og Fredly, og om et par år vil det heller ikke være plass på Samamoa. Kirkevergen har planer for utvidelse på Trondenes, men det mangler bevilgninger. Ordføreren viser til at bevilgning her skal behandles i høstens budsjettprosess. Det er også planer om utvidelse av gravplassområdet på Tofta, men først må innløsning av nabotomter avklares. En utvidelse her vil ikke være klar før i 2011. Ervik har vært nevnt som avlasting, men her trengs det investeringer, bl.a. til parkeringsplasser og hus til utstyr. Dessuten stenges krematoriet på Trondenes for renovering i disse dager og åpnes ikke før neste sommer. I mellomtiden må kremasjon skje i Narvik. Pr. i dag blir ca. 40 prosent av de døde kremert. 
10.12.2009 – Ted.

Navn på nye hurtigbåter
Det har vært navnekonkurranse om hva de tre nye hurtigbåtene som kommer til neste år skal hete.
Tre nye hurtigbåter er under bygging, til erstatning for båtene som i dag trafikkerer mellom Harstad og Tromsø. Publikum er invitert til å foreslå navn på de tre båtene. Søknadsfristen er nå gått ut og det er kommet inn nærmere 350 forslag. Her er noen av dem: Storm, Stilla, Tidevann, Saga, Bragd, Drott, Tromsø, Finnsnes, Harstad, Snøhvit, Tornerose, Askeladden og Fjordekspress 1, 2 og 3. Navnevalget skal avgjøres i fylkestingets desembermøte. Båtene leveres i februar, april og juni.
10.12.2009 – Ted.

Nordlendinger i Oslo
Leif Arne Heløe har reflektert om innflyttere nordfra til Oslo før og nå.
Tidligere statsråd og ordfører i Harstad, Leif Arne Heløe har i en artikkel i Harstad Tidende behandlet fenomenet ”nordlendinger i Oslo”, før og nå. Vi har hørt utsagnet om at ”i Oslo var det i sin tid flere nordlendinger enn folk”, at ”Oslo er samefolkets største by” og at ”det var mus i kjelleren og det bodde nordlendinger på loftet”. Oslo består av mange første- og andregenerasjons innflyttere fra distrikts-Norge. De senere års innflytting fra fjerne land til Oslo gjør at vi norskfødte innflyttere har fått et opprykk i prestisjehierarkiet. Det er også etter hvert blitt akseptabelt å bruke egen dialekt. Innflyttere nordfra søkte sammen i ulike bygdelag i hovedstaden som hadde sin glanstid på 1960 og -70-tallet, bl.a. Nordlændingenes Forening, Håløyglaget og Bondeungdomslaget (BUL). De spiste på Gildevangen og Kaffistova og de arrangerte danseaftner på lørdager. Men tidene har forandret seg og medlemstallet i bygdelagene er nå sterkt redusert og kaffen på Kaffistova smaker nå mer og mer av caffe latte, skriver Heløe.
10.12.2009 – Ted.

Parkering ved sykehuset
Besøkende irriterer seg over private parkeringsautomater.
Sykehuset i Harstad satte tidligere i år bort parkeringsordningen til et privat selskap som fjernet de gamle parkeringsautomatene og satte opp nye. Her må en ved ankomst bestemme seg for hvor lenge bilen skal stå parkert. Det kan ofte bli kø og forsinkelser ved konsultasjoner inne på sykehuset og det er vanskelig å stikke ut og legge på mer penger på p-automaten. Flere har derfor fått parkeringsbot fordi bilen har blitt stående ut over bestilt tid. Alternativet er å legge på mer penger enn nødvendig, penger som da havner som ekstrabonus til parkeringsselskapet. Dette førte til mye irritasjon og mange leserinnlegg i Harstad Tidende i sommer. Irritasjonen ser ut til å ha tatt seg opp igjen i høst. Mange ønsker seg et mer brukervennlig parkeringsopplegg ved sykehuset.
10.12.2009 – Ted.

Rema til Bergseng
Rema 1000 har kjøpt tomt på Bergseng og ny butikk kan stå klar til neste høst.
Rema 1000 har lenge vært på jakt etter tomt på nordsiden av Harstad og vil nå kjøpe ei fem måls stor tomt på Bergseng. Der skal det komme en ny Rema-butikk på 1.850 kvm, til en investering på ca. 25 mill. kroner. Dersom det formelle går i orden, blir det byggestart før jul slik at butikken kan stå ferdig tidlig neste høst. 
10.12.2009 – Ted.

Salto-senteret
Planer om å utvide Salto-senteret oppover langs Hans Egedes gate.
Salto Eiendom, som tidligere i år kjøpte bysenteret (Amfi Bothner) og den gamle telegrafbygningen, har i høst lagt fram sine planer for utvikling av det de kaller det nye Bysenteret. Det kan bli aktuelt å rive det såkalte Hvedingkvartalet, dvs. Telegrafen og bygningene videre oppover mot Rådhuset, og bygge nytt der. Hovedinngangen vil bli på hjørnet som vender mot Meieriet (det gamle iskremutsalget) og Generalhaven. Senteret blir på ca. 13.000 kvm og vil få ca. 40 butikker. I tillegg kommer et parkeringsareal på ca. 5.000 kvm inne i bygningsmassen. Det skal bygges gangbru over Hvedings gate, dvs. mellom Meieriet og Telegrafen. Dermed skal en kunne gå innendørs og tørrskodd fra Hjørnet og opp til Rådhuset. Til neste år skal Salto sammen med kommunen utarbeide reguleringsplan for hele området. Dersom dette går i orden, vil det nye senteret kunne stå klart høsten 2011.
10.12.2009 – Ted.

HIL klarte det!
HILs herrelag i fotball rykker opp til 2. divisjon.
Etter å ha vunnet 3. divisjonens avdeling 22, Hålogalandsserien, i år var HIL klar for to opprykkskamper mot vinneren av avdeling 21, Stålkameratene fra Mo i Rana. Den første kampen gikk i Mo forrige lørdag. Der vant HIL 2-0. Målene ble scoret av Frank Balteskard og Jim Johansen. Den siste og avgjørende kampen gikk lørdag 17. oktober på Harstad Stadion med nærmere 1.000 tilskuere. Der vant Stålkameratene 2-1. HIL’s mål ble scoret av årets toppscorer i Hålogalandsserien, Jim Johansen. HIL presterte også et selvmål.
Totalt ble det 3-2 i HIL’s favør og dermed rykker HIL opp til 2. divisjon. Vi gratulerer!
(19.10.2009 – Ted)

Harstads omdømme - forprosjekt
Harstadværingene skal bli stolt og glad i hjembyen
Tidligere i år omtalte vi en forskningsrapport om lokaldemokrati der Harstad kommune kom dårlig ut. Resultatene viste bl.a. at Harstad har et omdømmeproblem. Kommunen har nå bestilt et forprosjekt som skal legge grunnlag for forbedringstiltak. Firmaet Totalconsult Nord-Norge har fått dette oppdraget. Firmaets leder, Hugo Kjelseth, mener at Harstad har mye å være stolt av og har alle muligheter til å bli en pulserende by. Hans mål er at byens innbyggere skal bli positive ambassadører. En gruppe på ti personer, derav fire utflyttede harstadværinger, skal komme med innspill til forprosjektet. Innspillene vil bli bearbeidet og sydd sammen i en rapport som skal leveres til kommunen i desember.
På dette grunnlaget vil kommunen på nyåret starte det egentlige prosjektet som skal utarbeide gode ideer og forslag til bedring av byens omdømme. Det skal legges spesiell vekt hvordan politikernes opptreden i det offentlige rom kan bedres og hvordan mediene kan ta større ansvar for å få fram det positive i kommunen.
(16.10.2009 – Ted)

Harstad sa nei til MGP
Harstad fryktet en økonomisk smell og sa dermed fra seg MGP-arrangementet.
Harstad fikk i høst tilbud om å arrangere en av delfinalene i neste års norske Melodi Grand Prix. Et slikt arrangement ville gitt Harstad et stort løft og satt byen på norgeskartet. Kommunen satte straks ei ad hoc-gruppe med deltakere fra kommunen, kultur- og næringslivet til å vurdere mulighetene. Hålogalandshallen ville være eneste aktuelle lokalet, med Harstadhallen som såkalt Green Room for deltakerne. Dette ville betinge opprusting av hallene til ca. 0,5 mill. kroner. Det ble også forgjeves jaktet på sponsorer. Gruppa kom derfor til at det var for stor usikkerhet omkring kostnadene og konkluderte med at kommunen ville kunne gå på en økonomisk smell. Ordføreren måtte derfor nylig melde pass, men stilte seg likevel åpen for et tilsvarende tilbud om to år.
I ettertid har mange beklaget denne avgjørelsen. Det burde ha vært større åpenhet og blest om MGP-tilbudet slik at hele byen kunne ha blitt engasjert, sies det. Et MGP-arrangement ville ha brakt Harstad ut av medieskyggen, slik som bl.a. Tour de Andørja har klart. Andre har pekt på at kommunen har mange andre utfordringer og har derfor uttrykt forståelse for avgjørelsen.
(16.10.2009 – Ted)

