Møljefesten 16. mars 2024

Ble arrangert på Nordstrand Seniorsenter lørdag 16. mars 2024 med 35 deltakere og god stemning.
Foto: Inger Voll Andreassen og Odd Henning Arntzen