REferater fra tidligere år:

2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Styremøter 2023

Orientering fra styremøte 14. august 2023

Klubben har fortsatt bare 101 medlemmer (43 enkelt- og 29 familiemedlemskap). Oppdatert medlemsoversikt ligger på klubbens nettside, harstadklubben.no.
Klubbens økonomi er fortsatt meget god.

Vi ser gjerne at våre medlemmer foretar egen verving av venner og kjente med tilknytning til våre hjemtrakter eller våre klubbarrangementer. Registrering av nye medlemmer kan sendes til postmaster@harstadklubben.org.
Forberedelse og påmelding til årets båttur med DS Børøysund er i gang. Til nå har vi ca. 30 påmeldte, vi ønsker flere.

Klubben har 30-årsjubileum til neste år. Styret har allerede bestilt lokale, Nordstrand seniorsenter på Holtet (der vi har arrangert de seneste års møljefester). Datoen for jubileumsfesten er lørdag 14. september 2024. En jubileumskomité er i arbeid med forberedelsene.

Vi tar sikte på lutefisk-middag også i år, tentativt i slutten av oktober.

Styret vurderer å arrangere en båttur mellom Sandefjord og Strømstad senere i høst. Turen vil gå med buss fra Oslo og tilbake fra Strømstad. Så snart et opplegg har tatt form, vil vi registrere medlemmenes interesse for en slik tur.

Orientering fra styremøte 29. april 2023

Hittil i år er det innbetalt kontingent for 43 enkelt- og 29 familiemedlemskap, til sammen 101 medlemmer. Dette er noe lavere enn i 2022. Det er fortsatt åpent for betalingsetternølere og nye medlemmer.

Medlemslista er lagt ut på klubbens nettside. Den er også sendt til Scandic Hotel (tidl. Grand) i Harstad, med tanke på medlemsrabatt ved overnatting der.

Klubbens økonomi er fortsatt meget god.

Årsmøtet i slutten av mars måtte avvikles inne i Rorbuas restaurant, noe som medførte mye støy og uro. Ved å flytte neste årsmøte til april håper styret å få bruke Rorbuas vinterhage.

Styret evaluerte møljefesten og kunne konstatere at både fisken, Kvæfjordkaka, quizen og foredraget om lokalbåter ble godt mottatt av deltakerne.

Årets båttur med DS Børøysund går lørdag 26. august. Nærmere om dette kommer senere.

Harstadklubben i Oslo har 30-årsjubileum i 2024. Styret har utpekt en jubileumskomité. Det tas sikte på jubileumsfest på høsten neste år.

Orientering fra styremøte 9. mars 2023

Det er til nå innbetalt 2023-kontingent for 39 enkelt- og 28 familiemedlemskap, til sammen 95 medlemmer. Vi har fortsatt plass til flere medlemmer!!!

Styret gjennomgikk dokumenter (årsberetning, årsregnskap og budsjett) som skal legges fram for årsmøtet. Dokumenter vil bli lagt ut på klubbens nettside kort tid før årsmøtet 25. mars. (Du finner dem under knappen HJEM og knappen OM OSS/Årsmøter.)

Styret gjorde også nødvendige forberedelser til årets møljefest 11. mars. Fisk, kake og kokke skal hentes på Gardermoen, det skal handles inn både drikkevarer og tilbehør til festen.

Årets båttur med DS Børøysund er avtalt til lørdag 26. august. Nærmere om dette kommer senere.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Orientering fra styremøte 12. januar 2023

 Det foreløpige årsregnskapet viser at klubbens økonomi er meget god.

I 2022 hadde vi 46 enkelt- og 33 familiemedlemskap, til sammen 112 medlemmer. Hittil i januar er det bare innbetalt 2023-kontingent for sju enkelt- og fire familiemedlemskap. Vi benytter anledningen til å minne om kontingentinnbetaling, - gjør det nå, så slipper du å lure på om du har betalt.

Styret forbereder årsmøte, som ble tidfestet til lørdag 25. mars. Eventuelle forslag som ønskes behandlet i årsmøtet må være levert styret innen 11. mars.

Det månedlige klubbtreffet i slutten av oktober ble kombinert med lutefisksamling. Ca. 30 medlemmer og venner deltok. Det ble rapport at lutefisken var god.

Styret vil arrangere møljefest (i fjor måtte festen avlyses pga. dårlig vær nordpå). Vi sikter oss inn på 11. mars, men må gjøre avtale med kokka før sikker dato kan oppgis.

Årets båttur med DS Børøysund planlegges avviklet i siste halvdel av august. Dette kommer vi tilbake til senere.