HIL klar for kvalik
HIL møter Stålkameratene i kampen om opprykk
Hålogalandsserien i fotball for menn, dvs. 3.-divisjon avd. 22, er nå ferdigspilt. Harstad Idrettslag vant serien med Mjølner, Narvik som en god nr. to. Både HIL og Mjølner oppnådde 56 poeng (av 60 oppnåelige). De to lagene spilte uavgjort begge gangene de møtte hverandre, men vant alle sine øvrige kamper i serien. HIL scoret 139 mål i år, dvs. nesten 7 mål i gjennomsnitt pr. kamp, og slapp inn bare 16 mål, dvs. 123 i målforskjell. Mjølner scoret 109 mål i år. HIL er nå klar for kvalik-kamper for opprykk til 2.-divisjon og skal møte Stålkameratene, som vant serien i avd. 21, i to kamper. Første kamp går allerede lørdag 10. oktober.
HIL-gutten Jim Johansen ble toppscorer med 38 mål. Han ble også kåret til seriens beste spiller og beste angrepsspiller. To Mjølner-spillere ble kåret til hhv. beste midtbanespiller og beste forsvarsspiller.
Landsås ble nr. 4 (34 poeng) i Hålogalandsserien, Skånland ble nr. 6 (25 poeng), Grovfjord ble nr. 8 (21 poeng) og Medkila ble nr. 9 (18 poeng).
07.10.2009 – Ted.

Hallfeber i Hålogaland
Det planlegges nye haller flere steder på våre hjemtrakter.
Kommunestyret i Skånland har, etter lengre drøftinger, nylig vedtatt at det skal bygges flerbrukshall/storstue i tilknytning til skolen på Evenskjer. Fylkesmannen skal nå foreta en lovlighetskontroll av det finansielle opplegget for utbyggingen. Prislappen er 82 mill. kroner.
Det er planer om ny storhall i Harstad-området. Her har ei prosjektgruppe pekt ut seks mulige lokaliseringer. I øyeblikket ser det ut til at Langmoan på Åsegarden ligger best an, med den planlagte Nordlysparken på Nordvikmyra som en mulig nr. to. Stedvalget kan bli avklart på denne siden av årsskiftet.
Det er nylig lagt fram forslag om oppgradering av Harstad stadion med nye, overbygde tribuner på begge langsidene og nytt lysanlegg. Tribunetaket foreslås dekket med gjennomskinnelig duk i stedet for ståltak. Det nye tribuneanlegget vil tilfredsstille lisenskravene til eliteserien og 1. divisjon for menn og toppserien for kvinner. Med full utbygging skal det bli plass til 2.600 tilskuere. Prislappen er 67,5 mill. kroner.
Vi nevner også at sentralbanen på Evenskjer fikk kunstgress i sommer, mens Hålogalandshallen i Harstad, Kilbotn stadion og fotballhallen i Medkila venter på bestilt kunstgress og håper dette kan bli lagt før vinteren setter inn. Dessuten er kunstgresset på Borkenes stadion modent for utskifting.
Til slutt nevner vi at ildsjeler kjemper for gjenåpning av svømmehallen i Kanebogen.
07.10.2009 – Ted.

Holstlageret rives
79-årig fiskerihistorie tar slutt
I disse dager startet rivingen av det to-etasjes fryselageret til Holst fiskeindustri på odden mellom Harstadhamn og Samasjøen. Det ble vurdert å foreta en opprusting, men bygget, som er fra 1950, var imidlertid i så dårlig forfatning at det måtte rives. Dermed er byen enda en industribedrift fattigere. Bedriften Harstad Sild ble startet i 1930. Like etter krigen (1946), overtok Holst-familien og har drevet fiskemottaket og fryseriet fram til nå.
Holst ønsker imidlertid å revitalisere området. Den gjenstående fabrikkbygningen på 2.000 kvm og som ble bygget i 1995 skal renoveres. Den kan bli utleiebygg for kontor, engroslager eller butikk.
07.10.2009 – Ted.

Nyveien til Ervik er åpnet
Stor stas og mye skryt da den nye veien ble åpnet.
Fredag 4. september ble den nye veiparsellen mellom Samamoa og Ervik åpnet. Den offisielle åpningen ble foretatt av Vivi Ann Sandnes Eggum fra Gamnes gård i Ervik. Hun har vært en av de ivrigste forkjemperne for denne veien og sto i spissen for folkeaksjonen for ny RV 867 som ble dratt i gang allerede i 1985. Hun fortalte om bygdefolkets samhold med hverandre og innsats for å få veien.
Regionveisjefen og ordføreren gratulerte folket på nordsia av byen og berømmet samtidig de tre lokale firmaene som gikk sammen og vant anbudskonkurransen og som nå har laget denne praktveien. Sama skolemusikkorps spilte, flere barnehager var til stede og det var kaffe og kaker under åpningen.
Den nye veistrekningen er 3.015 meter lang og sju meter bred. Ca. 2.000 meter av veien ligger i en helt ny trasé. Det er laget rundkjøring på Samamoa, ny veibru ved Kulseng gård, ny undergang i Hagan og gang- og sykkelbru i Ervik. Det er anlagt gang- og sykkelvei med veilys på hele strekningen. Det er bygd 2.400 kvadratmeter forstøtningsmur i naturstein. Det har gått med 14.000 tonn asfalt på det nye veianlegget. I stedet for støyskjermer er de mest utsatte bolighusene støyisolert. Det har vært nødvendig å rive to bolighus og et fjøs, ett bolighus er flyttet over veien og den gamle Kulseng Mølla måtte kondemneres.
Arbeidet som startet i mai 2007 er utført av tre samarbeidende entreprenører, Harstad Maskin og Anlegg, Brødrene Killi og Nydals Maskinstasjon. Statens vegvesen har vært byggherre på oppdrag fra Harstad kommune. Totalkostnaden for prosjektet er 110 mill. kroner.
Nå gjenstår bare noen småjobber med beplantning, hagegjerder og innkjørsler, og dette skal gjøres ferdig i løpet av september.
Vi gratulerer!
07.09.2009 – Ted.

Fotball
Det går mot en spennende fotballhøst i Hålogalandsserien i år.
Harstad Idrettslag ligger på topp i sin avdeling i Hålogalandsserien, 3. divisjon, sammen med Mjølner, Narvik. HIL har scoret vel hundre mål så langt og har en formidabel målforskjell. Laget kniver med Mjølner som også har stor målforskjell. Ingen av de to lagene har til nå i år tapt noen seriekamp. I slutten av august møttes disse to tabelltoppene til dyst i Harstad. Lagene spilte da uavgjort 1 – 1. Dermed blir det en spennende avslutning på Hålogalandsserien om hvem som vinner avdelingen og får spille kvalik-kamp for opprykk til 2. divisjon. 
Landsås ligger for tiden litt over midten på tabellen i den samme serien, mens Grovfjord, Skånland og Medkila ligger litt lengre bak.
Medkilas damelag i fotball spiller i 1. divisjonen og ligger for tiden litt over midten på tabellen der.
07.09.2009 – Ted.

Mange turister i Harstad
Harstad har hatt økning i turisttrafikken i sommer, til tross for finanskrisen.
Destinasjon Harstad kan melde om stor turisttrafikk i Harstad, mellom ti og femten tusen turister hittil i sommer. Over fem tusen har besøkt Adolf-kanonen på Trondenes i juni og juli. Også Trondenes-kirka og Trondenes historiske senter har hatt stort besøk i sommer. Det har vært økning i salg av turkart for Harstad-området. Mange turister tar også turen innom Harstad på vei til eller fra Lofoten. Noen tar Hurtigruta fra Harstad til Svolvær for å få med seg Trollfjorden. Mange bilturister som besøker Lofoten tar gjerne Lofast den ene veien og legger turen via Vesterålen den andre veien. Økningen av bobiler medfører nye utfordringer, bl.a. med parkering og for få steder å fylle gass. Mange av turistene er nordmenn, finlendere og dansker. Det har vært en økning av spanske og italienske turister, mens det har kommet færre tyskere nordover i år. Turistene ser ut til å velge Nord-Norge fordi de vil oppleve naturen med fjorder og fjell og skiftende vær og fordi det er trygt og rolig der nord.
22.08.2009 - Ted

