REferater fra tidligere år:

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Styremøter i 2020

Referat fra styremøte 26. mai 2020

Til nå er det innbetalt 2020-kontingent for 54 enkeltmedlemskap og 29 familiemedlemskap, til sammen 112 medlemmer.

Det er fortsatt vel 20 tidligere medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2020. Vi håper at disse vil betale kontingenten, samtidig som vi ønsker nye medlemmer velkommen til klubben.

Både møljefesten i mars og båtturen med Børøysund i juni måtte avlyses på grunn av corona-restriksjoner.
Børøysunds veteranklubb håper imidlertid å få klarsignal for seiling på ettersommeren og har antydet fredag 28. august som mulig dato for Harstadklubben, da med maks 50 passasjerer. Vi ber medlemmene om å holde av denne datoen. Vanlig annonsering vil komme når vi har mottatt bekreftelse fra Børøysund.

Referat fra styremøte 29. januar 2020

Hovedsaker fra klubbstyrets møte nr. 1/2020

Styret gjorde forberedelser til årsmøtet. Regnskapet viser et underskudd på 9.820 kroner. Dette skyldes i hovedsak 25-årsfesten.

Årsregnskapet og årsberetningen vil bli sendt ut til medlemmene medio februar. Budsjett og valgkomitéens innstilling vil bli levert ut i årsmøtet.

Til nå har vel halvparten av våre medlemmer betalt sin 2020-kontingent. Vi venter og håper på at flere vil betale 2020-kontingenten.

Så minner vi om møljefesten som holdes lørdag 14. mars i Nordstrand seniorsenter, som i fjor. Invitasjon kommer om kort tid.

Årets båttur med DS Børøysund måtte vi flytte til fredag 12. juni.