REferater fra tidligere år:

2023 2022  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Orientering fra styremøte 8. januar 2024

 I 2023 ble det innbetalt kontingent for 44 enkelt- og 30 familiemedlemskap, til sammen 104 medlemmer. Ved innkallingen om betaling av 2024-kontingent vil styret oppfordre medlemmene til å verve sine venner, spesielt de som ofte deltar på våre klubbarrangementer, om like greit å bli medlem i klubben.

De foreløpige regnskapene for møljefesten og båtturen i 2023 viser begge klare underskudd. Det er behov for noe økning av prisene på deltaking og drikkevarer.

Turen, sammen med turgruppen Skeid 60+ via Strømstad og Sandefjord, ble godt mottatt og vellykket. Turen frister til gjentakelse nærmere jul i år.

Vi minner om klubbens 30-års jubileumsfest til høsten. Notér datoen: lørdag 14. september.

Styret forbereder årets møljefest. Notér også denne datoen: Lørdag 16. mars, kl. 17.

Både møljefesten og jubileumsfesten holdes på Nordstrand seniorsenter (som vi har brukt flere ganger).