Mye veiarbeid i Harstad og omegn
Det pågår mye veiarbeid og veiutbedringer flere steder i Harstad og omegn.
Arbeidet på nyveien mellom Samamoa og Ervika er i rute. I disse dager utformes rundkjøringa på Samamoa. Det er laget ny bro ved Kulseng mølle og ny trasé utover mot Bergsodden, på nedsiden av gamleveien på Berg. Arbeidet som startet i mai 2007 er i rute og hele veistrekningen på snaue tre kilometer skal være ferdig i september.
Seljestadveien ble oppgradert i fjor, men ble bare nesten ferdig. Nå pågår sluttarbeidet der, spesielt på strekningen nedenfor Seljestadskolen. Veien her ligger på myr og det viste seg at veien ga etter og asfalten slo sprekker. Nå gjøres grunnarbeidet på nytt, med hvit fiberduk og geo-duk i bunnen, deretter ny steinmasse, ny grus og til slutt ny asfalt . Strekningen skal være klar til skolestart i høst.  
Etter flere års kamp fra bygdefolket blir det endelig gang- og sykkelsti langs E10 i Gausvik. Trasén for stien ble stukket ut for 22 år siden. Tidligere i år ble det satt av 15 mill. kroner til stien i regjeringens såkalte krisepakke, og arbeidet startet nå i august. I første omgang bygges strekningen Gausvik – Haukebø. Den grovplaneres i år og beregnes ferdig med asfalt og gatelys til neste år. Statens vegvesen regner med at det allerede til neste år kan settes av midler til strekningen videre fram til Sandtorg.
Arbeidet på veien Kåringen – Lødingen har gått bedre enn ventet, til tross for sommertrafikken til og fra ferga. I fjellskjæringer er det er tatt ut mye steinmasse som skal brukes andre steder på veien, bl.a. for å stabilisere de deler av veien som må bygges opp og som går nede i fjæra. En del steinmasse er også gått med til grovfylling for ny biloppstillingsplass ved fergeleiet i Lødingen. Sprenging i skjæringene har gjort det nødvendig å lage enkelte midlertidige omkjøringsstubber for å slippe trafikken fram. En større fjellnabb står nå for tur, og her vil det bli lysregulert én-fils passering mens arbeidet foregår. Arbeidet på veistrekningen beregnes klar innen oktober 2010 som er fristen. Ny oppstillingsplass på fergeleiet blir neppe klar før neste års høysesong. Det skal også lages plan for ny fergebru og fendervegg med sikte på at anbud kan legges ut i 2012.
22.08.2009 – Ted.

Bjarkøy-forbindelsen bortimot sikret
Bjarkøy-samfunnet jublet da det i slutten av juni ble kjent at Troms fylkesråd går inn for utbygging av den såkalte Bjarkøy-forbindelsen, dvs. tunneler i stedet for ferger mellom Grytøy og Bjarkøy (2.760 meter) og Grytøy og Sandsøy (2.410 meter). Det ble kakefest, gratulasjoner og blomsterhilsener på Bjarkøy kro og gjestgivere da tidligere og nåværende forkjempere samlet seg der. Det planlegges stor folkefest når det i oktober er ventet at fylkestinget skal fatte sitt endelige vedtak om den nye Bjarkøy-forbindelsen.
Planarbeidet skal gjøres i 2012 slik at byggestart kan bli senest i 2013. Byggetiden er beregnet til tre år og kostnadsanslaget er på 710 mill. kroner. Av dette går fylket inn med 345 mill. kroner. Resten forutsettes dekket med bidrag fra Kommunal- og regiondepartementet, med bompenger og med midlene som egentlig var avsatt til nye fergeleier. Dessuten vil også Harstad kommune bidra.
Vi nevner også at det ligger an til sammenslåing av Harstad og Bjarkøy kommuner når Bjarkøy-forbindelsen er et faktum, dvs. tidligst i 2016. I en folkeavstemning i 2002 gikk 90 prosent av bjarkøyværingene inn for sammenslåing og senere har kommunestyrene både i Bjarkøy og Harstad gått inn dette.
26.07.2009 – Ted.

Gammelbrygga
Diskusjonen om skjebnen til Gammelbrygga i Sjøgata, innerst på Strandpromenaden, er i gang igjen. Et privat planforslag fra selskapet som for en tid siden kjøpte Gammelbrygga er oversendt kommunen. Forslaget går ut på å rive bygningen, som sies å være i dårlig forfatning, og bygge et nytt forretningsbygg med boliger i de øverste etasjene og parkering i underetasjen. Andre peker på at det er stort behov for mer grønt og lekearealer i byens sentrum og at tomta heller bør brukes til et slikt formål.
Det er ventet avgjørelse i saken til høsten.
26.07.2009 – Ted.

Harstads omdømme
Ei arbeidsgruppe har lagt fram sine første forslag til forbedring av Harstads omdømme. Dette er en oppfølging av lokaldemokratiundersøkelsen som ble gjort i Harstad og fem andre norske byer og som ble lagt fram i mars i år. Der kom det fram at Harstad har dårlig omdømme hos sine innbyggere. Arbeidsgruppa foreslår bl.a. at dialogen med innbyggerne må forbedres. Dette kan gjøres ved forbedring av kommunens hjemmeside som også trenger flere og bedre selvbetjente, digitale nettjenester. Informasjon om brukerundersøkelser, virksomhets- og driftsplaner etc. bør gis på hjemmesiden, i avisannonser og ved mer aktiv bruk av radiokanalen ”Radio Harstad”.
Videre foreslås at det bør utvikles gode holdninger og rutiner i kommuneadministrasjonens fellesekspedisjon og sentralbord og at ledere i kommunens etater må gis bedre kompetanse i kommunikasjon og publikumsbehandling. Kommunestyrereglementet må revideres med sikte på kortere og mer effektive møter. Også delegeringsreglementet bør revideres med sikte på konkret delegering av særlover som er aktuelle for de kommunale utvalgene.
Kommunens etiske retningslinjer bør friskes opp for å forebygge misligheter og eventuell korrupsjon og for å gi bedre holdninger.
26.07.2009 – Ted.

Veipakke Harstad – 1 milliard
Statens vegvesen har nylig presentert en veipakke for Harstad til drøyt 1 milliard kroner. Pakken innholder bl.a. firefelts vei fra Kanebogen til Byskillet (450 mkr.), tunnel gjennom Harstadåsen (460 mkr.) og rundkjøringer, gang- og sykkelveier og kollektivsatsing (15 mkr.). Det offentlige bidraget er på 200 mill. kroner over en ti-årsperiode. Disse midlene er i utgangspunktet øremerket til veiutbedring, gang- og sykkelsti og sikkerhetstiltak. Resten av veipakken forutsettes finansiert med bompenger. Det er foreslått tre bomstasjoner; ved småbåthavna i Harstadbotn (like før tunnelen), ved brua på gamleveien i Harstadbotn og nederst på Samamoa (ved den gamle inngangen til gravlunden).
Som første skritt i realiseringen må Harstads politikere ta stilling til forslagene. Saken vil deretter gå til fylkestinget og Vegdirektoratet før endelig godkjenning kan foretas av Stortinget. Anleggsstart kan da bli 2011-2012.
Helautomatiske bompengestasjoner (Autopass og nummerskiltavlesing) kan være på plass to-tre år etter anleggsstart. Det er skissert tre alternativer for innkreving av bompenger; ett som vil gjelde hele døgnet og alle ukedager og to andre som vil gjelde mandag til fredag, med opphold om natta. Dersom det førstnevnte alternativet velges, er det anslått at bomringen vil stå oppe i ca. 15 år for å sikre de nødvendige investeringene.
Debatten om bomringer er allerede godt i gang i Harstad. Noen mener at bomring vil gå ut over forretningene i byen, noen mener at dette vil bli meget kostbart for bilistene. Andre hilser bomringen velkommen. Noen vil plassere bomstasjonene på andre og kanskje flere steder, bl.a. i Kanebogen/Medkila og på Trondenesveien. Ordføreren har antydet at innføring av bomring kan medføre at parkeringsavgiftene i sentrum kan reduseres eller fjernes.
25.05.2009 – Ted.

Renoveringen av havnebygget er i gang
I mars skrev vi at havnebygget, eller Administrasjonsbygget som det en gang het, skulle rehabiliteres. Dette arbeidet er nå godt i gang og i rute. Byggets eksteriør vil bli brakt tilbake til det opprinnelige, med unntak av at det også skal bygges på en tredje etasje i nordenden av bygget. Dette skal bli spiserom for de ansatte. Bygget får nye vinduer med sprosser som før. Også buegangene i underetasjen, fem på hver side, kommer tilbake. Innvendig skal det bli en moderne passasjerterminal med høyere takhøyde i inngangspartiet. Huset vil bli malt i sin opprinnelige beige farge og med en mørkere markeringsfarge.

