REferater fra tidligere år:

2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Styremøter 2023

Orientering fra styremøte 9. mars 2023

Det er til nå innbetalt 2023-kontingent for 39 enkelt- og 28 familiemedlemskap, til sammen 95 medlemmer. Vi har fortsatt plass til flere medlemmer!!!

Styret gjennomgikk dokumenter (årsberetning, årsregnskap og budsjett) som skal legges fram for årsmøtet. Dokumenter vil bli lagt ut på klubbens nettside kort tid før årsmøtet 25. mars. (Du finner dem under knappen HJEM og knappen OM OSS/Årsmøter.)

Styret gjorde også nødvendige forberedelser til årets møljefest 11. mars. Fisk, kake og kokke skal hentes på Gardermoen, det skal handles inn både drikkevarer og tilbehør til festen.

Årets båttur med DS Børøysund er avtalt til lørdag 26. august. Nærmere om dette kommer senere.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Orientering fra styremøte 12. januar 2023

 Det foreløpige årsregnskapet viser at klubbens økonomi er meget god.

I 2022 hadde vi 46 enkelt- og 33 familiemedlemskap, til sammen 112 medlemmer. Hittil i januar er det bare innbetalt 2023-kontingent for sju enkelt- og fire familiemedlemskap. Vi benytter anledningen til å minne om kontingentinnbetaling, - gjør det nå, så slipper du å lure på om du har betalt.

Styret forbereder årsmøte, som ble tidfestet til lørdag 25. mars. Eventuelle forslag som ønskes behandlet i årsmøtet må være levert styret innen 11. mars.

Det månedlige klubbtreffet i slutten av oktober ble kombinert med lutefisksamling. Ca. 30 medlemmer og venner deltok. Det ble rapport at lutefisken var god.

Styret vil arrangere møljefest (i fjor måtte festen avlyses pga. dårlig vær nordpå). Vi sikter oss inn på 11. mars, men må gjøre avtale med kokka før sikker dato kan oppgis.

Årets båttur med DS Børøysund planlegges avviklet i siste halvdel av august. Dette kommer vi tilbake til senere.