Arrangementer/Mølje 2018

Møljefesten 3. mars 2018

Årets møljefest gikk av stabelen lørdag 3. mars i selskapslokalet til Meklenborg Borettslag på Hovster, også denne gang med nærmere 50 deltakere, de fleste utflyttede harstadværinger, men også noen venner som kom for å oppleve flybåren ekte skreimølje og kake fra Vesterålen.
Det var som vanlig utlodning og den årlige Harstad-quizen med spørsmål knyttet til både gamle og ferske hendelser på våre hjemtrakter. På tv-skjermen ble det vist bilder fra Harstad og fra klubbens aktiviteter.
Under her vises bildene fra årets fest.

(Foto: Øyvind Borge, Inger Andreassen og Gunnar Eliassen)

Bordene er pyntet og klare

Jan Kaarbø, Oddmund og Edle Jessen

Sylvia Reppen, Solfrid Portvik, Inger Andreassen

Siste forberedelser, Jan Kaarbø, Else Methi Iversen

Solfrid Portvik, Inger Andreassen, Sigrid Andreassen,
Unni Gohn, Erik Uhre Schjelderup, Kari Kaarbø (stående)

Erik Uhre Schjelderup, Odd Roald Lund,
Jorunn Jørgensen, Bente Mikalsen Seter

Odd Roald Lund, Jorunn Jørgensen, Bente Mikalsen Seter, Stein Galschiødt (foran)

Stein Galschiødt, Margaret Kaarbø, Margaret Lind,
Thoralf Utmo, Tone Utmo

Per Gunnar Danielsen, Anne Myrhaug Winge, Gerhard Winge, Marit Kaarbø Mathisen

Marit Kaarbø Mathisen, Jarle Evanger, Tone Mathisen

Rósa Àskelsdóttir, Kristin Óddsdóttir

Liv Haraldsen, Jan Kaarbø, Oddmund, Jessen, Edle Jessen, Laila Evanger (foran)

Elsa Mikalsen

Tori Kaarbø, Asbjørn Pedersen, Eva Sirevåg, Reidun Broen

Liv Haraldsen, Oddmund Jessen, Edle Jessen

Odd Henning Arntzen, Synnøve Solsem Olsen

Skreien er snart klar

Levern er snart ferdig

Turid Hammerø

fra Kvæfordkakas venner

Odd Roald Lund, Kristin Óddsdóttir,
Rósa Áskelsdóttir, Hogne Steinbakk

Adele Bothner, Jan Otto Høyersten, Sylvia Reppen,
Gunnar Reppen, Jarle Evanger, Laila Evanger

Tone Utmo, Svein-Erik Lind, Magne Hansen, Solfrid Portvik

Per Gunnar Danielsen, Anne Kristine Pedersen,
Gerhard Winge, Anne Myrhaug Winge

Per Gunnar Danielsen, Asbjørn Pedersen, Anne Kristine Pedersen, Gerhard Winge, Anne Myrhaug Winge

Marit Kaarbø Mathisen, Tori Kaarbø, Eva Sirevåg,
Kari Kaarbø, Per Ole Kaarbø

Guttorm Hjertøy, Svein Erik Fjellsaune, Erik Uhre Schjelderup

Unni Gohn

Tone Utmo, Margaret Lind, Svein-Erik Lind,
Magne Hansen, Solfrid Portvik, Thoralf Utmo

Gerhard Winge, Anne Myrhaug Winge, Iver M. Elde

Linda Methi, Bente Mikalsen Seter

Bente Mikalsen Seter, Odd Roald Lund, Kristin Óddsdóttir

Per Gunnar Danielsen,
Asbjørn Pedersen, Anne Kristine Pedersen

Gerhard Winge Anne Myrhaug Winge

Øyvind Borge

Tone Mathisen, Jan Kaarbø, Margaret Kaarbø,
Else Methi Iversen, Odd Henning Arntzen, Linda Methi

Marit Kaarbø Mathisen, Tori Kaarbø

Marit Kaarbø Mathisen, Tori Kaarbø, Eva Sirevåg,
Kari Kaarbø, Per Ole Kaarbø, Sigrid Andreassen

Unni Gohn, Fritz Dahl, Reidun Broen, Guttorm Hjertøy,
Svein Erik Fjellsaune, Erik Uhre Schjelderup

Svein Erik Fjellsaune, Guttorm Hjertøy

Elsa Mikalsen, Liv Haraldsen, Stein Galschiødt

Edle Jessen, Oddmund Jessen

Edle Jessen, Oddmund Jessen,
Elsa Mikalsen, Liv Haraldsen, Stein Galschiødt

Øyvind Borge, Edle Jessen, Oddmund Jessen

Rósa Áskelsdóttir, Hogne Steinbakk, Jorunn Jørgensen

Bente Mikalsen Seter, Odd Roald Lund, Kristín Óddsdóttir

Adele Bothner, Jan Otto Høyersten, Inger Andreassen,
Sylvia og Gunnar Reppen, Jarle og Laila Evanger

Tone Utmo, Margaret og Svein-Erik Lind,
Magne Hansen, Solfrid Portvik, Thoralf Utmo

Feststemmning

Feststemmning

Feststemmning

Feststemmning

Synnøve Solsem Olsen og Else Methi Iversen gjør klar

Her er Kvæfjordkaka klar


Sigrid Andreassen, Unni Gohn

Hogne Steinbakk, Per Gunnar Danielsen

Kvæfjordkaka falt i smak

Sigrid Andreassen passer på i baren

Odd Roald Lund og Kristín Óddsdóttir

Bente Mikalsen Seter, Odd Roald Lund og Krístin Óddsdóttir

Tone Mathisen, Jan Kaarbø

Tone Utmo, Margaret Lind, Sofrid Portvik

Gunnar Reppen, Jarle Evanger

Jarle og Laila Evanger

Sylvia og Gunnar Reppen

Adele Bothner, Jan Otto Høyersten, Inger Andreassen

Rósa Àskelsdóttir, Hogne Steinbakk

Elsa Mikalsen, Liv Haraldsen, Stein Galschiødt

Unni Gohn, Fritz Dahl, Reidun Broen

Guttorm Hjertøy, Svein Erik Fjellsaune, Erik Uhre Schjelderup

Marit Kaarbø Mathisen, Tori Kaarbø, Eva Sirevåg

Kari og Per Ole Kaarbø

Magne Hansen, Svein-Erik Lind, Thoralf Utmo

Odd Henning Arntzen, Linda Methi

Per Gunnar Danielsen, Asbjørn og Anne Kristine Pedersen

Kokkene Synnøve Solsem Olsen og Turid Hammerø
får velfortjent takk fra
Else Methi Iversen og Odd Henning Arntzen