Administrasjonbygget 1998

Kai 1 og 2 (som havnebygget står på) skal forlenges og avsluttes med en bølgedemper. Hurtigbåtene skal flyttes til kai 2 (som vender mot Gangsås) som får nytt gangveisystem, selvjusterende etter flo og fjære. Kai 3 og 4, samt fryselageret og kontorbygget (der gamle ”Sjøfarten” lå) skal rives.
Renoveringen går etter planen og skal ferdigstilles i februar 2010.
25.05.2009 – Ted.

Harstads innbyggertall øker
Tall for 1. kvartal 2009 fra Statistisk sentralbyrå viser at Harstad har vokst med 56 flere innbyggere. Av dette skyldes 40 nettoinnflytting og 16 er fødselsoverskudd, dvs. fødte minus døde. Dette er den største økningen på mange år. Skånland har en økning på 8 innbyggere, mens de øvrige av Harstads nabokommuner har negativ vekst i innbyggertallet, med Ibestad som største taper (-24).
Innbyggertallet i Harstad er dermed 23.182 ved utgangen av 1. kvartal, mens Narvik har 18.398 (+50), Tromsø har 66.772 (+259) og Bodø har 46.638 innbyggere (+143).
25.05.2009 – Ted.

Arnøya – til friområde eller næring?
I jakten på nye næringsområder har bl.a. Harstadregionens Næringsforening og havnestyret kastet sine øyne på Arnøya utenfor Stangnesbasen. Dette har selvsagt vekket debatt. Grunneiere og friluftsfolket vil bevare Arnøya. Friluftsfolket har startet en underskriftskampanje for vern av øya. Vel 800 personer har allerede tegnet seg som medlemmer av aksjonsgruppa ”Arnøya skal leve!” på Facebook. Gjennom Harstad Tidende har flere sagt sin mening, noen vil verne Arnøya mens andre vil bygge den ut som næringsområde. Avklaring kan kanskje ventes når kommunens næringsplan/kommuneplan legges fram og behandles i kommunestyret i juni.
30.04.2009 – Ted 

FINN – årets program
Årets festspill i Nord Norge foregår 20-27. Juni. Programmet er nå lagt fram, sjekk www.festspillnn.no . ”Speilinger” er den røde tråden i årets program med musikk, scenekunst og billedkunst.
Åpningskonserten i år blir en reise i Kurt Weills og Bertholt Brechts musikkteater ”De syv dødssynder”, framført av det verdenskjente Mahler Chamber Orchestra. Festspillutstiller er fotografen Per Barclay som regisserer bilder i og rundt Adolfkanonen.  Landsdelsmusiker’n er årets festspillprofil. De har invitert med seg artister av internasjonal klasse og vil presentere 12 konserter innen klassisk, jazz, samtidsmusikk og folkemusikk.
Av programmet ellers nevnes ”RÅ”, en eksplosjon av en danseforestilling som framføres i kulturhusets storsal av Frikar Dance Company og ”Den blå kofferten”, et nytt konsertteater signert Ole Henrik Giørtz og Lars Saabye Christensen, dette skjer på Kaarbøverkstedet. I storsalen vil den verdenskjente komikeren Ennio framføre en visuell og lattervekkende karaoke ved hjelp av papirkostymer og karikerte kjendiser.
30.04.2009 – Ted 

Kommunens omdømme
Rapporten om lokaldemokratiet i Harstad som ble lagt fram i slutten av mars viste at kommunen og de folkevalgte har dårlig omdømme blant innbyggerne. Etter en første presentasjon for kommunalpolitikerne hadde formannskapet en foreløpig gjennomgang av rapportens resultater like etter påske. Ordføreren presenterte da forslag til forbedring, bl.a. at kommunen må lage en informasjonsstrategi, ansette web- og info-rådgiver, arrangere flere folkemøter og gi raskere, løsningsorienterte svar på henvendelser. Han la også vekt på at politikerne må gjøre bedre politisk håndverk, bl.a. gjennom resultatorienterte debatter og mindre kjekling og ved å tenke mer langsiktig og strategisk.
Noen av kommunens innbyggere har kommentert omdømmeproblemene og de foreslår bl.a. at både politikerne og administrasjonen må ha mer dialog med befolkningen, være mer lydhør og ydmyk, få ned saksbehandlingstida og informere om viktige saker og beslutninger.
Også de politiske partiene har uttalt seg. De peker bl.a. på at innbyggerne ikke blir hørt, at protester ikke når fram og at de derfor føler seg overkjørt av politikerne, at politikerne ofte trosser folkets vilje, at særinteresser blir favorisert, at folk reagerer på brutte løfter og økonomiske kutt.
Formannskapet skal i mai behandle saken om kommunens omdømme, og bl.a. vurdere om det skal opprettes ei arbeidsgruppe til å jobbe videre med saken.
30.04.2009 – Ted 

Veiutbedring i Lødingen
Det er satt av 30 mill. kroner til utbedring av den smale veien mellom Lødingen og Kåringenkrysset. I disse dager startet arbeidet på de første 800 meterne fra Lødingen og nordover. Denne første strekningen skal være klar i løpet av dette året. Innen høsten 2010 skal hele strekningen fram til Kåringenkrysset være ferdig utbedret.
Vi nevner samtidig at det i sommer blir flere ferjeavganger på strekningen Bognes-Lødingen. Med 16 daglige avganger håper Statens Vegvesen at ventetida og køene skal bli betydelig redusert.
30.04.2009 – Ted

Rollnesferga
For en tid tilbake ble det satt inn større ferge på sambandet Harstad/Stangnes – Rolløya/Sørrollnes. Ferga som nå går der heter ”MF Virak”, med plass til 60 biler og opptil 200 passasjerer. Den har tidligere trafikkert Bognes – Lødingen og Bognes – Skarberget. Hittil har Rollnesferga måttet gå innaskjærs, dvs. fra Stanges mot Breivika og ut mellom Lille Rogla og Kalven, og så mot Sørrolnes. ”Virak” har nylig fått Sjøfartsdirektoratets tillatelse til å gå den såkalte ytterleia mellom Stangnes og Sørrollnes, dvs. på nordsida av Lille Rogla. Fergeturen blir dermed to-tre minutter kortere og ferga sparer en del driftstoff. Ved at det, siden 2000 er tunnel mellom Rolløya/Ibestad og Andørja kan en kjøretur fra Harstad og til nordfylket, for eksempel Finnsnes, gi de reisende en 10-12 mil kortere kjøretur enn via Tjeldsundbrua.
08.04.2009 – Ted 

”Det skal bo folk i husan”
En del unge mennesker og familier ønsker å flytte til bygdene, men det kan ofte være vanskelig for dem å finne høvelig å bo. Likevel står det ubebodde hus og nedlagte småbruk mange steder ute på bygdene. Noen av husene og gårdene brukes som sommerhus/fritidshus som holdes ved like. Andre gårder forfaller, og det er vanskelig å finne eierne. Kommunene Skånland, Gratangen og Lavangen mener at det er ødeleggende for bygda og kommunene og har derfor gått sammen om et prosjekt ”Blest i havlandet”. Målet er å klare å oppsøke eierne av tomme hus og bruk og få dem til å fradele og selge hus som står tomme slik at nye innflyttere kan etablere seg. Det er satt av ca. to mill. kroner til dette prosjektet som skal koble eiere og eventuelle kjøpere.
08.04.2009 – Ted 

Harstad trenger nye næringsområder
Harstad trenger mer areal til næringsvirksomhet, både for å kunne hevde seg som oljeby og for generelt å skaffe ny industri og næring til kommunen.
Stangnesbasen er i ferd med å bli for liten. Næringsforeningen ønsker utvidelse sør for denne basen og å kunne ta i bruk Arnøya utenfor. Området Stangnes sør, dvs. mot Hestvika og fram til campingplassen, kan komme i konflikt med kultur- og friluftsinteresser. Det samme gjelder Arnøya som mange mener må bevares slik den ligger. Kommuneadministrasjonen er lite stemt for disse utvidelsene.
I arbeidet med kommuneplanens arealdel er også andre, mulige næringsområder nevnt:

 • Langmoan, sør for og ved siden av travparken nedenfor Åsegarden. Et næringsområde her bør støtte opp under eksisterende virksomhet, samt fysiske aktiviteter.
 • Nordvikmyra. Her er det allerede planer om handelspark, lett industri og storhall, i regi av prosjektet ”Nordlysparken AS”.
 • Melvikhalvøya, nedenfor/utenfor Nordvik. Her kan det ligge an til småindustri. Deler av området er avsatt til boliger og dette kan bli konfliktfylt.
 • Rødskjær, Sandtorg. Dette industriområdet hadde stor aktivitet for mange år siden, men aktiviteten har ligget nede lenge. Området er på ny nevnt som aktuelt næringsområde for Harstad, selv om avstanden til byen er forholdsvis stor.

Noen foreslår å flytte handelsbedrifter som i dag holder til på Stangnes til andre områder, for eksempel til Ruggevika og Nordvikmyra. Dermed kan Stangnes, som opprinnelig ble anlagt for forsyningsbase for oljevirksomheten, prioriteres for dette og for øvrig virksomhet som krever nærhet til sjøen.
Kommuneplanen, med arealdelen skal ventelig behandles før sommeren. Da vil det kanskje bli en viss avklaring om hvilke områder som skal utvikles.
 08.04.2009 – Ted 

Lokaldemokratiet i Harstad
En forskergruppe har kartlagt innbyggeres og folkevalgtes oppfatninger og erfaringer med den kommunale politikken og styringen i seks norske byer, deriblant Harstad. Resultatene er vurdert opp mot fire standarder; pålitelig, ansvarlig, borgernært og effektivt styre. Harstad kommer dårligst ut av undersøkelsen. Noen antyder at noe av dette kan skyldes at folk i nord er freskere og mer frittalende i sin språkbruk.
Innbyggernes tilbakemeldinger går bl.a. ut på at særinteresser og personlige forbindelser til politikerne gir relativt store fordeler, at politikerne ikke holder det de lover, at det er vanskelig å skaffe seg innsyn i grunnlaget for politikernes beslutninger, at de folkevalgte er relativt lite interessert i folkets meninger, at kommunen informerer dårlig om aktuelle saker og de involvertes rettigheter og at kommunen er lite åpen for forslag og lite flink til å involvere innbyggerne.
De folkevalgte mener bl.a. at særinteresser balanseres greit i forhold fellesinteresser, at folks respekt for de folkevalgte oppleves som liten, at kommunestyret ikke er det viktigste beslutningsorgan, at kommunalpolitikken er veldig sektororientert, at staten detaljstyrer, at kommunens administrasjon har for stor makt, at de politiske organene arbeider for tregt, at innbyggerne er relativt lite interessert og at media er for ensidig negativ. De folkevalgte mener å ha mye kontakt med enkeltinnbyggere, foreninger og lag.
Rapporten ble presentert for kommunalpolitikerne 26. mars. Ordfører Eriksen innrømmer at Harstad kommer dårlig ut i denne rapporten og har et omdømmeproblem. Han lover at kommunen vil ta resultatene på alvor. En første behandling av saken vil skje i et kommunestyremøte like over påske.
02.04.2009 – Ted 

Statoil ønsker leverandørnettverk
Når Statoil setter ut nye ingeniørkontrakter for Nornefeltet, må bedrifter i nord, og spesielt i Harstad-området, kjenne sin besøkelsestid for å kunne ta større del i oljeeventyret. Dette går fram av Statoils nye strategi for vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter som skal inngås i 2010. Statoil ønsker større mangfold blant tilbyderen og vil ikke ha dialog med enkeltbedrifter, men vil forholde seg til leverandørnettverk. Bedriftene må da ha nærhet til Nornes driftsorganisasjon, som ligger i Medkila. Dette innebærer at leverandørbedrifter må ha en vesentlig del av sine prosjekteringsressurser og –ledelse plassert i Harstad.
Pr. i dag har nord-norske selskaper alene ikke nok kompetanse til jobb på norsk sokkel. Bedrifter i Nord-Norge og i Harstad anbefales derfor å samle seg i ingeniørklynger for å kunne konkurrere om en hovedkontrakt. En gjennomsnittskontrakt på Nornefeltet utgjør ca 200.000 timer pr. år, dvs. mer enn 100 årsverk, hvorav ca. 40 prosent vil være ingeniørtjenester. Her har industri- og ingeniørbedriftene i nord og i Harstad litt av en utfordring.
 02.04.2009 – Ted 

Gangfeltet ved Gründer-hjørnet
Fotgjengerovergangen ved Gründer-hjørnet nederst i Storgata i Harstad har lenge vært et smertens barn. Gangfeltet er ikke skiltet og er heller ikke lysregulert. Ukontrollert kryssing har skapt irritasjon og farlige situasjoner både for fotgjengere og bilister. Gangfeltet, som ligger like nedenfor lyskrysset Storgata/Hvedingsgate, har dessuten vært en flaskehals for biltrafikken. Det har vært mange meninger om dette gangfeltet, både at det burde fjernes og at det burde beholdes. Andre har foreslått at gata her burde stenges for biltrafikk eller bare være enveiskjørt.
Nå har Statens Vegvesen bestemt at dette trafikkfarlige gangfeltet ikke lenger skal eksistere og at gangstripene i gata skal fjernes så snart våren kommer. Deretter skal det vurderes om det må settes opp gjerde eller andre fysiske stengsler for å hindre at fotgjengere likevel krysser gata her.
Drosjesjåførene og bussjåførene er storfornøyde med at gangfeltet er opphevet. En spørrerunde blant tilfeldige fotgjengere kan imidlertid tyde på at det fortsatt kan bli en del ukontrollert fotgjengerkryssing ved Gründer-hjørnet.
27.03.2009 – Ted 

Lødingen skal bli hvitere
Lødingen er av enkelte kalt ”den hvite sørlandsbyen i Nord-Norge”. Dette har sammenheng med at losene i Lødingen i sin tid malte sine hus hvite, slik de hadde sett lenger sør i landet og leia. Både kong Haakon og kong Harald har brukt begrepet under sine besøk i Lødingen. Kommunen og Team Lødingen har nå satt av 70.000 kroner til hvitmaling, beplanting og forskjønning. I tillegg er det satt av 130.000 kroner til etablering av en historisk vandresti. Tilbudet om gratis hvitmaling gjelder bare fasader som vender mot havet, i området mellom kirka og fergekaia. Huseierne må selv besørge malerarbeidet.
27.03.2009 – Ted 

Harstad havn blir stamnetthavn
Regjeringen la fram Nasjonal Transportplan 13. mars. Der står det bl.a. å lese at Harstad havn, som i dag er regionhavn, nå blir oppgradert til stamnetthavn. Dermed blir den en del av stamnettet som Kystverket har ansvar for. Det skal brukes 30 mill. kroner på å gjøre det indre havnebassenget dypere, en sak som havnesjefen og næringsforeningen lenge har kjempet for. Planen sier også at Tjeldsundet er stamled og skal utdypes på fem forskjellige steder for å øke sikkerheten. Dette arbeidet er kostnadsberegnet til 126 mill. kroner.
19.03.2009 – Ted 

Ny kommuneplan tar form
(19.03.2009 – Ted)  Arbeidet med kommuneplanen for Harstad 2009-2025 er godt i gang. Et første utkast ble nylig behandlet i kommunens planutvalg og fikk begeistret støtte der. Planen, som har fått betegnelsen ”Ved egne krefter for Fremtids-Harstad”, sendes nå til såkalt offentlig ettersyn. Prognoser viser at kommunens innbyggertall vil øke med ca. 1.030 personer fram mot 2030. Befolkningssammensetningen viser imidlertid stadig større overvekt av eldre innbyggere. Harstad står i fare for å bli ”seniorby”.
Kommuneplanen tar derfor sikte på å snu denne utviklingen. Kommuneplanens prosjektleder, Therese Frivåg Lund, uttaler bl.a. at: ”Vi må stole på oss selv og gjøre grep som sikrer at unge oppfatter Harstad som attraktiv og velger å flytte hit.”
Her er noen av grepene i utkastet til kommuneplan:

  • Det legges opp til en aktiv næringspolitikk i den nye næringsplanen
  • Utbygging av næringsarealer utenfor sentrum
  • Etablering av nye handelssentra
  • Kommunen må tiltrekke seg offentlige og private etablerere og tilflyttere
  • Sentrum må styrkes som levende kulturmiljø og handelsarena
  • Byens infrastruktur må utformes bærekraftig og universielt med miljøvennlige transportløsninger
  • Havna skal være knutepunkt for hurtigbåter og hurtigruter
  • Veipakke for Harstad, bl.a. med tunnel gjennom Harstadåsen
  • Det skal bygges flere nye barnehager
  • Det skal bli bedre kvalitet i helsesektoren
  • Kompetanseutvikling og rekruttering av lærere ved desentral lærerutdanning i Harstad

Riksvei 83, E10 og E6
Den nylig framlagte Nasjonal Transportplan konstaterer at innfartsåren fra Tjeldsundbrua og inn til Harstad (riksvei 83) fortsatt vil være riksvei, og dermed ha status som stamvei. Det innebærer at veien fortsatt er et statlig ansvar, og ikke et fylkeskommunalt. Harstad kommune, ved ordfører Eriksen, vil nå gå på Statens Vegvesen for å få veien oppgradert, spesielt de første kilometrene fra brua og fram til Vollstad/Fauskevåg.
Også strekningen fra Tjeldsundbrua til Gullesfjordbotn er nevnt i Transportplanen. Dette er en strekning på nærmere 90 kilometer. Et foreløpig kostnadsoverslag for en oppgradering her lyder på vel 700 mill. kroner. Imidlertid vil et slikt prosjekt ikke kunne komme før i Transportplanens siste seksårsperiode, dvs. etter 2013. Da skal planen gjennom en ny rullering.
Transportplanen inneholder også bygging av den såkalte Hålogalandsbrua, fra Narvik til Øyjord, ikke langt fra der det gikk ferge for mange år siden. Brua skal gå tvers over utløpet av Rombaksfjorden og vil forkorte E6 med ca. 16 kilometer. Prosjektet vil koste rundt to milliard kroner og brua forventes å stå ferdig ca. 2015.
19.03.2009 – Ted 

Båtparadis i Harstadbotn
Til sommeren skal Seaworks-marinaen i Seljestadfjæra/Harstadbotn være klar med 15 nye brygger som skal gi plass til 98 fritidsbåter. De ekstra brede og stødige bryggene er ferdigstøpt i disse dager og vil nå bli lagt ut i sjøen. Anlegget vil stå helt ferdig i 2010. Da vil det, i tillegg til den eksisterende båtbutikken, også komme slipp, verksted, bunkringsanlegg og utstillingshall, samt grønne lunger, sittebenker og en gjestehavn. Til hver båtplass skal det bli en bilparkeringsplass. Utbyggingen er beregnet til å koste 15 mill. kroner. Seaworks Slip skal drifte marinaen.
10.03.2009 – Ted 

Takt- og tone-prosjekt
Mange av skolene i Harstad har ikke økonomi til å tilby elevene tilfredsstillende musikkopplæring. Det er krefter i gang for å restarte prosjektet ”Takt og tone” som strandet i 2005. Jan Santocono i Marios Musikk, sammen med Høgskolen i Harstad, har tatt initiativ overfor kommunen for å få prosjektet i gang. Han vil gi instrumenter for 2,4 mill. kroner til de 12 skolene i kommunen, i tur og orden over en to-tre årsperiode, dersom prosjektet kan startes opp igjen. Det er snakk om komplette klassesett med gitarer, bass, keyboard, trommer, sanganlegg og lydutstyr.
Siktemålet med prosjektet er å gi elevene kunnskap og ferdighet i notelære og komposisjon og å kunne mestre samspill i et kollektivt fellesskap. Elever med utagerende adferd skal få mulighet til å jobbe konstruktiv og motivert. Et pilotprosjekt ble gjennomført ved Hagebyen og Medkila skole i 2005. Dette viste at elevenes adferd og atmosfæren ved skolene ble bedre.
To forskere ved Høgskolen og en doktorgradstudent vil følge prosjektet og bl.a. se på hvilke effekter det vil få på elevenes læring, adferd, selvfølelse og trivsel.
I tillegg til de 2,4 mill. kronene, som betraktes som kommunens egenandel, er prosjektet avhengig av ekstern finansiering, bl.a. skjønnsmidler fra fylkeskommunen eller staten. Kommunens administrasjon er positiv til initiativet om restart av ”Takt- og tone”-prosjektet”. Det legges opp til at kommunestyret skal ta stilling til saken i slutten av mars. 
10.03.2009 – Ted 

Innspill til kommuneplanen
Flere av gruppene som ble nedsatt i oktober har lagt fram sine forslag til fornying og vekst i Harstad. Her er noen av ideene:

 • Harstad bør på sikt kunne utvikles til å bli en ”arktisk riviera”.
 • Sentrum må bli et handels- og opplevelsessted gjennom fortetting og utvidelse av næringsareal, gatepark og parkeringshus. Bakgårdene mellom Hoelgården og DnB Nor bør utvikles til et intimt område i urban stil med nisjebutikker. Torget må forskjønnes, bl.a. med lekeplass og park. Det bør lages tunnel fra Harstadbotn til Sama slik at tungtrafikken dirigeres utenom sentrum.  
 • Havnepromenaden må tilrettelegges for handel og opplevelse. Det må gis klare føringer for hvilken næringsvirksomhet som bør ligge langs promenaden. Det vil gi byen klarere identitet.
 • En 50 meter høy, belyst vannfontene, ”Selsbanes Seil”, bør bygges i innseiling til byen.
 • ”Hålogalands øye” som et signalprosjekt i havnebassenget med bruk av vann og lys, som skal inneholde undersjøisk museum, akvarium, kafe, konferansesal og scene.
 • Det bør bygges innendørs lekeland i de tomme tankene på Esso-anlegget i Samasjøen.
 • Folkeparken bør foredles for natur, kultur og helseforebyggende aktiviteter.
 • Utstillinger med nordlys, midnattsol, alpint fjellandskap, m.v. som viser det særegne, arktiske, nordnorske landskapet.
 • ”Festival-Harstad” må videreføres for å sikre drift av etablerte og utvikling av nye festivaler.  
 • Utvalgte lokale og tilreisende festspillkunstnere bør engasjeres til å montere skulpturer og annen kunst i byrommet.
 • Kommunen bør gi tilbud til ungdommen ved å legge til rette for BMX, skateboard og rollerblades. Det bør være et mål å kunne arrangere snøbrettarrangementet ”The Artic Challenge” her.
 • Kommunen må ha sterkt fokus på utvikling av leverandørindustri som kan styrke Harstad som energi- og petroleumssenter i nord.
 • Stangnesbasen må utvides som industriområde, også til Arnøya. Også Langmoan og Melvikhalvøya bør vurderes som nye industriområder.
 • Fotokonkurranse: Publikum bør inviteres til å ta bilder av sine favorittutsiktssteder i byen og omegn. De 25 beste bildene skal inngå i en billedbok som kan legges ut på turistkontoret, hotellene, campingplassene, fergene og hurtigbåtene.

Forslagene, som er en del av kommuneplanprosessen, skal nå til administrativ bearbeidelse og allmenn høring. Kommunestyret skal behandle og vedta utviklingsplanen/kommuneplanen i månedsskiftet mai/juni.
17.02.2009 – Ted  

Hva skjer i Harstad
25.02.2009 – Ted

Revidering av kommuneplanen
Innbyggertallet i mange kommuner i nord stagnerer eller synker. Harstad har derfor et mål om å snu denne trenden. Byen har mistet mange arbeidsplasser, bl.a. i militæret. Dette er etterfylt med ny næringsvirksomhet, men statistikken viser foreløpig bare en svak nettoøkning i antall innbyggere.
I høst startet arbeidet med revidering av kommuneplanen for neste planperiode. En bred prosess ble anlagt for å engasjere befolkningen til å komme opp med gode ideer og forslag. Det ble arrangert to-tre åpne fellesmøter og satt ned sju ulike fokusgrupper. Disse har nylig lagt fram en lang rekke spennende forslag, noen mer spenstige og kostbare enn andre. Forslagene vil nå bli vurdert nærmere i arbeidet med utformingen av kommuneplanen. Planen skal behandles av kommunestyret i juni.

Vedlikehold og investering
Harstad fikk 50 mill. kroner av regjeringens krisepakke. Disse midlene vil demme opp for truende arbeidsløshet. Kommunen har mange aktuelle vedlikeholdsoppgaver, bl.a. rehabilitering av skoler og offentlige bygninger, veier m.m.
Kommunen har også mange investeringsprosjekter som startes i år og kommende år, bl.a. ny Seljestad-skole og nytt, moderne sykehjem med fleksibelt omsorgstilbud på Bergsodden. Stangneshallen skal bygges opp etter brannen i oktober. Idrettsanlegg bygges og utvides flere steder, bl.a. i Kilbotn og på Bergseng. Til høsten åpnet den nye veien mellom Samamoa og Ervika. Til sommeren skal kommunestyret behandle Vegvesenets forslag til ”Harstadpakke” som bl.a. omhandler tunnel gjennom Harstadåsen. Et avgjørende moment her er hvor mye staten kan bidra med. Dette vil Nasjonal Transportplan, som skal legges fram om kort tid, gi en pekepinn om. Da blir det kanskje også avklart om riksveien fra Tjeldsundbrua og inn til sentrum får status som stamvei, med tilhørende utbedringsmidler.
Øyfolket intensiverer nå sin kamp for Bjarkøyforbindelsen, dvs. fast vei (bruer og tunneler) fra hhv. Sandsøy og Bjarkøy til Grytøy. I løpet av året blir det forhåpentlig avklart om fylkestinget er villig til å prioritere dette prosjektet eller om det bare blir utbedring av fergeterminalene.

Olje og gass i nord
Dette er den største og viktigste saken for Nord-Norge på mange år. Dersom denne sektoren skal kunne gi vekst og kompetanseutvikling i nord, må det gjøres drivverdige funn. Harstad tar mål av seg til å bli oljebyen i nord. Det politisk vanskelige her er selvsagt strenge krav til miljø, sikkerhet, beredskap og sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri.

Reiseliv
Lofastforbindelsen ble åpnet for vel ett år siden. Veien har gitt økt trafikk til og fra Lofoten. Det er imidlertid en utfordring for Harstad å sørge for at Lofast også skal gi økt trafikk til Harstad.
Det er omsider blitt enighet om felles satsing på internasjonal markedsføring av Nord-Norge. Et reiselivsselskap er stiftet og skal etableres og bemannes i vår. Harstad er en sterk kandidat når selskapets hovedkontor skal lokaliseres. Byen er strategisk godt plassert, det er flyplass i nærheten. Harstad har et godt reiselivsmiljø, bl.a. med reiselivslinje på høgskolen, og et voksende internasjonalt næringsliv.

Kampflyplass på Evenes
Sammen med Narvik, Evenes og regionrådene i Ofoten og Sør-Troms kjemper Harstad, i konkurranse med bl.a. Bodø, om å få kampflybasen for jagerfly lagt til Evenes. Avgjørelsen om dette skal tas til sommeren.

Kommuneøkonomien
Det er ikke til å stikke under stol at kommunens økonomi er anstrengt og har store utfordringer for tiden og i årene framover. Fylkesmannen har nylig kontrollert kommunens budsjett og regnskap og økonomiplan framover. Kommunen er i grenselandet for å kunne havne på den såkalte Robek-lista (Register for betinget godkjenning og kontroll) og må derfor foreta konkrete innsparingstiltak for å få økonomiplanen i forsvarlig balanse.

Utbygging på Nordvikmyra?
I kommunens planer er Nordvikmyra avsatt som område for storhall i kombinasjon med handelspark, næringsutvikling og lett industri.
Prosjektet ”Nordlysparken AS” har presentert planer for en utbygging her overfor kommunen. En ny storhall vil gi muligheter for sportsarrangementer, konserter, messer og lignende. En handelspark vil få næringsbygg for plasskrevende varer som møbler, biler, byggvarer, planter, sportsartikler m.m. Området skal dessuten gi plass til bensinstasjon, stoppested for trailere og overnattingssted for idrettsutøvere. I planene inngår også forskjønning av tilliggende våtmarksområde. Handelsparken skal ikke konkurrere med detaljhandelsvirksomhet og kjøpesentre i sentrum. Det legges vekt på at nye næringsarealer på Nordvikmyra vil kunne avlaste Stangnesbasen slik at en kan unngå utbygging på Arnøya. Det er allerede gjort kjøpsavtale med grunneiere og det skal også gjøres avtale med store næringsutviklingsselskaper.
Det er kommet ulike reaksjoner på planene om utbygging på Nordvikmyra. De fleste synes å være positive til planene. Noen mener imidlertid at Harstad ikke trenger flere kjøpesentra som kan ødelegge for nærbutikker i sentrum. Andre viser til at det er framkommet mange planer i den senere tid, bl.a. om næringsutbygging på Stangnes syd, på Arnøya, i Ruggevika og i Skånland, storhall i  Sørvik, på Langmoan og på Åsegarden. Det etterlyses derfor en bedre samordning av alle initiativer og utbyggingsplaner i Hålogalandsregionen.
Etter et møte i rådhuset nylig ble det enighet om å sette sammen ei prosjektgruppe med representanter fra kommunen, næringslivet og idretten til å vurdere de mange forslagene om storhall/flerbrukshall. Det gjenstår også å se kommunens offisielle reaksjon på planene om utbygging på Nordvikmyra. Kanskje vil kommuneplanen som skal vedtas til sommeren gi svar.
04.03.2009 – Ted 

Dobbelt-verdensmester på skøyter
Harstads Geir Hestad (55) ble nylig sprint-verdensmester på skøyter i 55-59 årsklassen, i kamp med nederlendere, tyskere, amerikanere og italienere. Løpene gikk i Inzell i Østerrike tidligere i februar. Hestad var suveren og vant samtlige distanser i sitt første sprint-VM, bl. a. med 1.23.10 på 1.000-meteren.
Under allround-verdensmesterskapet for veteraner som ble arrangert sist helg i en såkalt kaldhall i Bjugn var han igjen suveren, med seier på alle distansene. Han oppnådde følgende tider: 41.94 på 500-meteren, 2.07 på 1.500-meteren, 4.27 på 3.000-meteren og 7.40 på 5.000-meteren. Hestad ble verdensmester i konkurranse med løpere fra bl.a. Russland, USA, Nederland, Finland og selvsagt Norge.
To andre Harstad-løpere gjorde også godt fra seg i Bjugn, Svein Lødding (53) ble nr. 9 i sin klasse og Sigmund Akselsen (46) ble nr. 7 i sin klasse.
04.03.2009 – Ted 

Bjarkøyforbindelsen
Folket på øyene utenfor Harstad har i mange år kjempet for veiforbindelse til Harstad og fastlandet. De intensiverer nå sin kamp for Bjarkøyforbindelsen, dvs. fast vei (bruer og tunneler) fra hhv. Sandsøy og Bjarkøy til Grytøy. På lengre sikt er det også ønske om fast veiforbindelse til Harstad, over Trondeneshalvøya og Kjeøya.
Det er etablert et prosjekt, ”Bjarkøyforbindelsene AS”, som jobber med finansiering og lobbying, spesielt overfor fylkestinget, fylkeskommunen og Statens Vegvesen. En god del av finansieringen er allerede sikret på papiret, men det gjenstår likevel en del.
Imidlertid har fylkestinget tidligere prioritert to andre, store prosjekter i Troms foran Bjarkøyforbindelsen, og budsjettet strekker ikke til alle tre prosjektene. Uheldigvis er det også slik at fergeleiene på Bjarkøy, Sandsøy og Grytøy er i så dårlig forfatning at de må opprustes innen 2012 for å bli godkjent for videre drift. Fylket har derfor satt av budsjettmidler til dette.
Bjarkøyforbindelsene AS kjemper nå for at de avsatte midlene til opprusting av fergeleiene heller skal gå inn i finansieringspakken for realisering av fast vei. Øyfolket er redd for at en opprusting av fergeleiene vil være dødsstøtet for veiforbindelsene, noe som på sikt vil føre til fraflytting. For øyfolket er det derfor viktig å kunne snu stemningen og prioriteringene i fylkestinget til fordel for Bjarkøyforbindelsen før et avgjørende møte i mars.
04.03.2009 – Ted

Administrasjonsbygget for Harstad havn rehabiliteres
Det kjente landemerket i jugendstil på kaia i Harstad, administrasjonsbygget eller ekspedisjonsbygget, skal nå rehabiliteres og bygges ut. Bygget ble reist i 1913, men brant ned i 1919 og åpnet igjen i 1920. Vi som har levd en stund husker den hektiske aktiviteten på kaia, med hurtigrutene og lokalbåtene, inkl. Grytlandsferga. Det var godsekspedisjon/-lager i bygningens første etasje. I etasjene over hadde Per Kind, Galschiødt, TFDS, Gabriel Hansen, Tollvesenet, Havnevesenet og andre sine kontorer.
Rehabiliteringen er beregnet å koste 33 mill. kroner. Den starter nå i mars og skal være ferdig i januar 2010. Hovedentreprenør er Harstadbygg AS. Leietakere vil være bl.a. Troms Fylkeskommune, Det Norske Oljeselskap og Norwegian Petro Services. I første etasje vil det bli passasjerterminal med kafe.
 04.03.2009 – Ted 

 Krisepakke til kommunene
Endelig kom krisepakken. Kommunene i Hålogland-regionen hadde sikkert høyere forventninger enn pakken egentlig inneholdt. Likevel er de fleste rimelig godt fornøyd med de statlige tilskuddene.
Harstad kommune fikk 50,7 mill. kroner. Her har staten allerede øremerket 15 mill. kroner til gang- og sykkelvei i Gausvik-Haukebø og 11 mill. kroner til ny fergekai på Stornes. 9,2 mill kroner er skattekompensasjon og frie midler, mens 15,5 mill. kroner skal gå til vedlikeholdsarbeid. Vedlikeholdstilskuddet må brukes på prosjekter som kan igangsettes i 2009. Kommunen har et samlet prekært vedlikeholdsetterslep som er tre ganger høyere, men ordfører Eriksen er likevel godt fornøyd med tilskuddet. Han nevner noen av de mest aktuelle prosjektene: oppussing av gymsalen ved Hagebyen skole, rehabilitering av barneskolene i Harstad, Seljestad og Kanebogen, kunstgress i Hålogalandshallen og nytt gulv i Landsåshallen. Kommunestyret ble orientert om krisepakken i slutten av januar. Formannskapet skal i møte 12. februar foreta prioriteringer av aktuelle vedlikeholdsprosjekter.
Kvæfjord kommune fikk 3,5 mill. kroner som sannsynligvis vil gå til oppussing skolene på Borkenes og Flesnes samt vedlikehold av veinettet.
Bjarkøy kommune fikk vel en halv mill. kroner og hadde nok forventet mer. Vedlikehold av kommunale bygg er det mest presserende her.
Skånland kommune fikk 2,6 mill. kroner, som bl.a. vil gi muligheter for oppussing av flere kommunale bygg.
Ibestad kommune fikk nærmere 1,5 mill. kroner som bl.a. kan styrke kommunens vedlikeholdsbudsjett og dekke opp for forventet skattesvikt.
Det var også stor jubel i Lødingen fordi det er gitt 20 mill. kroner i direkte midler til utbedring av riksvei 85 mellom Kåringen og Lødingen, og 25 mill. kroner til nye fergebruer i Lødingen og Bognes.
31.01.2009 – Ted

Nettverk 20-40
Høsten 2008 ble det stiftet en frivillig organisasjon, ”Nettverk 20-40”, som skal være inkluderende og utviklende for nyetablerte mellom 20 og 40 år, slik at de kan trives og bli boende i Harstad. Det har vist seg at mange i denne aldersgruppen ofte har funnet det vanskelig å opparbeide venner utenom jobben, og derfor har de reist fra byen. ”Nettverk 20-40” skal jobbe for å gjøre Harstad til en attraktiv by og vil være møteplass både sosialt og faglig. Nettverket som allerede består av ca. 100 personer med mye kompetanse, har rukket å gjennomføre vellykkede arrangementer der folk har ”funnet tonen”. I månedene framover skal nettverket synliggjøre seg for bedriftsledere i næringslivet, med sikte på å tilby sine ressurser og for å komme i bedre kontakt med byens eldre garde.
30.01.2009 – Ted

Ny Stangneshall?
Store deler av Stangneshallen brant ned en natt i oktober 2008. Det synes klart at restene av idrettshallen må rives og at ny hall må bygges. Nå er diskusjonen i gang om hvor omfattende nybygget bør bli. Skal en bare la forsikringsselskapet bygge hallen opp som den var, eller skal en i tillegg foreta utvidelser, med de ekstrakostnader det måtte medføre? Det er etter hvert kommet fram flere alternativer for gjenoppbygging og utvidelser, til ulike ekstrakostnader selvsagt.
Noen ønsker en storstue for tradisjonelle innendørs ballidretter. Med to haller som gir dobling av spilleflaten, utvidet tribunekapasitet, samt et servicebygg i to etasjer, med garderober som også skal kunne brukes av friidrettsarenaen på nabotomta.
Andre ønsker to adskilte haller, avdelt med et servicebygg i mellom. Dermed kan den ene hallen leies ut til andre formål mens det avvikles kamp i den andre hallen, som bør ha fast tribunekapasitet til 1.500 tilskuere.
I et forberedende møte medio januar hos rådmannen, fikk ulike interessegrupper presentere sine ønsker/planer. Konklusjonen på møtet ble likevel at forsikringsselskapet skal bygge opp hallen slik den var, men at politikerne oppfordres til å vurdere utvidelse av tribunekapasiteten. Alle parter ga likevel uttrykk for ønske om senere utvidelse til større hallkapasitet.
Saken ble behandlet i kommunestyret i slutten av januar. Etter en lang debatt der økonomiske hensyn ble vektlagt, ble utfallet at politikerne sa nei til utvidelse og storstue, i denne omgang. Det betyr at forsikringsselskapet skal bygge opp Stangneshallen slik den var før brannen. Byggingen kan starte umiddelbart og kanskje kan den nye hallen stå ferdig til høsten.
Harstad Håndbalklubb (HHK) har forståelse for vedtaket, men er selvsagt skuffet. HHK vil likevel jobbe videre med sikte på finansiering av en senere utvidelse av hallen.
31.01.2009 – Ted

Babytøy til asylmottaket
En ung, eritreisk asylsøker i det nye asylmottaket i Harstad fødte nylig en liten gutt. Da det ble kjent at mammaen manglet barnetøy og utstyr, haglet det inn med babyklær, bleier, strikkeklær, barnevogner m.m. fra folk i byen. Enkelte hadde sågar kjøpt splitternye klær til babyen. Klærne vil komme godt med også til andre barn og ventede babyer ved asylmottaket.
30.01.2009 – Ted

Brosteinene på Hjørnet
I forbindelse med forskjønnelse av Harstad sentrum ble det I 2001 lagt brostein på Rikard Kaarbøs plass (Hjørnet). Dette har som kjent skapt ulempe og harme for mange, spesielt rullestolbrukere og folk med rullatorer, krykker, barnevogner, høye heler osv.
Park- og idrettsrådgiver Stoltz har nå fått i oppdrag å finne bedre løsninger for gateplanet i sentrum. Dette gjør han som en del av sitt universitetsstudium. I april i år skal han levere en prosjektoppgave til Universitetet og til Harstads politikere. Stoltz ser for seg flere alternative løsninger, som i tillegg til bedre gatedekke, med eventuell oppvarming, også vil omfatte belysning, plassering av utemøbler, pullerter, forretningenes inngangstrapper og reklameskilt. Han er allerede i kontakt med aktuelle brukergrupper. Stoltz vil legge fram det han mener vil være den mest optimale løsningen. Så får det bli opp til politikerne å bestemme hva som skal gjøres.
29.01.2009 – Ted

Anna Rogde som skoleskip
Etter et tilskudd på 240.000 kroner fra DnBNOR ligger det nå til rette for at skonnerten ”Anna Rogde” kan bli skoleskip, med elever fra ungdomsskolen. I samarbeid med skolekontoret i Harstad skal det planlegges fire læretokt før sommeren. Gjennom dette vil førstereisegutter og –jenter kunne lære sjømannskap, navigering, seiling, redning, sikkerhet m.m. De vil dermed kunne få bruke matematikk, geometri og fysikk i praksis. Parallelt med dette vil det også kunne selges firmaturer med ”Anna Rogde”.
29.01.2009 – Ted

Fjernvarme i Harstad
Et trondheimsfirma har fått konsesjon til å bygge fjernvarmeanlegg i deler av sentrum og sørlige bydeler i Harstad. Selskapet er på jakt etter høvelig tomt for en varmesentral et sted på sjøsiden i Harstadbotn. Det planlegges å investere for nærmere 100 mill. kroner i de kommende 10 år. Lokale entreprenører vil kunne konkurrere om graving og bygging. Anlegget skal fyres med flis. Første leveranse kan være klar i 2010. Kundene vil være offentlige bygg og næringsbygg som allerede har interne, vannbårne løsninger.
29.01.2009 – Ted

Idrettsanlegg på Bergseng
Ildsjeler i klubben Brage/Trondenes vil bygge en mindre idrettspark ved Froskedammen på Bergseng. Allerede i vår rulles krøllgress ut på en ny ballbinge. Deretter skal det anlegges sjuerbane med kunstgress. Det planlegges også sykkel- og langrennsløype, flomlys, gapahuk, akebakke og grillbu i tilknytning til baneanlegget. Anlegget finansieres av spillemiddelstøtte, bankers gavefond og klubbens egenkapital, i tillegg til dugnadsinnsats. Det er fortsatt behov for økonomiske bidrag.
29.01.2009 – Ted

Reiselivssentrum i nord – II
De tre nordnorske fylkene er nå enige om å samarbeide om satsing på reiseliv i nord. Det er utarbeidet forutsetninger for internasjonal profilmarkedsføring av landsdelen. Under reiselivskonferansen ”Nord i sør”, som foregikk i Oslo tidlig i januar, kunne de tre fylkesrådslederne undertegne en intensjonsavtale om etablering av et felles reiselivsselskap. Selskapet skal hete ”Artic Norway”. I mai skal et interimsstyre legge til rette for stifting av selskapet. Det skal også avgjøres hvor selskapets hovedkontor skal ligge. Harstad er én av kandidatene.
29.01.2009 – Ted

Utbygging på Nes fort i Lødingen
Nes fort, på sørsida av Lødingen, ble nedlagt i 2001, og området ble senere kjøpt av firmaet Nes Utvikling AS. Firmaet ønsker å etablere bl.a. fritidsboliger, turistanlegg og golfbane. Reindriftsnæringen har hatt innsigelser til utbyggingen, men i forrige uke ga Miljøverndepartementet klarsignal for en noe redusert reguleringsplan for området. Nyheten ble nylig feiret med bløtkake for vel 50 frammøtte, inkl. Lødingens ordfører Tveit.
Et Bodø-firma skal nå lage salgsprosjekt for tomter og store deler av de påtenkte anleggene på området. Dermed kan i første omgang ca. 70 hyttetomter snart legges ut for salg. Inntektene av dette skal bl.a. finansiere fritidsbebyggelse på kunstige øyer, som et lite ”Venezia”.
29.01.2009 – Ted